Glosor séance 11 Flashcards Preview

French > Glosor séance 11 > Flashcards

Flashcards in Glosor séance 11 Deck (282):
1

Absurd

Absurde

2

Addition;(krog)nota

une addition

3

Affisch,anslag

une affiche

4

Aggressiv

Agressif,agressive

5

Aktieägare

un actionnaire

6

Alldaglig,vilken som helst,sak samma vilken

Quelconque(adj.,pron.)

7

Av en eller annan anledning

pour une raison quelconque

8

Det är alldagligt,ordinärt

c'est quelconque

9

Alltså

donc

10

angrepp,överfall

une agression

11

angripare,våldsman

un agresseur,une agresseuse

12

annars

autrement

13

Annars,för att inte säga

sinon

14

anslutning;samband;förbindelse

une connexion

15

Bredbands

connexion haut dèbit

16

internetuppkopling

connexion Internet

17

armbandsur

une montre

18

avsmak

le dégoût

19

bassäng

une piscine

20

befolkning

une population

21

begr

enterrer

22

begrava

enterrer

23

begravning

un enterrement

24

betydande, mycket viktingt(abstr)

considérable

25

prov;prövning

une èpreuve

26

bönfalla ngn att gör ngt

supplier qnn de faire qqch

27

dator

ordinateur

28

doft,lukt

une odeur

29

dra till sig;attrahera

attrire

30

dräkt

un habit

31

dusch

une douche

32

stå i duschen

être sous la douche

33

duscha

se doucher

34

därför att(endast efterställda bisatser)

parce que

35

e-post

un courriel

36

e-post,inkort,chatverktyf

une messagerie

37

efterätt,dessert

un dessert

38

eftersom

puisque

39

eftersom(endast framförställd bisats)

comme

40

hem,hushåll;eldstad

un foyer

41

en hemmaman/en hemmafru

un homme/une femme au foyer

42

energi

une énergie

43

erfara;exprimentera,göra ett expriment

expérimenter

44

erfarenhet;expriment

une expérience

45

exploderas,sprängas;splittras

èclater

46

brista ut i skratt

èclater de rire

47

fastän,trots att

bien que (+subj.)

48

fastän,trots att

quoique(+sunj.)

49

feber

la fièvre

50

ha 40 gradersfeber

avoir 40 de fivèvre

51

ha feber

avoir (de) la fiévre

52

fel

une faute

53

i brist op

faute de

54

i annat fall,om inte,annars

faute de quoi

55

folkmassa

une foule

56

friställa,avskeda

licencier

57

fylla någon med avsmak

dégoûter

58

följa med ngn/ngt

accompagner qqn/qqch

59

följaktligen,således,därför

par conséquent

60

följdaktligen,således,därför

ainsi

61

(där)för att,eftersom ty(kasual,anger orsak)

car

62

för att, så att(final konj. anger syfte

pour que(+subj.)

63

för att, så att(final konj. anger syfte

afin que(+subj.)

64

föreslå;antyda

suggérer

65

förnya

renouveler

66

förnyelsebar

renouvelable

67

förnyelsebar energi

l'énergi (f)renouvelable

68

anslag;antydan

une suggestion

69

förtret,agg

le dépit

70

trots

en dépit de

71

glad

joyeux,joyeuse

72

glädje

une joie

73

grad

un degré

74

gravid

enceinte

75

grundläggande,fundamental

fondamental,fonfamnetale

76

gräsmatta

une pelouse

77

gul

jaune

78

guld

l'or (m.)

79

handling;aktie

une action

80

handske

un gant

81

hitta,återfinna

retrouver

82

hållbar,varaktig

durable

83

hållbar utveckling

le développement durable

84

hård;svår;sträng

dur,dure

85

häl;klack

un talon

86

höga klackar

talons hauts

87

stilettklackar

talons aiguilles

88

vara jätte hungrig

avoir l'estomac dans les talons

89

hälla,hälla ut

verser

90

häst

un cheval

91

i annat fall,om inte,annars*

sans ça*

92

identifiera

identifier

93

influensa

la grippe

94

ha/få influensa

avoir/attraper la grippe

95

insistera

insister

96

invistera

investir

97

investering

un investissement

98

järn

le fer

99

kalv

un veau

100

katastrof

un désastre

101

klagan,klagomål,(polis)anmäla

une plainte

102

göra en (polis)anmälan

porter plainte

103

klia,krafsa

gratter

104

klia sig

se gratter

105

klä(på)

habiller

106

klä på sig

s'habiller

107

klä på sig igen

se rhabiller

108

kol

le charbon

109

kommissariat,(polis)station

un commissariat

110

kompetens,fördighet

une compétence

111

kompetens

compétent(e)

112

konkurense

une concurrence

113

konkurrent

concurrent(+e adj.n)

114

konsultation,rådfrågning,läkarebesök

une consultation

115

konsultera,rådfråga

consulter

116

slå upp i en ordbok

consulter un dictionnaire

117

kontroll

un contrôle

118

kontrollera

contrôler

119

kontrollera

contrôler

120

kontrollör;konduktör

un contrôleur-euse

121

koppla(ihopp/samman)

connecter

122

koppla upp sig på internet

se connecter sur Internet

123

kort(sub.)

une cartw

124

gratulations-,jul,nyårskort ect

cart de vœux

125

betalkort

carte bancaire

126

kosta

coûter

127

kredit

un crédit

128

kreditkort

une carte de crédit

129

krympa

rétrécir

130

kulture

la culture

131

kulturell

culturel(le)

132

kung;drottning

un roi une reine

133

källa

une source

134

känna,hysa(en känsla)

ressentir

135

känna,hysa(en känsla);utstå(en svårighet)

éprouver

136

lag,team

une équipe

137

lever(sub.)

un foie

138

lungt

tranquille

139

lugna

rassurer

140

löjlig

ridicule

141

mage,magsäck

un estomac

142

mardröm

un cauchemar

143

mask(teatermask dyl..)

un masque

144

maskera

masquer

145

match

un match

146

matta

un tapis

147

mejl

un mail

148

minska

diminuer

149

minska

une diminutin

150

minskning,nedgång,sänkning

une baisse

151

minska i(börs)värde

être en baisse

152

missförstånd

un malentendu

153

missnöjd

mécontent(e)

154

missnöje

un mécontentement

155

modifiera,förändra

modifier

156

modifering

une modification

157

måltid

un repas

158

naturlig,sjävklar,uppenbar

éviden(e)

159

natruligtvis,självklart(adv)

évidemment

160

neutral

neutre

161

offer

une victime

162

olidlig,outhärdlig

insupportable

163

olja

le pétrole

164

orange;apelsin

orange(adj,.n.f)

165

ordna,arrangera

arranger

166

ost

un fromage

167

ostron

une huître

168

pappa

un papa

169

parti

un parti

170

politiskt parti

parti politique

171

ta parti för ngn ngt

prendre parti pour qqch qqn

172

pist

une pist

173

cykelbana

pist cyclable

174

plånbok

un portefeuille

175

prenumeration

un abonnement

176

prenumerera på

s'abonner à

177

på grund av att,med tänke på att(konj)

étant donné que

178

på grund av,med tanke på,givet(prep)

vu

179

på grund av att,med tanke på att konj.)

vu que

180

realisera;inse

réaliser

181

realist

réaliste

182

realitet,verklighet

une réalite

183

redan nu,från och med nu

d'ores et déjà

184

regel,linjal

une règle

185

reglera;ordna

régler

186

reparation

une réparation

187

reparera

réparer

188

rik;mäktig(om makt)

riche

189

rikedom

une richesse

190

rulla;åka(om bil)

rouler

191

rulande

roulant(e)

192

rullstol

une chaise roulante

193

transportband,löpnad

un tapis roulant

194

rå(om mat)

cru(e)

195

opastöriserad mjölk

le lait cru

196

röst(val)

un vote

197

rösta

voter

198

salt

sel

199

salta

saler

200

se till att

veiller à ce que (+subj)

201

sekund

une seconde

202

sig(själv)obt indefinit obje pronomen

soi

203

det är självklart

cela va de soi

204

singel

célibataire(adj,.n.)

205

sjunka;minska

baisser

206

skida;skidåkning

le ski

207

åka skidor

faire du ski

208

lågnskidor

ski de fond

209

utförsåkning

ski alpin

210

ski

une chaussure

211

skärm

un écran

212

skör,ömtålig

fragile

213

slå i,trycka ner

enforcer

214

smekning

un câlin

215

kela med någon

faire un/des câlin(s) à qqn

216

smink

un maquillage

217

sminka

maquiller

218

sminka sif

se maquiller

219

snarare,ganska

plurôt

220

snö

la neige

221

snö

neiger

222

socialist

socialiste

223

socker

le sucre

224

söt(om mat) sötad

sucré(e)

225

osötad,utan tillsatt socker

sans sucres ajoutés

226

stadsdel

un quatier

227

station de métro,station de ski

une station

228

stål

l'acier (n.m)

229

stång,ribba

une barre

230

snedstrck

barre oblique

231

proteinbar

barre protéinée

232

ställe

lieu

233

arbetsplats

lieu de travail

234

istället för

au lieu de

235

stövel

une botte

236

svartsjuk

jaloux(use)

237

svett

la sueur

238

svettig

en sueur

239

svettas

suer

240

sår

une plaie

241

säkerhetskopia

sauvegarder

242

tangent

une touche

243

tejp

le scotch

244

tejpa

scotcher

245

tillflykt

le recours

246

titel

un titre

247

torka(subs)

une sécheresse

248

torka(verb)

sécher

249

torr

sec,séche

250

torsdag

jeudi

251

triumf

un triomphe

252

friumfera

triompher

253

trots

malgré

254

mot hans/sin vilja

malgré lui

255

trycka på

appuyer sur

256

trött

fatigué(e)

257

frötthet

une fatigue

258

tvetydig

ambigu,ambiguë

259

tvetydlighet

une ambigguïté

260

tyg

un tissu

261

tända

allmer

262

(opinions)undersökning

un sondage

263

undivka

éviter

264

unför(adv)

dehors

265

utveckla

développer

266

utveckling

un développement

267

vad(som)...än

quoi que(subj.)

268

vad som än händer

qoui qu'il arriver

269

vaka(verb)

veiller

270

vakt

un gardien une gardienne

271

målvakt

gardien/gardienne de but

272

vanligt

ordinaire

273

vattna

arroser

274

visa

montrer

275

vissa( upp),skylta med

afficher

276

visas(tekn)

s'afficher

277

vitlök

un ail(pl. aulx)

278

vitlöksklyfta

une gausse d'ail

279

vända sig till;använda,utnyttja

avoir recours à qqch

280

yttrande

un énoncé

281

äcklig,osmaklig,avskyvärd

dégoûtant(e)

282

även om

même si(+ind)