Mocz Flashcards Preview

Diagno > Mocz > Flashcards

Flashcards in Mocz Deck (21)
Loading flashcards...
1

Co może się pojawić w prawidłowym moczu?

1-2 wałeczki szkliste w pw.

2

Wałeczki woskowe w moczu

duże uszkodzenie nerek

3

Standardowe badanie moczu nie obejmuje:

Mocznika i kreatyniny

4

Test paskowy nie wykrywa:

Limfocytów -> tylko esterazę leukocytarną, a więc granulocyty

5

Jaki wygląd erytrocytów świadczy o ich kłębuszkowym pochodzeniu

dysmorficzne

6

Bakteriuria a leukocyturia

Bakteriuria NIE zawsze towarzyszy leukocyturii

7

Spadek cięzaru własciwego moczu spowodowany

Hiperhydratacja
Leki moczopędne
Zaburzenia hormonalne
Niewydolność kanalików

8

Białkomocz przemijający

Białkomocz ortostatyczny;
Przegrzanie (opalanie się, sauna, gorąca kąpiel, gorączka)
Wychłodzenie
Wysiłek fizyczny
Stres.

9

Za pomocą testów paskowych można wykryć

Glukozę, bakterie gram (-), albuminy
NIE można: mocznika, gram +, drożdżaków

10

Alkalizację moczu może wywołać:

Dieta jarska
Zasadowica
Zakażenia bakteryjne
Leki alkalizujące

11

Zakwaszenie moczu

Dieta wysokobiałkowa
Kwasica
Głodzenie, biegunki
Leki zakwaszające

12

O anurii mówimy gdy dobowa diureza wynosi:

100< ml/dobę

13

Wałeczki szkliste

b. Tamma- Horsfala: po kąpieli, saunie, wysiłku, gorączce, białkomocz zastoinowy

14

Ciała ketonowe w moczu pojawiają się:

cukrzyca
wymioty
biegunki
dieta wysokotłuszczowa niskowęglowodanowa
zatrucia
głodzenie się
alkoholicy

15

W testach paskowych badamy azotyny w moczu w celu wykrycia:

Bakterii gram -

16

Co ocenia się standardowo w moczu

Właściwości fizyczne: barwa, przejrzystość, zapach
Ocena chemiczna (testy paskowe): ciężar właściwy, pH, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, krew, azotyny, leukocyty, białko
Ocena składników osadu moczu

17

Co znajdziemy w osadzie aktywnym moczu

leukocyty i wałeczki leukocytarne, erytrocyty (zwłaszcza dysmorficzne) i wałeczki erytrocytarne

18

Co świadczy o uszkodzeniu górnych dróg moczowych

Wałeczki

19

Standardowe badanie moczu NIE obejmuje

Mocznika i kreatyniny

20

Co wykryje test paskowy (z hemowych rzeczy)

erytrocyty
hemoglobine
mioglobine

21

Która z frakcji leukocytów nie zostanie wykryta w teście paskowym

limfocyty