Rättsmedicin-Sexuella övergrepp Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > Rättsmedicin-Sexuella övergrepp > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Sexuella övergrepp Deck (13):
1

Hur länge kan sperma påvisas i slidan?

Upp till 72 timmar (kortare tid analt)

2

Vilka typer av genitala (och anala) skador kan ses efter sexuella övergrepp?

Rodnad
Svullnad
Blåmärken
Hudavskrapningar
Rupturer
Slapp anus och slemhinneprolaps
Förtjockad analkant

3

Hur kan man påvisa förekomst av sperma?

Okulärbesiktning med förstoringsglas
Belysning med UV-ljus
Mikroskopisk undersökning av utstryk
Påvisande av olika enzymer, ffa surt fosfatas
DNA-teknik

4

Vad finns det för problem med undersökning med UV-ljus?

Det finns flera andra vätskor som ger falskt positiva reaktioner.

5

Varför kan man ibland inte påvisa någon sperma trots att offret varit utsatt för sexuellt övergrepp?

Mannen kan ha genomgått vasectomi.
Han kan ha aspermi.
Sädesavgång har inte förekommit.

6

Vilken läkare ska undersöka en vuxen kvinna som utsatts för sexuellt övergrepp?

Gynekolog

7

Vilken läkare ska undersöka ett barn som utsatts för sexuellt övergrepp?

Barnurolog/proctolog eller barnkirurg

8

Från vilka områden ska utstryk tas för påvisande av sperma?

Introitus, bakre fornix och cervix. (ev även anus och munnen)

9

Vilka prover ska tas vid undersökning av offret?

Prov för ev venerisk sjukdom
Områden med bett/sugmärken ska avtorkas med tops
Blod och sperma tillvaratas med tops.
Kamning av pubesbehåring - tillvarata främmande material och ta hårprov.
Venprov för DNA-testning och HIV-test
Skrapa under / klipp av naglarna.
Lämna kläderna till polisen!

10

Måste offret ställa upp på en fullständig kroppsbesiktning när han/hon anklagat någon för sexuellt övergrepp?

Nej

11

Varför är det bra att ta prov under preputiet på den misstänkte gärningsmannen?

Det kan finnas pubeshår, epitelceller och ev faeces (vid analt övergrepp) från offret.

12

Bör man i första hand misstänka sexuellt övergrepp om man finner att en avliden har öppetstående anus?

Nej, det är vanligt att anus vidgas efter döden (ffa hos barn)

13

Vad ska bedömmas vid undersökning av offret?

Ev kvarvarande hymen, samt vaginalöppningens vidd.
Förändringar i vulva/vagina/anus eller på penis/scrotum/huden.
Analsfinkterns tonus.
Total inspektion av kroppen för eventuella avvärjningsskador samt tecken till att personen hållits fast.