Gospodarka wapniowo-fosforanowa Flashcards Preview

Diagno > Gospodarka wapniowo-fosforanowa > Flashcards

Flashcards in Gospodarka wapniowo-fosforanowa Deck (20)
Loading flashcards...
1

W celu wczesnej identyfikacji i różnicowania zaburzeń gospodarki mineralnej zaleca się jako badanie podstawowe:

Giełda: Oznaczenie stężenia Ca i fosforanów neorganicznych we krwi i w moczu

Prezki:
Hipokalcemia:
1. Oznaczanie Cacałk i albuminy (ocena wapnia skorygowanego)
2. Ocena GFR.
3. Oznaczenie Mg, Pi
4. Oznaczenie PTH
Hiperkalcemia:
• Oznaczanie Cacałk i albuminy
• Oznaczenie PTH

2

Długotrwałe unieruchomienie powoduje:

Giełda: Hiperkalcemię spowodowaną spadkiem kościotworzenia
Prezka: Brak obciążenia grawitacyjnego i wzrost uwalniania wapnia z kości

3

Diagnostyka hiperkalcemii

dwukrotne stwierdzenie Ca całkowitego> 2,62 / jednokrotnie > 2,75 mmol/l

4

Hiperfosfatemia

Wytrącanie się kamieni
Spadek stężenia Ca 2+ w surowicy
Spadek stężenia wit. D3

5

Hipokalcemia

wzrost PTH
resorbcji Ca2+
uwalniania Ca2+ z kości,
wzrost produkcji wit D3 i wchłaniania

6

Hiperkalcemia w nowotworach, najczęstsza przyczyna to:

Przerzuty osteolityczne, hiperkalcemia humoralną (PTHrP), hiperwitaminoza D

7

Co pobudza wydzielanie PTH

nadmiar fosforanów
spadek wapnia
spadek 1,25(OH)2D

8

1,25(oh)2D3

najbardziej aktywna forma witaminy D3

9

Najczęstsze przyczyny hiperkalcemii

nowotwory złośliwe i pierwotna nadczynność przytarczyc

10

Hiperkalcemia, hipofosfatemia i podwyższony poziom PTH występuje w:

Pierwotnej nadczynności przytarczyc

11

Oznaczając poziom wapnia przy hipoalbuminemii

Wapn skorygowany
Ca skor = Cacałk + 0,02(40-alb)

12

Do określenia „statusu witaminy D” oznaczysz:

25-hydroksykalcyferol

13

W refeeding syndrom dochodzi do zaburzeń elektrolitowych w postaci

Hipokaliemii
hipomagnezemii
hipofosfatemii

14

Usunięcie chirurgiczne tarczycy i czterech przytarczyc spowoduje:

hipokalcemię

15

18. Czym się różni nadczynność przytarczyc II i III rzędowa:

hipokalcemia
(w III rzędowej hiperkalcemia)

16

W osoczu człowieka frakcja wapnia całkowitego, która jest zjonizowana stanowi:

50%
(dokładnie to 46%)

17

29. W jakiej wyjątkowej sytuacji klinicznej będzie jednocześnie dużo PTH i hiperkalcemia?

pierwotna nadczynność przytarczyc

18

Jakie daje wyniki badań zespół głodnych kości?

hipofosfatemia hipokalcemia

19

Do czego prowadzi hipomagnezemia?

do uporczywej hipokalcemii i niedoczynności przytarczyc

20

W jakich nadczynnościach przytatczyc zaobserwujemy hiperkalcemie

pierwotna i trzeciorzędowa