Rättsmedicin-Skador orsakade av elektrisk ström Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > Rättsmedicin-Skador orsakade av elektrisk ström > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Skador orsakade av elektrisk ström Deck (14):
1

Vad avgör hur stor inverkan en persons kontakt med en strömkälla får?

Spänningen
Styrkan
Inverkanstid
Typ av ström
Vägen genom kroppen
Motståndet i kroppsvävnaden

2

Växelsttrömmen som finns i svenska hushåll är mycket farlig, varför?

Har en sådan period och styrka att den har tendens att utlösa ventrikelflimmer följt av asystoli. Ger också upphov musklekramper så det blir svårt att släppa strömkällan.

3

Vad är den vanligaste lokalisationen för strömmens ingångsställe?

Handflata och fingrarnas böjsidor på den dominanta handen, man har greppat ett strömförande föremål.

4

Var går strömmen oftast ut ur kroppen?

Via fötterna eller via en hand som håller i ett jordat föremål.

5

Dödorsaken är ofta asystoli pga att strömmen passerat bröstet. Ange en annan möjlig dödsorsak

Andningsförlamning, orsakat av spasm i interkostalmuskulatur och diafragma (kan också ske pga påverkan på andningscentrum)

6

Vilken vävnad i kroppen har högst strömmotstånd?

Hud. Torr hud, särskilt om den är tjock.

7

Vad är ett strömmärke?

Strömpassage genom vävnad med högt motstånd genererar värme som ger en brännskada, uppstår ffa vid ingångsstället. En blåsa kan också uppstår pga att ånga bildas.

8

Vad är överslag?

Gnistbildning. Det bildas en ljusbåge av joniserad luft, och den leder strömmen.

9

Hur kan den skadade huden se ut efter att ström överförts med överslag?

Gnistan har mycket hög temperatur och smälter hudens keratin, när det svalnar bildas en brun pärla. Vid multipla gnistor kan skadan likna krokodilskinn.

10

Vad kan ses där strömmen gått ur kroppen?

Märket är ofta mindre än ingångsmärket, kan saknas helt. Kan likna ingångsskadan men också utgöras av uppsplittrad eller söndersliten hud.

11

Kan ingångsmärke saknas helt?

Ja, fuktig hud har litet motstånd, speciellt om också tunn, och ger då inte upphov till lika stor värmeutveckling.

12

Hur ser de inre organen ofta ut efter att strömmen passerat genom dem?

Ofta inga skador, de är vätskerika och har därmed lågt strömmotstånd.

13

Om en person träffas av blixten, vad är den klassiska hudskadan?

Blixtfigur/dendriter/julgransfigur. Långa förgrenade hudrodnader eller brännskador.

14

Vid fynd av en död person där man misstänker blixtnedslag vad bör man leta efter för att styrka sin teori?

Hudskador
Tecken på blixtskador i omgivningen
Smälta eller magnetiserade metallföremål i kläderna