NOR1001/2 Kapittel 1 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1001/2 Kapittel 1 > Flashcards

Flashcards in NOR1001/2 Kapittel 1 Deck (89):
1

Heter

Are called

2

Du

You

3

Hallo

Hello

4

Hei

Hi

5

Jeg heter

My name is

6

Jeg

I

7

Og

And

8

God dag

Good morning

9

Er

Am, is, are

10

Fra

From

11

Snakker

To speak

12

Norsk

Norwegian

13

Engelsk

English

14

Kommer

To come

15

Spansk

Spanish

16

Polsk

Polish

17

Tysk

German

18

Irak

Iraq

19

Arabisk

Arabic

20

Somali

Somali

21

Italiensk

Italian

22

Land

Country

23

Språk

Language

24

Noen

Some

25

Alle

All

26

Forskjellige

Different

27

Kjenner du andre språk?

Do you know any other languages?

28

Offisielt

Official

29

Andre

Other

30

Hvor

Where

31

Lærer

Teacher

32

Men

But

33

Now

34

Bor

To live

35

I

In

36

Sammendrag

Summary

37

Han

He

38

Hun

She

39

Hvordan

How

40

Staver

To spell

41

Det

It, that

42

Med

With

43

Eller

Or

44

Unnskyld

Sorry

45

Forstår

To understand

46

Ikke

Not

47

Kan

Can

48

Si

To say

49

Kan du si det

Can you see it?

50

En gang til

One more time

51

Skriver

Write

52

Mange

Many

53

Mange takk

Many thanks

54

Velkommen

Welcome

55

Takk skal du ha

Thank you very much

56

Navn

Name

57

Etternavn

Surname

58

Mellomnavn

Middle name

59

Fornavn

First name

60

Nasjonalitet

Nationality

61

At, on

62

På norskkurs

At the Norwegian course

63

Hvilke

Which

64

Nei

No

65

Bare

Only, just

66

Også

Also, as well

67

Litt

A little

68

filippinene

The philippines

69

Filippinsk

Filipino

70

Latvisk

Latvian

71

Russisk

Russian

72

Dere

You (plural)

73

Ja

Yes

74

Ikke mye

Not much

75

De

They

76

Går på norskkurs

Goes to Norwegian class

77

Finn

find

78

En globus

A globe

79

Et kart

A map

80

En stol

A chair

81

En pc

A computer

82

En bag

A bag

83

Ei tavle

A blackboard

84

Tegningen

The drawing

85

Kan dere flere ord?

Do you know any more words

86

Klasserommet

The classroom

87

Fortell om

Tell (someone) about

88

Lag en samtale mellom dem

Create a conversation between them

89

Hva

What