NOR1003/4 - Kapittel 7 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 - Kapittel 7 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 - Kapittel 7 Deck (78):
1

Ikke energisk

Limp

2

Overdrive - overdrev - har overdrevet

To exaggerate

3

Det nytter ikke

It doesn't help

4

En pugging: det å lære utenat

Learning by heart

5

De har ikke respekt for læreren

They have no respect for the teacher

6

Avstand/en

Distance

7

Samarbeid/et

Cooperation

8

Trygghet/en

Security

9

Kaste (-et) bort tid

To waste time

10

Uro/en

Restlessness, disturbance

11

Noe som helst

Anything

12

Selvstendighet/en

Independence

13

Være enig

To agree

14

Sunn

Healthy, good

15

Mas/et

Hassle, fuss

16

Måling/en

Ranking

17

Stadige tester

Frequent tests

18

Nyttig

Useful

19

Klar: tydelig

Clear

20

Være opptatt av

Focus on

21

Kunnskap/en

Knowledge

22

Ansvar/et

responsibility

23

Forandre (-et) seg

Change

24

Følge med

Pay attention

25

Vurdere (-te)

To investigate, to assess

26

Kilde/n

Source

27

Offentlig skole

Public school

28

De svake elevene

The weaker pupils

29

Teori/en

Theory

30

Satse (-et) på

To emphasize

31

Evne/n

Talent, skill

32

Få mer ut av skolen

Get more out of school

33

Til tross for politikernes ønsker

Despite the wishes of the politicians

34

Oppnå (-dde)

To achieve

35

Likestilling/en

Equality

36

Kjønnsrolle/n

Gender role

37

Mislykket

Failed, unsuccessful

38

Tilstand/en

Condition

39

Godt under

Well below, much less than

40

Opptak/et

Admissions

41

Holde seg unna

To avoid

42

I overkant av

More than

43

Legge til rette

Make accessible

44

Raskt

Quickly

45

Stadig

All the time

46

Skifte (-et)

To change

47

I de fleste tilfellene

In most cases

48

Dessuten

In addition

49

Busk/en

A shrub

50

Plante (-et)

A plant

51

Sørgelig

Sad

52

Budskap/et

Message

53

Ta affære

To react

54

Melde (-te)

To tell, to report

55

Være på slang

To be out scrumping

56

Guttestrek/en

Misbehavior

57

Avtale (-te)

To agree

58

Være skuls

To be even

59

Lite å rutte med

To have little money at one's disposal

60

Grave dypt i lommene

To dig deep into ones pocket

61

Pengekrevende

Expensive

62

Begrense (-et)

To limit

63

Betraktelig

Significant

64

Knapt nok

Hardly

65

Spandere (-te)

To treat (someone)

66

Slukkøret

Embarrassed, ashamed

67

Neve/n

Fist

68

Bekrefte (-et)

To confirm

69

Holde sommer

To be on summer break

70

Høytidelig

Solemn

71

Ute av verden

In the past

72

Være lettet

To be relieved

73

Lyse opp

To look cheerful

74

Renset

Cleansed

75

Heve (-et)

To lift

76

Kjernekar/en

A good man

77

Overhodet

At all

78

Doven

Lazy