Morfologia Flashcards Preview

Diagno > Morfologia > Flashcards

Flashcards in Morfologia Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hematokryt

M: 40-54%
K: 37-47%

2

Hemoglobina

M: 14-18 g/dl
K: 12-16 g/dl

3

Erytrocyty

M: 4,2-5,4 x10^6/uL
K: 3,5-5,2 x10^6/uL

4

Średnia waga hemoglobiny

MCH = 27-31 pg

5

Średnie stężenie hemoglobiny

MCHC = 32-36 g/dl

6

Średnia objętość krwinek

MCV = 82-92 fL

7

Rozpiętość rozkładu objętości krwinek

RDW-CV = 11-14,5%

8

Retikulocyt

0,5-1,5% RBC
30-100 x10^3/uL

9

Frakcja niedojrzałych retikulocytów

= wskaźnik dojrzałości retikulocytów
IRF = RMI = 10-30%

10

Zawartość hemoglobiny w retikulocytach

RET-He = 28-35 pg/ml

11

Białe krwinki

WBC = 4000 - 1000/uL

12

Neutrofile

60-70%
1,8-8,0 x10^3/uL

13

Młode neutrofile

0-1%

14

Pałeczkowate neutrofile

3-5%

15

Segmentowane neutrofile

58-65%

16

Limfocyty

20-45%
1,0-5,0

17

Monocyty

4-8%
0,03-0,8

18

Eozynofile

2-4%
0,05-0,4

19

Bazofile

0-1%
0,01-0,3

20

Płytki krwi

180 000 - 400 000/uL

21

Średnia objętość płytki

MPV = 6-8 fL

22

Przedstawiony poniżej wydruk z licznika hematologicznego odpowiada obrazowi:

Płeć: męż. data urodzenia: 1968
WBC: 28,24 [x10^3/uL]
RBC: 3,09 [x10^6/uL]
HGB: 9,5 [g/dL]
HCT: 29 [%]
MCV: 100,1 [fL]
MCH: 30,6 [pg]
MCHC: 32,0 [g/dL]
PLT: 152 [x10^3/uL]
RDW-CV: 18 [%]

Leukocytoza
Niedokrwistość
Makrocytoza
Trombopenia
Anizocytoza

23

Kiedy bada się skorygowaną liczbę retikulocytów

Skorygowaną liczbę retikulocytów określa się w niedokrwistościach

24

Retikulocyty w anemii

w przypadku anemii należy skorygować wynik w zależności od hemoglobiny HCT

25

34. Morfologia:
dużo WBC,
mało RBC,
podwyższony RDW-CV,
MCV 100,
dużo płytek

makrocytowa

26

Na co pobiera się krew do badań hematologicznych

K2EDTA