NOR1003/4 - Kapittel 4 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 - Kapittel 4 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 - Kapittel 4 Deck (63):
1

Surfe (-et) på nettet

Surf the net

2

Utrolig

Very, incredibly

3

Kjedelig

Boring

4

Alternativ /et

Alternative

5

Lunsjrett /en

Lunch dish

6

Søvnig

Sleepy

7

Være ukonsentrert

To be unfocused

8

Være sosial

To be social

9

Uansett

No matter what

10

Det plaget meg

It bothered me

11

Tilby- tilbød- har tilbudt

To offer

12

Allemannseie/t

Ubiquitous / common

13

Kjendis/en

Celebrity

14

Komme inn i

To get into

15

Kosthold/et

Diet

16

Sette piff på

Provide zest and flavor

17

Eksotisk

Exotic

18

Sur

Sharp, sour, tart

19

Dytte (-et)

To push, to shove

20

Journalist /en

Journalist

21

Intervjue (-et)

Interview

22

Mosjonere (-te)

To exercise

23

Bevege (-et) seg

To move

24

Generasjon/en

Generation

25

Unngå - unngikk - har unngått

To avoid

26

Alvorlig

Serious

27

Risiko/en

Risk, danger

28

Legge på seg

To gain weight

29

Legge - la - har lagt

To lay

30

Utvikle (-et)

To develop

31

Ødelegge

To destroy

32

Forbruk/et

Consumption

33

Gjennomsnitt/et

Average

34

Ferdigprodusert mat

Processed foods

35

Kreve (-de)

To demand

36

Blodtrykk /et

Blood pressure

37

Tilsette - tilsatte- har tilsatt

To add

38

Produkt/et

Product

39

Minoritet/en

Minority

40

Muslim/en

Muslim

41

ifølge Folkehelseinsituttet

According to the Norwegian Institute of Public Health...

42

Majoritet/en

Majority

43

Fastlege/n

GP

44

Etnisk

Ethnic

45

Kronisk syk

Chronic illness

46

For øvrig

Otherwise/apart from that

47

Dominerende

Dominant

48

Færre (av få)

Fewer

49

Plage/n

Health problems

50

Overvekt/en

Excess weight

51

Omvendt

Other way around

52

Overvektig

Overweight

53

I motsetning til

As opposed to

54

Redusere (-te)

To reduce

55

Forekomst/en

Incidence

56

Som er knyttet til

Connected to

57

Trene (-te)

To exercise

58

Oppfordre(-et)

To encourage

59

Støtte opp

To support

60

I løpet av dagen

During the day

61

Som skal til

That is needed

62

Utgjøre - utgjorde - har utgjort

To cause/to entail

63

Evighet/en

Eternity