Mitokondriens funktioner Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Mitokondriens funktioner > Flashcards

Flashcards in Mitokondriens funktioner Deck (19):
1

Varför skiljer det i mitokondrietäthet i kroppen?

Hjärtmuskelceller behöver mer ATP än exepelvis en vit fettcell vilket gör att den behöver fler mitokondrier.

2

Beskriv och rita morfologin av en mitokondrie.

Hänger ihop som ett dynamiskt nätverk, typ som golgiapparaten. Består av ett yttermembran (poröst) och ett innermembran (tätt) som består av cristae.

3

Vad är cristae?

Invagitationer i innermembranet som är veckningar som ger stor membranyta.

4

Beskriv endosymbiosteorin.

Mitokondrien är ett resultat av en symbios mellan en forntida eukaryot och en bakterie. Eukaryoten tros ha svalt bakterien som blev försedd med byggstenar. Eukaryoten fick mer effektiv utvinning av enegi.

Anledningen till att man tror detta är för att mitokondrien har sitt egna genom, som dessutom liknar bakteriers och skiljer sig från vårat.

5

Beskriv glykosyleringen.

Glykolys sker i cytoplasman på glukos som blir puryvat. Här blir det 2 ATP-molekyler.

6

Beskriv citronsyracykeln.

Elektronbärarna NADH och FADH transporteras ut från citronsyracykeln där de har bildats, till elektrontransportkedjan som ligger i membranet. Puryvatet går in i citronsyracykeln.

7

Beskriv elektrontransportkedjan.

Består av proteinkomplex. En elekton kommer in och går igenom varje komplex där elektronen förlorar mer och mer energi. Den förlorade energin används till att pumpa ut protoner som gör att det bildas en laddningsgradient (så protonerna inte kan gå tillbaka)
Dessa protoner går in i ATP-syntetas som laddar på P på ADP --> ATP.

8

Vad menas med att innermembranet måste vara impermeabelt och hur sker transporten?

Inre membranet är väldigt tätt för att en gradient ska kunna skapas. Eftersom det är tätt kan det inte passera substanser hur som helst.

ADP och fosfatjoner måste in och ATP ut, till detta behövs translokaser.

9

Vad är translokaser?

ATP-ADP translokas: exporterar ut ATP och importerar in ADP. Utgörs av antiporter.
Fosfattranslokas: En fosfat kommer in med en proton samtidigt. Utgörs av en symporter.

10

Vad är dinitrofenol (DNP)?

Stänger ner protonkretsen vilket gör att ATP inte bildas. Cellerna kommer använda sig av sina kolhydrat och lipidlager.

11

Vad är thermogenin (UPC1)?

Protonkanal som kontrollerar värmeproduktionen hos djur som går i ide och nyfödda. Den skapar en genväg i ATP-syntetas. Finns starkt uttryck i bruna fettceller.

12

Vad är brunt fett?

Finns mest mitokondrier i vårt bruna fett som har till uppgift att bränna fett, för att skapa värme, och inte lagra energi.

13

Beskriv det mitokondriella DNA:t.

Ärvs från vår moder då mitokondrien finns i cytostolen som äggcellen tar med sig. DNA:t är dubbelsträngat och cirkulärt. Genomet kodar för 13 proteiner som ingår i elektrontransportkedjan och har ingen splicing.
Genomet innehåller även 2 rRNA-kodande gener och 22 tRNA gener.

Alla enzymer som behövs för att kopiera och uttrycka genomet kommer från cellkärnan, då dessa två har integrerats evolutionärt.

14

Vad finns det för samband mellan mitokondrien och antibiotika?

Antibiotika slår ofta mot proteinsyntesen i bakterien vilket gör att dessa läkemedel slår också mot mitokondriens proteinsyntes --> påverkar vår energiproduktion.

15

Varför kan en mamma få ett barn med en massa mutationer som skapar sjukdom, och även helt friska barn?

Samma mamma har olika äggceller som ger upphov till olika mängder mutationer -->flaskhalseffet.

16

Nämn två mitokondriella sjukdomar.

Lebers ärftliga optiska neuropati: elektrontransportkedjan fungerar inte som den ska, vilket leder till att energikrävande vävnader påverkas, i detta fall retinal vävnad. Cellerna och axonerna degenereras.

17

Varför har mitokondrien kvar sitt genom?

- Kodar för hydrofoba proteiner som inte kan importeras genom mitkondriella membranet.
- Skillnader i kodon: ex. UGA är ett stoppkodon hos oss, men i mitokondrien kodar det för Tryptofan.
- Reglering av genexpression i mtDNA. Man vill inte behöva reglera inne i kärnan och vänta på att det ska nå mitokondrien.

18

Vad finns det för samband mellan skador i mtDNA och ålder?

mtDNA lagas inte, och skadorna ökar med åldern pga. mutationer. Fria radikaler bildas som påverkar genomet --> mer deletioner genom åren.

19

Påverkar mitokondrien vårt åldrande?

Vid mtDNA-skada kommer det leda till sämre ATP-produktion. Elektrontransportkedjan blir inte lika effektiv --> elektoner släpps lös --> fria syreradikaler --> reagerar med mtDNA och ger fler skador.