NOR1003/4 - Kapittel 1 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 - Kapittel 1 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 - Kapittel 1 Deck (85):
1

Ta seg av noen: passe på, ha ansvar for

Take care of someone

2

Ta - tok - har tatt

To take

3

Det er viktig: det betyr mye

It is important

4

Nok: sannsynligvis

Probably

5

Assistent/en: hjelper, underordnet stilling

Assistant

6

Foretrekke - foretrakk- har foretrukket

To prefer

7

Noen år til: noen flere år

Some more years

8

For tida: nå

At the moment, these days

9

Arbeidsledig

Unemployed

10

Firma/et: bedrift, forretning

Firm

11

Glede seg til noe: se fram til noe positiv

Look forward to something

12

Byggeplass/en

A construction site

13

Si opp noen

Fire someone

14

Si - sa - har sagt

To say

15

Lager/et

Warehouse, storage facility

16

Vikar/en

Temporary worker

17

Vikariat/et

Temporary job

18

Godkjenne (-te)

Accept

19

Det er behov for: man trenger

One needs

20

Det tar lang tid: det går sent

It takes a long time

21

Godkjenning/en

Acceptance

22

Foreløpig

For the moment

23

Fornøyd med: glad for

Satisfied with

24

Selvstendig

Independent

25

Lønn/a

Pay, wages

26

Hva driver du med?: Hva gjør du?

What do you do?

27

Drive - drev - har drevet

To do

28

Jeg har tenkt å...: Jeg har planer om å

I'm planning to...

29

Ha lyst til: ønske, gjerne ville

Want to

30

Drømmejobb/en

Dream job

31

Det virker spennende

It seems interesting/exciting

32

Inntekt/en

Income

33

Tjene (-te) godt

Earn well

34

Endelig

Finally

35

Sykehjem/met

Nursing home

36

Det var jammen på tide!: Det burde ha skjedd før

About time!

37

Jeg har ikke tall på

I can't count the number of...

38

Pleieassistent/en

Nursing assistant

39

Tilleggskurs/et

Supplementary education

40

Ordne seg

Sort itself out

41

Plan/en

Plan

42

Erfaring/en

Experience

43

Starte for seg selv

Become self-employed

44

Ha lyst på (+substantiv): ønske

To wish

45

Utfordring/en

Challenge

46

En god idé

A good idea

47

Gjøre noe med noe

Do something about something

48

Mange kanter av verden

Many parts of the world

49

Klare (-te)

To manage, to succeed

50

Se komplisert ut

Look complicated

51

Skatt/en

Tax

52

Regel/en

Rule

53

Lov/en

Law

54

Kjenne til

To know, be familiar with

55

Krigstilstand/en

State of war

56

Vare/n

Good(s), article

57

Gøy

Fun

58

Stå på

Work hard

59

Stå - sto - har stått

To stand

60

Skryt/et

Praise

61

De ansatte

The employees

62

Ros/en

Praise

63

Tulle (-et)

Be silly, be playful, be joking

64

Legge merke til

To notice

65

Legge - la - har lagt

To lay

66

Arbeidsom

Hard-working, productive

67

Flyktning/en

Refugee

68

Ansvarsfull

Involving a lot of responsibility

69

Trenge (-te)

To need

70

Få tilbud om

Be offered

71

Spare (-te)

Save

72

Overta - overtok- har overtatt

Take over

73

Franchisetaker/en

Franchisee

74

Oppfordre (-et)

Encourage

75

Skeptisk

Skeptical

76

Sette seg inn i

Familiarize oneself

77

Sette - satte - har satt

To put

78

Sikkerhut/en

Security

79

Suksess/en

Success

80

Kunde/n

Customer

81

Omsetning/en

Sales

82

Øke (-te)

Increase

83

Mål/et

Goal

84

Satse (-et) på

Focus on, put resources into

85

Hjemmeværende

Stay-at-home mother/father