Past Tense Verbs Flashcards Preview

Scottish Gaelic 3 > Past Tense Verbs > Flashcards

Flashcards in Past Tense Verbs Deck (22):
1

he went

dh'fhalbh e

galav eh

2

he came

thàinig e

hahneeg eh

3

he ran

ruith e

rooi eh

4

he walked

choisich e

chawshich eh

5

he leapt

leum e

lame eh

6

he fell

thuit e

heutch eh

7

in / inwards

a-steach

astchach

8

in / inwards grammar

A-steach or a-mach comes after a verb and indicates movement, e.g. a’ dol a-steach - going in.

9

out / outwards

a-mach

ah mach

10

home / homewards

dhachaigh

gachay

11

He came in.

Thàinig e a-steach.

Hahneeg eh astchach

12

He went in.

Dh'fhalbh e a-steach.

Galav eh astchach

13

He ran in.

Ruith e a-steach.

rooi eh astchach

14

He walked in.

Choisich e a-steach.

Choshich eh astchach

15

He leapt in.

Leum e a-steach.

Lame eh astchach

16

He fell in.

Thuit e a-steach.

Heuch eh astchach

17

Daddy went off out.

Dh'fhalbh dadaidh a-mach.

Galav daddy a mach

18

The children came home.

Thàinig a' chlann dhachaigh.

Hahneeg ah chlaun gachay

19

The dirty dog ran into the house.

Ruith an cù salach a-steach dhan taigh.

Rooi an coo salach astchach gahn tei

20

The man walked out this way.

Choisich an duine a-mach an taobh seo.

Choshich an doonya ah mach an toov shaw

21

I fell into the water.

Thuit mi a-steach dhan uisge.

Hooch mee astchach gahn ooshkeh

22

The cat leapt onto the table.

Leum an cat air a' bhòrd.

Lame an cat ehr ah vorzht