AMM - Muskel och ledbesvär Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > AMM - Muskel och ledbesvär > Flashcards

Flashcards in AMM - Muskel och ledbesvär Deck (14)
1

Vilka fyra typer av sjukdomstillstånd är vanligast vid muskel och ledbesvär?

* Myalgi
* Tendinit
* Nervinklämning
* Spondylos/artros

2

Nämn tre vanliga jobbrelaterade orsaker till att man får ont i nacken.

* Långvarig framåt- eller bakåtböjning av huvudet
* Synkrävande arbete
* Arbete som belastar musklerna i nacke och axlar

3

Det är vanligt att man böjer nacken för att se bättre. Nämn två hjälpmedel man kan ta hjälp av för att motverka detta.

* Prismatiska glasögon/Andra prisman som bryter ljuset
* Speglar

4

Nämn tre patofysiologiska orsaker man tror ligger bakom problem med axlarna vid "högt" arbete med armarna.

* Dålig blodgenomströmning
* Mekanisk kompression
* Degeneration av vävnad

5

Vilka typer av rörelser kan leda till armbågstendinit?

* Extension av handleder och fingrar
* Stabilisering av handled vid grepp

6

Nämn tre yrkeskategorier om ofta drabbas av armbågstendinit

* Styckare
* Packare
* Tennisspelare

7

Vad är en av hypoteserna bakom att långvarigt repetitivt lågenergiarbete mer skadligt än tillfälligt kraftigt arbete?

Olika typer av muskelfibrer rekryteras vid olika energikrävande arbete. Vid repetitivt arbete rekryteras bara en typ av fibrer medan det vid kraftigt arbete rekryteras flera olika typer som sedan också hinner återhämta sig.

8

Beskriv översiktligt hur repetitivt arbete kan leda till en mer generaliserad förhöjd smärtkänslighet i ett större område.

1. Överbelastning av typ 1 fibrer genom repetitivt arbete
2. Frisättning av bradykinin p.g.a belastningen
3. Sensitisering av smärtkänselkroppar - smärta vid låg eller ingen retning
4. Central sensitisering

9

Nämn fyra åtgärder som man enkelt kan vidta för att få en bättre datorergonomi

* Avlasta underarmarna
* Smalt tangentbord
* Titta 15 grader nedåt
* Terminalglas
* Rulla inte med musen
* Variera mellan sittande och stående

10

Nämn tre vanliga riskfaktorer för att drabbas av muskel- och ledbesvär.

* Ensidigt arbete
* Långvariga muskelkontraktioner
* Brist på återhämtning,
* Kraftkrävande arbete
* Arbete i olämpliga ställningar

11

Vilka arbetsställningar finns reglerade i arbetsmiljölagen med tanke på belastningsskador?

Dessa arbetsställningar bör undvikas:
* Böjd eller vriden bål
* Händer över axelhöjd eller under knähöjd
* Kraftutövning i ogynsamma arbetsställningar

12

Vad har arbetsgivaren för ansvar mot arbetstagaren gällande belastningsskador?

* Ansvar för hur arbetsmiljön är utformad så att risker och hälsofarliga belastningar förebyggs
* Ansvar för att utvärderar och bedömer risk vid olika arbetsställninga
* Ansvar för att anpassa arbetsmiljön vid behov

13

Vad har företagshälsovården för uppgift?

Företagshälsovården ska som oberoende resurs erbjuda anställda och arbetsmiljöansvariga specialistkompetens inom arbetsmedicin, belastningsergonomi och arbetspsykologi för arbetsmiljörelaterade frågeställningar.

14

Vilka olika personalkategorier kan finnas inom FHV?

Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, psykolog