Séance 2 - glosor Flashcards Preview

French > Séance 2 - glosor > Flashcards

Flashcards in Séance 2 - glosor Deck (215):
0

Agera, handla

Agir

1

Det handlar om

Il s'agit de

2

Aktivitet

(Une) Activité

3

Applådera

Applaudir

4

Bedra, lura

Tromper

5

Ta miste, ha fel

Se tromper

6

Begå

Commettre

7

Behandla

Traiter

8

Behålla

Garder

9

Bekant, familjär

Familier, familière

10

Betala tillbaka

Rembourser

11

Bil; vagn

(Une) Voiture

12

Bild

(Une) Image

13

Bläckpenna

(Un) Stylo

14

Bo

Habiter

15

Bot; tillfrisknande

(Une) Guérison

16

Bota; tillfriskna

Guérir

17

Brytning

(Une) Rupture

18

Byggnad

(Un) Bâtiment

19

Bänk

(Un) Banc

20

Bärbar

Portable

21

En bärbar dator

Un ordinateur portable

22

Bättre (adj.)

Meilleur, meilleure

23

Bättre (adv.)

Mieux

24

Det är bäst att

Il vaut mieux que

25

Dag (m.)

Un jour

26

Dag (f.)

Une journée

27

Dam, kvinna

(Une) Dame

28

Del

(Une) Partie

29

Direkt

Direct, directe

30

Diskussion

(Une) Discussion

31

Diskutera

Discuter

32

Djupt

Profondément

33

Drama

(Un) Drame

34

Dramatisk

Dramatique

35

Drömma (om något)

Rêver (de qqch)

36

Där, här

37

Ersätta

Remplacer

38

Familjeliv

La vie familiale

39

Fet

Gras, grasse

40

Ligga och dra sig, stiga upp sent

Faire la grasse matinée

41

Filma

Filmer

42

Finalen

(Une) Finale

43

En semifinal

Une demi-finale

44

Finanser, ekonomi

(Les) Finances

45

Finansminister

Le/la ministre des Finances

46

Flera

Plusieurs

47

Form

(Une) Forme

48

Forma

Former

49

Fortsätta

Continuer

50

Fotbollsspelare

(Un) footballeur, (une) footballeuse

51

Foto(grafi)

(Une) Photo(graphie)

52

Fotograf

Photographe

53

Framför (adv. & prep.)

Devant

54

Framgång

(Une) Réussite

55

Skaldjur

Fruit de mer

56

Fråga

(Une) Demande

57

Fullborda; utföra

Accomplir

58

Fullbordan; förverkligande

(Un) Accomplissement

59

Få, erhålla

Obtenir

60

Förse

Fournir

61

Försvar; förbud

(Une) Défense

62

Försök

(Un) Essai

63

Försöka

Essayer

64

Försöka att göra något

Essayer de faire qqch

65

Förvirrad

Étourdi, étourdie

66

Gammal

Vieux, vieil, vieille

67

Geni

(Un) Génie

68

Genialisk

Génial, géniale

69

Granat

(Un) Obus

70

Gripa, ta tag i; begripa

Saisir

71

Gå ner; gå av

Descendre

72

Gå upp; gå av

Monter

73

Varje gång

Chaque fois

74

Hela tiden, konstant (adv.)

Constamment

75

Helt och hållet, komplett

Complètement

76

Hemkomst

(Une) Rentrée

77

Terminsstart

Rentrée scolaire

78

Hitta; tycka

Trouver

79

Hushåll

(Un) Ménage

80

Städa

Faire le ménage

81

Hålla (i)

Tenir

82

Hålla av någon, tycka om någon

Tenir à qqn

83

Vara angelägen om något

Tenir à qqch

84

Hålla tillbaka; lägga på minnet

Retenir

85

Inlärning

(Un) Apprentissage

86

(Inne)ha

Détenir

87

Innehålla

Contenir

88

Kamp

(Une) Lutte

89

Komma hem

Rentrer

90

Komma tillbaka

Revenir

91

Konstruktion, byggnad

(Une) Construction

92

Kort

Court, courte

93

Känna, lära känna

Connaître

94

Körkort

(Un) Permis (de conduire)

95

Landa

Atterrir

96

Leta, söka

Chercher

97

Leta efter någon/något; hämta någon/något

Chercher qqn/qqch

98

Leverantör

(Un) Fournisseur

99

Linje

(Une) Ligne

100

Online

En ligne

101

Ladda upp

Mettre en ligne

102

Lova någon något

Promettre qqch à qqn

103

Lugnt

Tranquillement

104

Lunch

(Un) Déjeuner

105

Frukost

Un petit-déjeuner

106

Lyckas

Réussir

107

Lyckas göra något

Réussir à faire qqch

108

Lyda någon

Obéir à qqn

109

Lån

(Un) Emprunt/ prêt

110

Låna något av någon

Emprunter qqch à qqn

111

Låna ut något till någon

Prêter qqch à qqn

112

Långfilm

(Un) Téléfilm

113

Lägenhet

(Un) appartement (appart*)

114

Lämna, låta

Laisser

115

Länge

Longtemps

116

Sedan länge

Depuis longtemps

117

Lära sig; få reda på

Apprendre

118

Lära ut något till någon

Apprendre qqch à qqn

119

Löfte

(Une) Promesse

120

Mata

Nourrir

121

Mattas, fläckas (om sak, bildl. & bokstavligt)

Se ternir

122

Medge

Admettre

123

Medveten

Conscient, consciente

124

Vara medveten om något

Être conscient de qqch

125

Metod

(Une) Méthode

126

Middag, kvällsmat

(Un) Dîner

127

Misslyckas

Échouer

128

Mjukvara, dataprogram

(Un) Logiciel

129

Motsats

(Le) Contraire

130

Tvärtom

Au contraire

131

Mål

(Un) But

132

Måste

Devoir

133

Människor, folk

(Les) Gens

134

Möta, träffa

Rencontrer

135

Nederlag

(Un) Échec

136

Utstå ett nederlag

Subir un échec

137

Nedstigning; avstigning

(Une) Descente

138

Normandisk

Normand, normande

139

Ny

Nouveau, nouvel, nouvelle

140

Någonsin; aldrig

Jamais

141

För evigt

À jamais

142

I alla fall

Quand même

143

Nära

Proche

144

Oro

(Une) Inquiétude

145

Oroa

Inquiéter

146

Oroa sig för något

S'inquiéter de qqch

147

Ingen, inte någon

Ne... personne

148

Personlig

Personnel, personnelle

149

Plikt; läxa

(Un) Devoir

150

Producent- (adj.); tillverkare (subst.)

Producteur, productrice

151

Profil

(Un) Profil

152

Promenad; trappsteg

(Un) Marche

153

På, om

Sur

154

Radio; röntgen

(Une) Radio

155

Det spöregnar

Il pleut des cordes

156

Rep

(Une) Corde

157

Reservera, boka

Réserver

158

Däremot

En revanche

159

Rinna

Couler

160

Riva, förstöra

Démolir

161

Rättvisa

(La) Justice

162

Missa, sakna

Manquer

163

Jag saknar dig

Tu me manques

164

Saknar pengar

Manquer d'argent

165

Sakta ned

Ralentir

166

Samla ihop; (åter)förena

Réunir

167

Samlas

Réunir

168

Jag själv

Moi-même

169

Samtal; underhåll

(Un) Entretien

170

Anställningsintervju

Entretien d'embauche

171

Rengöringsprodukt

Un produit d'entretien

172

Sektion

(Une) Section

173

Skräck, avsky; gräslighet

(Une) Horreur

174

Så hemskt!

Quelle horreur!

175

Sluta

Finir

176

Slutligen, äntligen

Enfin

177

Sneakers, gympaskor

(Les) Baskets (f.pl.)

178

Spel, lek

(Un) Jeu

179

Springa

Courir

180

Stödja; tåla, uthärda

Soutenir

181

Svartna

Noircir

182

Sår

(Une) Plaie

183

Sätta tillbaka

Remettre

184

Bära sig åt, bete sig

S'y prendre

185

Tanklöshet; "tabbe", misstag

(Une) Étourderie

186

Slarvfel

Une faute d'étourderie

187

TV-tittare

(Un) Téléspectateur, (une) téléspectatrice

188

På den tiden

À l'époque

189

Tillfredsställd

Satisfait, satisfaite

190

Tillhöra någon

Appartenir à qqn

191

Tillintetgöra

Anéantir

192

Tillvägagångssätt, approach

(Une) Démarche

193

Tillåta någon något; möjliggöra något för någon

Permettre qqch à qqn

194

Tvivla på något

Douter de qqch

195

Tår

(Une) Larme

196

Under (adv.); undersida, nederdel (subst.)

(Le) Dessous

197

Under, på undersidan

En dessous

198

Här nedan

Ci-dessous

199

Understryka

Souligner

200

Upphöra

Cesser

201

Upprop; telefonsamtal

(Un) Appel

202

Upprätthålla; bibehålla

Maintenir

203

Utstå

Subir

204

Vars; varifrån; varav

Dont

205

Visshet, övertygelse

(Une) Certitude

206

Växa

Grandir

207

Vid... års ålder

À l'âge de... ans

208

Åldras

Vieillir

209

Öga

Œil

210

Överenskommelse, enighet

(Un) Accord

211

Ok!

D'accord!

212

Vara överens

Être d'accord

213

Överföra

Transmettre

214

Övertala

Persuader