NOR1003/4 - Kapittel 2 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 - Kapittel 2 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 - Kapittel 2 Deck (103):
1

Oppdra - oppdro - har oppdratt

To raise/to educate

2

Nødvendig

Necessary

3

Tatovering (en)

Tattoo

4

Forskrekket

Surprised

5

Innrømme (-et)

Admit

6

Lur

Smart

7

Oppvekst/en

Childhood/youth

8

Egentlig: opprinnelig

Originally

9

Bygd/a el. En

Village

10

Bryggeri/et

Brewery

11

Sjåfør/en

Chauffeur/driver

12

Kantine/a el. En

Canteen, cafeteria

13

Innflytter/en

Newcomer

14

Mangel på noe

Lack of, want

15

Bolig/en

Housing

16

Boligblokk/ a el. En

Block of flats/apartment building

17

Utkant/en

On the edge of town

18

Drabantby/en

Satellite town, suburb

19

Plen/en

Lawn

20

Være gravid

To be pregnant

21

Skape (-te)

To create

22

Eksistere (-te)

To exist

23

Annerledes

Different

24

Bitte små

Tiny

25

Ordne (-et)

To take care of

26

Ryddig

Tidy

27

Høflig

Polite

28

Sette pris på

To appreciate

29

Sette-satte-har satt

To set

30

Nå til dags

These days/nowadays

31

Bortskjemt

Spoiled

32

Reise (-te) seg for eldre

Get up (from one's seat)

33

Slett ikke

Far from/not at all

34

Være skilt

To be divorced

35

Tung tid

Difficult time

36

Fremdeles

Still

37

Trøste (-et)

To comfort/to soothe

38

Være bekymret

To be worried

39

Beskjed/en: melding

Message

40

Dessuten: I tillegg

Also, in addition

41

Trygghet/en

Security / safety

42

Gammeldags

Old-fashioned

43

Celle/ a el. En

Cell

44

Stråling/en

Radiation

45

Skade (-et)

Damage

46

Barnevakt/ a el. En

Child minder

47

Manøvrere (-te)

Maneuver

48

Porno: pornografi

Porn, pornography

49

Skremme (-te) noen

To frighten someone

50

Parallellklasse/n

Parallel class

51

Friminutt/et

Break

52

Rødme (-et)

Blush

53

Håpløs

Hopeless

54

Gi opp

To give up

55

Gi-ga- har gitt

To give

56

Sparke (-et) fotball

To play football

57

I stedet (for)

Instead of

58

Samboer/en

Co-habitant/partner

59

Samtidig: på samme tid

At the same time

60

I alle fall

At least

61

Nervøs: engstelig, urolig

Nervous

62

Ekteskap/et

Marriage

63

Fungere (-te)

To function

64

Ekspoldere (-te)

To explode

65

Bagatell/en

To trifle

66

Gjemme (-te) seg

To hide

67

Skilsmisse/n

Divorce

68

Tenåring/en

Teenager

69

Ha kontakt med

To be in touch with

70

Av og til: noen ganger

Sometimes

71

Føle seg underlegen

To feel inferior (to someone)

72

Variere (-te)

To vary

73

Intim

Intimate

74

I fred: I ro, for seg selv

Alone, in peace

75

Rose (-te)

To praise

76

Involvere (-te) seg

To get involved with

77

Være knyttet til

Close to

78

Godteri/et

Candy/treats

79

Tilpasse (-et) seg

To adapt

80

Felles

Mutual

81

Være opptatt av

Concerned with, intent on

82

Greit: ok, I orden

All right, acceptable

83

Forhandle (-et)

To negotiate

84

Tilrettelegge-tilrettela- har tilrettelagt

Adapted to

85

Permisjon/en

Leave

86

Gratis

Free

87

Uavhengig av

Independent of

88

Grunnen til

The reason for

89

Samfunn/et

Society

90

Delta - deltok- har deltatt

To participate / to take part

91

Være sikker på

To be sure of

92

Ta vare på: passe på

To take care of, to look after

93

Være avhengig av

To be dependent on

94

Når det gjelder

When it comes to

95

Være med på

Take part in

96

Øve (-de) seg

To practice

97

Avgjørelse/n

Decision

98

Redaktør/en

Editor

99

Skille (-te) seg ut

To stand out

100

Reaksjon/ en

Reaction

101

Reagere (-te)

React

102

Typisk

Typical

103

En frisør

Hairdresser