Programmerad celldöd (apoptos) Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Programmerad celldöd (apoptos) > Flashcards

Flashcards in Programmerad celldöd (apoptos) Deck (21):
1

Vad menas med apoptos?

Programmerad och kontrollerad celldöd. (Självmord)

2

Hur kan kortison vara immunhämmande?

Det verkar som en dödssignal åt lymfocyter och kommer då inducera apoptos.

3

Beskriv morfologiska kännetecken på apoptos.

Tar ca 3 h, den kommer att kryma då den förlorar sin volym genom att allt i cellen packas tätare.
Celler går in i zeios där cytoskelettet kommer ut, utskott kommer att bildas.
Kromatinet skrumpnar och bildr halvmåne-figurer, kärnan kollapsar in i ett svart hål.
Den kollapsade kärnan bildar sfärer.
Tillslut finns endast bubblor (apoptotiska kroppar) kvar som kommer ätas upp av grannceller.

4

Varför är apoptos viktigt?

1. Könsdifferentiering (Vi föds likadana, men vissa delar dör/utvecklas som gör att vi blir tjej/kille. Andra könet tillbakabildas m.h.a. apoptos.
2. Fosterutveckling (Var har simhud mellan fingrarna, dör sedan). Samt kärlen är kompakta, det innuti kommer sedan dö och göra kärlen ihåliga.
3. Anpassa cellantal (vi har massa celler i epitelet, vissa kommer dö så det kan bildas olika hudlager)
4. Nerv-målcellesinteraktion (Neurson som projicerar fel utsätts för apoptos då de kommer sakna lokalt hormonstöd.)
5. Hormon-målcellesinteraktion (målceller till ett hormon dör, ex. dopning av testosteron kommer att leda till minskad mängd LH som gör att vävnaden dör och testiklarna krymer då de inte fyller sin funktion (att producera testosteron, då det finns ett överskott)

5

Vad är det för skillnad mellan nekros och apoptos?

Apoptos: kromtinet skrumpnar, ingen inflammation, drabbar utspridda celler, normal ATP-nivå, vill fortf. ha aktiv trankription och translation, endonukleas aktiveras och DNA bryts ner.

Nekros: cellen sväller och brister, inflammationssymtom, flera celler dör samtidigt, låg ATP-nivå, behöver inte transkription och translation, slumpartad DNA-nedbrytning.

6

Vad är caspaser?

Proteaser som kommer bryta ner proteinerna i cellen som genomgår apoptos. De är sekvensbeorende: QACRG)

7

Beskriv inhiberingen av apoptos.

Det finns gener som behövs vid apoptos. Dessa gener kan inhiberas, men vid stimulering av generna kommer inhibitorerna blockeras. Regulatorn släpper ut monomerer som bildar dimerer, som i sin tur aktiverar caspaser: proteiner som behövs i apoptosen (de bryter ner proteinarna).

8

Beskriv Bcl-2-familjen.

BCL2-familjen kodar för bcl2-proteiner som inhiberar apoptos genom att binda till (och inhibera) BAX.
Bcl2-protein tillsammans med BAX skapar ett mellanting mellan inhibition och apoptos, och en homodimer av BAX ger en inducering av apoptos.

BCL2-familjen är membranbunden i mitokondrien och kommer m.h.a. sina dimerer bilda en kanal ut så cytochrom C kan komma ut i cytostolen. Dvs. BAX homodimeren bildar denna kanal, INTE bcl2-proteinerna.

9

Vad är procaspaser?

Inducerar andra caspaser så det bildas en cascadaeffekt.

10

Vad är IAP (inhibitor of apoptosis)?

Binder och inhiberar aktiverade caspaser. Kan även ubiquitinera caspaser. När inhibitors tas bort (tack vare diablo), kommer Apaf-1 påverka caspaser så de hamnar bredvid varandra och ger kaskadaeffekten.

11

Vad har caspaser för mål?

- Attackerar aktin (cytoplasmatiska proteiner)
- Attackerar Lamina (nukleära proteiner)
- Proteiner som är med i DNA-reparation
- Proteinkinaser, proteiner involverade i cellcykeln.

12

Beskriv signalvägen för apoptos med bcl2-proteiner.

Bcl2-proteiner hindrar Cytochrom C från att komma ut från mitokondrien. Vid signal till apoptos (proapoptosisk signal) kommer BAD "döda" bcl2-proteinerna så apoptos kan induceras.
Cytochrom C kommer ut med DIABLO --> Diablo tar bort Apaf1-inhhibitor --> Apaf1 binder till caspaser --> Cytochrom C binder till detta komplex --> apoptos

13

Vad är apoptosomen?

Ett komplex av Apaf-1 och caspaser.

14

Beskriv FAS/DEATH receptorn.

Ett transmembranprotein som binder till sig FAS-ligander. Vid inbinding av dessa FAS-ligander kommer caspaser binda in. Detta kommer göra att fler caspaser aktiveras.
BH3-only-proteiner (BID) kommer att öppna upp kanalen i mitokondiren så cytochrom C kommer ut och apoptos påbörjas.

En cytotoxisk lymfocyt kan också binda in till receptorn som inducerar apoptos på samma sätt.

15

Vad betyder prolifeartion?

Celltillväxt

16

Hur uppkommer degenerativa sjukdomar?

För mycket apoptos har inducerats. Blir för lite celler i kroppen.

Ex. huntingtons sjukdom, ALS, AIDS

17

Vad är det som flaggar för att en cell ska dö?

Signalen är en fosfatidylserin som vänds mot extracellulära membranet m.h.a. aminofosfolipidtranslokas.

Annexin på fagocytosen känner igen fosfatidylserin.

18

Hur uppkommer proliferativa sjukdomar?

Genom inhiberad apoptos --> för mycket celler.

Ex. cancer

19

Hur kan man inducera apoptos?

DNA-skada, cellstress eller borttagande av growth factors leder till apoptos.

20

Vad kan cytotoxiska celler göra?

De kan hoppa över flera steg och aktivera caspaser.

21

Varför är oxidativ stress farligt?

Oxidativ stress ger syreradikaler som inducerar apoptos.
Låg stress: ingen apoptos
Medel stress: apoptos
Hög stess: nekros

Patologisk stimulus leder till direkt nekros och indirekt apoptos.

Vid hjärtattack kommer celler i utkanten av nekrosen inducera apoptos, och längst ut försöker de återhämta sig.