NOR1003/4 Kapittel 9 Flashcards Preview

Norwegian > NOR1003/4 Kapittel 9 > Flashcards

Flashcards in NOR1003/4 Kapittel 9 Deck (58):
1

Personvern/et

The right to privacy

2

Kritisere(-te)

To criticize

3

Snike seg

To sneak around

4

Snike -snek-har sneket

To sneak

5

Sammenheng/en

Context

6

Anledning/en

Possibility

7

Slippe-slapp-har sluppet

Not have to do something/be spared from

8

Være klar over

Be aware

9

Kjendis/en

celebrity

10

Publisere (-te)

Publicize

11

Være avhengig av

To be dependent on

12

Innflytelse/n

Influence

13

Velge -valgte-har valgt

To choose

14

Legge vekt på

Emphasize

15

Være med på

To contribute to

16

Være opptatt av

To be interested in

17

Dramatikk/en

Drama

18

Konflikt/en

Conflict

19

Katastrofe/n

Catastrophe

20

Opprør/et

Revolt

21

Lokke (-et)

To tempt, to persuade

22

Revolusjon/en

Revolution

23

Tiår/et

Decade

24

Halvpart/en

Half

25

Storefri

Lunch break

26

Minne (-et) om

To remind

27

Være oppdatert

To be updated

28

Slippe noen til

To give someone else a turn

29

Uskolert

Untrained

30

Sjikane/n

Harassment

31

Systematisk

Systematic

32

Mobbing/en

Bullying

33

Påstå -påsto- har påstått

To claim

34

Føre til

To lead to

35

Opptøyer

Unrest

36

Legge ut

To upload

37

Dom/men

Verdict

38

Dømme (-te)

Sentence

39

Oppfølging/en

Help, follow-up

40

Erstatning/en

Compensation

41

fengsel/et

Prison

42

Lovløst

Lawless

43

Være ansvarlig

To be responsible

44

Skade/n

Harm

45

Plukke seg

Groom (of feathers)

46

Spøk/en

Joke

47

Munter

Cheerful

48

Sovne (-et)

Fall asleep

49

Forakte (-et)

To despise

50

Fly -fløy - har fløyet

To fly

51

Fryse i hjel

Freeze to death

52

Fryse - frøs - har frosset

To freeze

53

Forkjøle seg

To get a cold

54

Fæl

Dreadful

55

Skam/men

Shame

56

Gjøre sitt

Do ones bit

57

Fortjene (-te)

To deserve

58

Ytringsfrihet/en

Freedom of speech