NOR1003/4 Kapittel 8 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 Kapittel 8 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 Kapittel 8 Deck (68):
1

Ta tid

Take time

2

Tabbe (-et) seg ut

To make a mistake

3

Sette fra seg

To put down

4

Sette- satte- har satt

To set/to put

5

Reise (-te) seg

To stand up

6

Holde på å

Almost do something

7

Le seg i hjel

Die laughing

8

Overrasket

Surprised

9

Erte (-et)

To tease

10

Verktøy/et

Tool

11

Finnes- fantes

To exist

12

Mekke (-et)

To repair

13

Overtale (-te)

To persuade

14

Det rette

The right thing

15

Stå på sitt

To stand firm

16

Fagprøve/n

Trade examination

17

Søknad/en

Application

18

Fagbrev /et

Journeyman's certificate

19

Et tungt løft

Heavy burden

20

Lærling/en

Apprentice

21

Siden

Since

22

Bry seg om

To care about

23

Bry-brydde- har brydd

To care

24

Skuffet

Disappointed

25

Stå på

To keep going/to press on

26

Rettighet/en

Right

27

Plikt /en

Duty

28

Avgjørende

Decisive

29

Håndtrykk/et

Handshake

30

Forberede (-te)

To prepare

31

Finne ut

To find out

32

Finne-fant-har funnet

To find

33

Egenskap/en

Quality

34

Bidra-bidro-har bidratt

To contribute

35

Karakterisere (-te)

To characterize

36

Sterke og svake sider

Strong and weak points

37

Framtre

To appear/come across

38

Skryte-skrøt-har skrytt

To boast

39

Kollisjonsfare/n

Danger of collision

40

Frustrert

Frustrated

41

Få fram

To make apparent

42

Få-fikk-har fått

To get

43

Stå for noe

To have a point of view

44

Oppleve (-de)

To experience

45

Anledning/en

Occasion

46

Være uforberedt

To be unprepared

47

Stå på stedet hvil

To stand still

48

Relativt

Relatively

49

Ledighet/en

Unemployment

50

Sammenlikne (-et)

To compare

51

Registrere (-te)

To register

52

Permanent

Permanent

53

Ved hjelp av

Through, by aid of

54

Være på utkikk

To be on the look out

55

Kontaltnett/et

Social network

56

Tilby

To offer

57

Nettverk/et

Network

58

Fritid/a

Spare time

59

Aktivitet/en

Activity

60

Min greie

My thing

61

Være målbevisst

To be goal-focused

62

Gå inn for

To focus on

63

Gå -gikk- har gått

To go/to walk

64

Oppslag/et

To notice

65

Kor/et

Choir

66

Bli tatt opp

To be accepted into

67

Angre (-et)

To regret

68

Blir kjent med

To get to know