VC-Anemi Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > VC-Anemi > Flashcards

Flashcards in VC-Anemi Deck (13):
1

Ange minst 5 vanliga symptom på anemi

Huvudvärk
Trötthet
Yrsel
Dyspné
Hjärtklappning
Nedstämdhet
Kraftlöshet
Menstuartionsstörningar
Sömnstörning

2

Var går gränsen för anemi för män respektiver kvinnor?

Män: 130 g/L
Kvinnor: 120 g/L

3

Vid misstanke om anemi, vilka labprover tar du i första hand?

Hb
Vita, Trc (inte bara Hb som är sänkt?)
CRP, SR (sekundäranemi, malignitet?)
Retikulocyter (jobbar benmärgen?)
MCV

4

Vid Mikrocytär anemi med lågt eller normalt antal retikulocyter, möjlig orsak?

Järnbrist- funktionell eller absolut
Hereditär anemi

5

Vid Makrocytär anemi med lågt eller normalt antal retikulocyter, möjlig orsak?

B12-brist
Folatbrist
-kombinerad brist av ovanstående
Myelodysplastiskt syndrom

6

Ange tre principiellt olika geneser till anemi?

1. Minskad produktion av röda blodkroppar
-brist på byggstenar
-sjukdom i benmärgen
-hämning av benmärgen
2. Ökat sönderfall (hemolys)
3. Förlust av röda blodkroppar (blödning)

7

Vid misstanke på järnbristanemi- icke funktionell, vilket prov kan vi ta för att bekräfta det?

S-Ferritin som då är sänkt, speglar kroppens järndepåer
(TIBC kan också tas och är då högt)

8

Vad är vanligaste orsaken till makrocytäranemi och hur utreder du det?

Brist på B12 eller folat.
S-kobalamin (B12),
S-folat
S-ferritin (även järnbrist?)

9

Ange tre vanliga orsaker till järnbristanemi

GI-blödning
Mensturation
Graviditet

10

Hur behandlas järnbristanemi och hur ser uppföljningen ut?

Järn p.o (Duroferon)
vid intolerens kan järn ges som injektion
Hb bör följas varannan vecka tills det planar ut på en normal nivå. Vid tillfällig anemi, behandla sedan ytterligare 1 månad.

11

Ange minst tre orsaker till B12-brist

Perniciös anemi
Malabsorption
Inflammatorisk tarmsjukdom
Resektion av ventrikel eller tarm
Vegansk kosthållning

12

Ange tre orsaker till kobinerad brist på B12, folat och järn

Celiaki
Kronisk gastrit
Inflammatorisk tarmsjukdom
Nutritionell brist.

13

Hur behandlas brist på vit B12 resoektive brist på folat?

Med kobalamin respektive folsyra