NOR1003/4 - Kapittel 5 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 - Kapittel 5 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 - Kapittel 5 Deck (88):
1

Slå - slo- har slått

To hit

2

Forgårs

The day before yesterday

3

Relevant

Relevant

4

Innkalle (-te) til intervju

Invite to an interview

5

Intervju/et

Interview

6

Arbeidsgiver/en

Employee

7

Stagnere (-te)

Stagnate

8

Komme innom

Drop in on

9

Komme-kom-har kommet

To come

10

Lure (-te) på

To wonder/to ponder

11

Komme I gang

To get started

12

Være vant til

To be used to

13

Homogen

Homogeneous

14

Befolkning/en

Population

15

Myndighetene

The authorities

16

Traditisjonell

Traditional

17

Undertrykke (-et)

To suppress

18

Endre (-et) seg

To change

19

Støtte/n

To support

20

Bevare (-te)

To protect

21

Innvandrer/en

Immigrant

22

Naboland/et

Neighboring county

23

En del

Some

24

Forhold/et

Condition

25

Slå seg ned

Sit down

26

Kraftig

Significant

27

Omkring

Around

28

Periode/n

Period

29

Behov/et

Need

30

Arbeidstaker/en

Employee

31

Til å begynne med

To begin with

32

Antall/et

Number of

33

Ufaglært

Unskilled/untrained

34

Borger/en

Citizen

35

Oppholdstillatelse/n

Residence permit

36

Ha tilbud om arbeid

Have an offer of a job

37

Håndverker/en

Craftsman

38

Skaffe (-et) seg

To get /to obtain

39

Pensjonist/en

Retiree, pensioner

40

Asyl/et

Asylum

41

Uroligheter

Unrest

42

Flykte (-et)

To flee

43

Forfølgelse/n

Persecution

44

Vold/en

Violence

45

Beskyttelse/n

Protection

46

På egen hånd

On one's own

47

Status/en

Status

48

Via

Via

49

Havbruk/et

Aquaculture

50

Bedrift/en

Business, firm

51

Ha behov for

To need

52

Kompetent

Competent

53

Arbeidskraft/en

Labor force

54

Ha utenlandsk bakgrunn

Have a foreign background

55

Stabil

Stable

56

Fast ansatt

Permanent employment

57

Ressurs/en

Resource

58

Siste halvdel av 1800-tallet

Second half of the 19th century

59

Emigrere (-te)

Emigrate

60

Forlate- forlot- har forlatt

To leave

61

Slå seg ned

To settle

62

Holde seg for seg selv

To keep oneself

63

Litt etter litt

Little by little

64

For det meste

For the most part

65

Integrert

Integrated

66

Holde på

To maintain/to continue/ to keep on

67

Tilknytning/en

Connection/contact

68

Overleve (-de)

To survive

69

Fjerdedel /en

A quarter

70

Bringe med seg

To bring

71

Bringe- brakte- har brakt

To bring

72

Tie (-dde)

To be silent

73

Såpass

As much as

74

Endelig

Finally

75

Hakke (-et)

To chop up

76

Stave (-et)

To spell

77

Uvilje/n

Disinclination

78

Pine (-te)

Torture

79

Gni- gnidde-gnidd

To rub

80

Stamme (-et)

To stutter

81

Stormstøt/et

Gust of wind

82

Klype- kløp- har kløpet

To pinch

83

Hes

Hoarse

84

Få klump I halsen

To choke

85

Moské/en

Mosque

86

Blid

Blithe, cheerful

87

Utenat

By heart

88

Irritert is

Irritated