Perifer cirkulation II Flashcards Preview

CREN K2 > Perifer cirkulation II > Flashcards

Flashcards in Perifer cirkulation II Deck (4)
Loading flashcards...
1

Översiktlig histologi arterioler?

Mycket tjock vägg i förhållande till lumen. Består av mycket glatta muskelceller!

2

Nämn två typer av resistenskärl som styr blodflödet!

Finkalibriga arteriella kärl:
- Glatt muskulatur dominerar i väggen - stort flödesmotstånd, styr regionalt blodflöde. Främst i arteriole; här finns stort flödesmotstånd och en tjock vägg.

Prekapillära resistenskärl
- Hög s.k. myogen basaltonus, dvs de är ofta ihopdragna och styr flödet över kapillärer.

3

Varför regleras blodflödet?

För att ta till vara på Cardiac output! Skulle hela kroppen behöva försörjas lika mycket samtidigt skulle CO behöva öka flerfaldigt. Bra reglermekanism med vasokonstriktion!

4

Nämn två typer av blodflödesreglering!

Vasokonstriktion
- Glatta muskelceller kontraherar --> inre diametern på kärlet minskar --> flödet minskar

Vasodilatation
- Glatta muskelceller slappnar av - relaxerar --> inre diametern på kärlet ökar --> flödet ökar