Zaburzenia odporności Flashcards Preview

Diagno > Zaburzenia odporności > Flashcards

Flashcards in Zaburzenia odporności Deck (19)
Loading flashcards...
1

Wskaż przyczynę obniżonej liczby limfocytów

Posocznica

2

Wzrost eozynofili:

choroby alergiczne
zarażenia pasożytami
alergiczna aspergiloza płucna
niedobory immunologiczne

3

Zwiększona liczba neutrofili występuje w:

Dnie moczanowej

4

Agranulocytoza występuje, gdy poziom neutrofili wynosi:

<0,5x10^3

5

Przy braku odpowiedzi po szczepienie na pneumokoki możemy podejrzewać

niedobór IgG2

6

Do diagnostyki ziarninika Wegenera wykrywane są przeciwciała:

cANCA

7

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki nadwrażliwości typu:

IV

8

Antykoagulant toczniowy można wykryć

APTT zmodyfikowany z użyciem jadu żmii

Zespół antyfosfolipidowy ACS
Antykoagulant toczniowy LA
Etap 1. Przesiewowy (zalecane 2 testy)

Czas krzepnięcia z użyciem jadu żmii Russella (test 1. wyboru) – jad żmii Russela (bezpośredni aktywator FX), fosfolipidy, Ca, protrombinę, FV i inhibitor heparyny

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) – odczynnik wrażliwy na LA

9

Leukocytoza nie występuje w

anemii aplastycznej

10

Leukocyty w wysiłku fizycznym

Wzrost

11

Kiedy będzie wzrost limfocytów chyba >5000: 1

przewlekłe zakażenie bakteryjne
zakażenie wirusowe

12

Do czego służy c-ANCA?

monitorowanie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń - Wegener

13

Typ świecenia ziarnisty-Ku i MI oraz cytoplazmatyczny to

zapalenie skórno mięśniowe
zapalenie wielomięśniowe

14

przesunięciu obrazu w lewo w krwi

Występowanie wczesnych postaci komórek układu granulocytarnego - metamielocyty, mielocyty, promielocyty, mieloblasty – oraz komórek układu erytroblastycznego – erytroblasty kwasochłonne i wielobarwliwe – przewlekła białaczka szpikowa, mielofibroza, przerzuty do kości.

15

Agammaglobulinemia X

Charakteryzuje się:
całkowitym brakiem przeciwciał i śladową obecnością limfocytów B (<1%).
W szpiku wykrywa się zwiększoną liczbę limfocytów pre-B, nie posiadających receptorów immunoglobulinowych.
Odsetek limfocytów T jest prawidłowy.
Dominują nawracające zakażenia bakteryjne dróg oddechowych.
Leczenie polega na podawaniu przeciwciał izolowanych od dawców krwi

16

Antykoagulant toczniowy służy w diagnostyce

zesp. antyfosfolipidowego

17

Brak skrocenia APPT po teście korekcji zaobserwujemy:

przeciwciała przeciwko czynnikom krzepnięcia
przeciwciała antyfosfolipidowe

18

Czynnik reumatoidalny cechuje się:

wysoka czułość i niska swoistość

Czułość = 60-80%
Swoistość = 50%

19

W której z podanych chorób występują niedojrzałe limf. B i brak przeciwciał

choroba Brutona (Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X )