Wyliczanie wartości parametrów charakterystyki diagnostycznej badania Flashcards Preview

Diagno > Wyliczanie wartości parametrów charakterystyki diagnostycznej badania > Flashcards

Flashcards in Wyliczanie wartości parametrów charakterystyki diagnostycznej badania Deck (22)
Loading flashcards...
1

Dopuszczalny błąd całkowity to:

Giełda:
Maksymalny błąd pomiaru nie wpływający istotnie na znaczenie uzyskanego wyniku
Błąd wyliczany w oparciu o zmienność wewnątrzosobniczą i międzyosobniczą
Suma dopuszczalnej precyzji i dopuszzcalnej dokładności

2

Wartość predykcyjna ujemna - definicja

prawdopodobieństwo, że osobnik nie miał choroby mając negatywny wynik testu.

3

Jakie parametry świadczą o trafności testu diagnostycznego

Czułość
Swoistość

4

O czym świadczy błąd systematyczny?

dokładność

5

O czym świadczy swoistość 76%?

76% zdrowych osób otrzymało wynik ujemy
24% zdrowych osób otrzymało wynik fałszywie dodatni

6

LR+ to:

jak zmienia się szansa choroby po uzyskaniu dodatniego wyniku testu

7

Przesuniecie punktu odcięcia w strone fizjologiczna to:

Wzrost czułości
Spadek swoistości

8

W grupie chorych 60 osób stwierdzono dodatni wynik u 50 osób, w grupie zdrowych 80 osób uzyskano wynik ujemny u 70 osób. Jakie są wartości PPV i NPV?

83,3% (+), 87,5%(-)

9

Jeśli populacje można określić wzorem Gaussa to :

Giełda: Symetrycznie rozłożą się wyniki wokół średniej

10

Dokładność to

Różnica miedzy wartością uzyskana a rzeczywista

11

oblicz czułość, swoistość, PPV, NPV

Chorzy:
- wyniki dodatnie: 23
- wyniki ujemne: 137

Zdrowi:
- wyniki dodatnie: 69
- wyniki ujemne: 91

Czułość = 14,37%
Swoistość = 56,87%
PPV = 25%
NPV = 39,9%

12

Swoistosc liczymy

Dzieląc prawdziwie ujemne przez wszystkich bez choroby

13

Krzywa Roc

określa punkt odcięcia, czułość = 1-swoistość

14

W grupie 100 chorych 80 miało wyniki dodatnie, a w grupie 100 zdrowych 90 osób miało wyniki ujemne.
Ilorazy prawdopodobieństwa, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna?

LR+ = 8
LR- = 0,2
PPV = 88,89%
NPV = 81,81%

15

Wzrost LR- oznacza:

wzrost prawdopodobieństwa braku choroby u osoby z ujemnym wynikiem

16

Oblicz czułość testu gdy wśród 120 chorych wynik dodatni uzyskało 90.

75%

17

Czym można ilościowo wyrazić precyzję?

współczynnik zmienności

18

Wartość predykcyjna dodatnia to

prawdopodobieństwo, że osobnik miał chorobę mając pozytywny wynik testu.
Dodatnia wartość predykcyjna = PD / (PD + FD)

19

Jest 100 chorych z których 50 ma wynik dodatni i 80 zdrowych z których 10 ma wynik dodatni. Czułość i swoistość to:

Czułość = 50%
Swoistość = 87,5%

20

Policz CV dla 20 próbek z których SD to 5 a średnia to 200

CV = (SD/xśr) x100
CV = 2,5%

21

Przesunięcie w stronę wartości patologicznych zwiększy

swoistość

22

Wysoki stopień zgodności wyników pomiaru z rzeczywistymi wartościami to:

dokładność