Reglering av eukaryot genexpression Flashcards Preview

Molekylär Cellbiologi - Block 3 & 4 > Reglering av eukaryot genexpression > Flashcards

Flashcards in Reglering av eukaryot genexpression Deck (25):
1

Vilka två enzymatiska aktiviteter styr THIIF?

1. En helikasaktivitet där den smälter promotor DNA och skapar en enkelsträng.
2. Forforylerar CTD svansen på RNA-polymeras II.

2

Vad gör en enhancer?

Stimulerar transkription.

3

Vad gör genspecifika transkriptionsfaktorer och var binder de?

Binder till enhancern. Reglerar aktiviteten hos gener.

4

Vad är DNA-looping?

Genom att DNA-strängen bildar en loop kommer enhancern och promotorn ligga långt ifrån varandra men ändåså nära för att uppnå fysisk kontakt vilket krävs.

5

Beskriv rekryteringsmodellen.

När aktivatorn binder till enhancern fungerar det som ett flugpapper: rekryterar transkriptionsfaktorer till promotorn.

6

Vad är homeodomän-proteiner?

Aktivatorer som styr anläggningen av kroppsdelar.

7

Vad är mediatorn för något och hur fungerar den?

Den brygga mellan enhancern och promotorn som gör att de får en fysisk kontakt. Förmedlar alltså signal från aktivatorn till RNA-polymeraset som är vid promotorn.

8

Vad är zinc-fingers och hur fungerar dem?

Zinkfingrar ser ut som fingrar och integrerar med DNA-molekylens major groove som avläser baspar.

9

Vad är estradiol?

Ett typ av östrogen som kan gå genom cellmembran då det är väldigt litet.
När östrogenet binder in till receptorn kommer den att ändra konfirmation och låser upp helix12, som leder till att receptorn kan integrera med mediatorn. Receptorn har även en annan DNA-bindande del i form av zink-fingrar.

10

Vad är nukleära hormonreceptorer?

Hormoner som utövar sin funktion i kärnan.

11

Vad är östrogen antagonister?

Inhibitorer som binder in i receptorns ficka, men ingen reaktion sker. Ex. vid östrogenberoende-bröstcancer.

12

Vad är kromatin?

Mer byggnadsmaterialet som DNA och histoner byggs upp i. Själva pärlhalsbandet.

13

Vad är nukleosomen?

Det är DNA + histon som ligger i kromatinet.
En pärla i pärlhalsbandet. En nukleosom är 1,75 varv av DNA lindat m.h.a. H-bindningar kring en kärna beståendes av 8 histoner.

14

Vad är Histon H1?

Stabiliserar strukturen av nukleosomen och håller DNA på plats. Packar DNA:t i högre strukturer genom att binda linker DNA:t som finns mellan nukleosomerna.

15

Vad är amino-terminal-tail?

Histonerna har svansar som är N-terminalen på aminosyrorna. Dessa svansar binder in i DNA-ryggraden och stabiliserar strukturen ytterligare då de är positivt laddade (DNA är negativt).

16

Vad är acetylering?

Eftersom nukleosomen är hårt packad kommer ingenting kunna binda in. Därför kommer enzymet HAT (histonacetyltransferas) sätta på en acetylgrupp som gör att svansen neutraliseras och släpper från DNA-ryggraden så det möjliggör för transkriptionsfaktorer att binda in.

17

Vad är hyperacetylering?

Histoner som ligger nära bindningsiten för enhancern (Gcn4-bindningssite) kommer m.h.a. hyperacetylering att underlätta tillgång till transkriptionsfaktorer. Enhancern tar med sig HAT.

18

Vad menas med remodulering?

Man tar bort eller flyttar nukleosomer. ATP-beroende.

Ex: SWI/SNF-komplexet: Komplexet kommer antingen ta bort eller flytta acetylerade histonerna. I detta komplex finns en bromodomän beståendes av 110 aminosyror som binder till acetylerat lysin.

19

Hur sker en aktivering av en gen?

1. Aktivatorn binder till enhancern och rekryterar HAT-komplex.
2. Histonernas svansar acetyleras.
3. SWI/SNF-komplexet binder till dessa och flyttar dem.
5. Promotorn blottas och RNA-polymeras II binder in dit m.h.a. mediatorn.
6. Transkription kan påbörjas.

20

Vad är RNA-interferens?

MicroRNA som har bildat en hårnålsstruktur (dubbelsträngad).
En dicer (endnukleas) klyver RNA:t i två. Biten går till RISC som är ett nukleas när den enda strängen bryts ner. RISC använder sedan denna RNA-molekyl som en guide för att hitta sitt mål-RNA som ska klyvas ner --> stoppar mRNAt från att uttrycka en funktion.

21

Vad är ferritin?

Ett protein som lagrar järnet i våra celler.

22

Vad händer om vi har för lite järn?

Ferritin minskar, medan transfferinreceptorer ökar.

23

Vad är IRE?

Iron-response element. Finns i ferritin-mRNA.

24

Vad är IRP?

IRE-bindning protein. Binder till elementet på ferritin-mRNA:t.

25

Förklara IRP-IRE-komplexet.

Om det finns för mycket järn: IRP kan inte binda till IRE --> hög translation av ferritin. mRNA:t för transferrinreceptorn degraderas.
Om det finns för lite järn: IRP kan binda till IRE --> ingen translation. mRNA:t för transferrinreceptorn translateras.