mdc séance 9-10 meningar Flashcards Preview

French > mdc séance 9-10 meningar > Flashcards

Flashcards in mdc séance 9-10 meningar Deck (53):
1

Översätt till franska:

 

Annars kommer dina lögner att göra mig tokig 

sinon tes mensonges finiront par me rendre folle 

1

Översätt till franska:

 

Hon var inte i sin bästa form/i toppform, naturligtvis, men med tanke på omständigheterna kunde det ha varit värre. 

Elle n’était pas au mieux de sa forme, bien sûr, mais vu les circonstances ça aurait pu être pire. 

2

Översätt till svenska:

 

une petite table ronde en verre 

ett litet runt glasbord 

2

Översätt till svenska:

 

sinon tes mensonges finiront par me rendre folle 

Annars kommer dina lögner att göra mig tokig 

2

Översätt till franska:

 

Jag har inte för avsikt att ringa henne, om det var det du undrade. 

Je n’ai pas l’intention de l’appeler, si c’est là ta question 

3

Översätt till svenska:

 

Elle n’arrête pas, dit-il, je n’en peux plus. 

Hon ger sig inte, sade han, jag orkar/pallar inte längre. 

3

Översätt till franska:

 

ett litet runt glasbord 

une petite table ronde en verre 

4

Översätt till svenska:

 

Elle n’était pas au mieux de sa forme, bien sûr, mais vu les circonstances ça aurait pu être pire .

Hon var inte i sin bästa form/i toppform, naturligtvis, men med tanke på omständigheterna kunde det ha varit värre. 

6

Översätt till svenska:

 

on aurait dû acheter un programme, on ne va rien comprendre.

Juliette en fut agacée.

Vi borde/skulle ha köpt ett program. Vi kommer inte att förstå något. Juliette blev irriterad av det. /Det(ta) gjorde Juliette irriterad.

7

Översätt till franska:

 

Jag trodde att det inte var viktigt/inte spelade någon roll, att du aldrig skulle få veta/reda på det. 

Je pensais que ce n’était pas important, que tu ne le saurais jamais. 

9

Översätt till svenska:

 

On devrait y arriver, tout de même. On n’a pas fait Normal sup, mais on n’est pas pour autant débiles. 

Vi borde kunna klara av det, i alla fall./Det borde kunna funka, i alla fall. Vi har inte gått på Normal sup(érieure) men vi är inte förståndshandikappade för det. 

10

Översätt till svenska:

 

À cette heure-là, normalement, il aurait dû être dans le train. 

Vid den tiden borde han rimligen ha varit på tåget. 

10

Översätt till franska:

 

Juliette tog hans hand 

Juliette lui prit la main 

11

Översätt till svenska:

 

Je n’ai pas l’intention de l’appeler, si c’est là ta question 

Jag har inte för avsikt att ringa henne, om det var det du undrade. 

12

Översätt till franska:

 

Vi har inte gått på Normal sup(érieure) men vi är inte förståndshandikappade för det. 

On n’a pas fait Normal sup, mais on n’est pas pour autant débiles. 

14

Översätt till svenska:

 

Il le lui fit écouter. 

Han lät henne lyssna på det. 

15

Översätt till franska:

 

Hon hade tuppat av, han följde med henne hem i taxi, han fick åka tillbaka i morse och hämta sin motorcykel

Elle était tombée dans les pommes, il l’a ramenée chez elle en taxi, il a dû revenir ce matin récupérer sa moto*

16

Översätt till svenska:

 

je t’en prie, ne te laisse pas avoir 

Snälla/Jag ber dig, gå inte i fällan 

16

Översätt till franska:

 

Så bullriga gatorna i Paris var. / Så mycket oväsen det var på gatorna i Pa- ris. 

Que les rues de Paris étaient bruyantes.  

17

Översätt till svenska:

 

Aussitôt celui de Juliette prit le relais. 

Med detsamma tog Juliettes (telefon) över. 

18

Översätt till franska:

 

Hon ger sig inte, sade han, jag orkar/pallar inte längre. 

Elle n’arrête pas, dit-il, je n’en peux plus. 

19

Översätt till svenska:

 

Juliette lui prit la main 

Juliette tog hans hand 

20

Översätt till franska:

 

Med detsamma tog Juliettes (telefon) över. 

Aussitôt celui de Juliette prit le relais. 

20

Översätt till franska:

 

Om han var på tåget skulle han redan ha skickat ett sms till mig. 

S’il était dans le train, il m’aurait déjà envoyé un texto.  

20

Översätt till franska:

 

Vid den tiden borde han rimligen ha varit på tåget. 

À cette heure-là, normalement, il aurait dû être dans le train. 

21

Översätt till franska:

 

Snälla, svara inte. 

Ne décroche pas, s’il te plaît. 

22

Översätt till franska:

 

Hon har svårt att hålla tillbaka gråten. (eg. att avhålla sig från att gråta) 

Elle a du mal à se retenir de pleurer 

24

Översätt till svenska:

 

Comme il aurait pu s’y attendre, V était venue au journal.

Som han hade kunnat vänta sig hade V kommit till tidningen.

25

Översätt till svenska:

 

elle était tombée dans les pommes, il l’a ramenée chez elle en taxi, il a dû revenir ce matin récupérer sa moto*

Hon hade tuppat av, han följde med henne hem i taxi, han fick åka tillbaka i morse och hämta sin motorcykel

26

Översätt till franska:

 

Vi borde/skulle ha köpt ett program. Vi kommer inte att förstå något. 

on aurait dû acheter un programme, on ne va rien comprendre.

28

Översätt till svenska:

 

Il a l’air de quoi 

Hur ser han ut/Hur verkar han 

30

Översätt till svenska:

 

une nouvelle réponse serait rédigée dans les plus brefs délais

ett nytt svar skulle författas så snart det (bara) var möjligt

31

Översätt till franska:

 

Han lät henne lyssna på det. 

 Il le lui fit écouter. 

32

Översätt till franska:

 

Vi borde kunna klara av det, i alla fall./Det borde kunna funka, i alla fall.  

On devrait y arriver, tout de même.

33

Översätt till franska:

 

Hur som helst måste vi vänta till fredag, sade Olivier. Det kanske visar sig att det inte är något. 

De toute façon il faut attendre vendredi, dit Olivier. Si ça se trouve il n’y a rien du tout. 

34

Översätt till svenska:

 

Il ne manquait plus que ça

Det var bara det som fattades

35

Översätt till franska:

 

Juliette blev irriterad av det. /Det(ta) gjorde Juliette irriterad.

Juliette en fut agacée.

36

Översätt till svenska:

 

elle a du mal à se retenir de pleurer 

Hon har svårt att hålla tillbaka gråten. (eg. att avhålla sig från att gråta) 

37

Översätt till franska:

 

ett nytt svar skulle författas så snart det (bara) var möjligt

une nouvelle réponse serait rédigée dans les plus brefs délais

39

Översätt till franska:

 

Som han hade kunnat vänta sig hade V kommit till tidningen.

Comme il aurait pu s’y attendre, V était venue au journal.

40

Översätt till franska:

 

Det är ett gott tecken 

C’est bon signe. 

42

Översätt till svenska:

 

De toute façon il faut attendre vendredi, dit Olivier. Si ça se trouve il n’y a rien du tout 

Hur som helst måste vi vänta till fredag, sade Olivier. Det kanske visar sig att det inte är något. 

43

Översätt till franska:

 

Det var bara det som fattades

Il ne manquait plus que ça

44

Översätt till franska:

 

Snälla/Jag ber dig, gå inte i fällan. 

Je t’en prie, ne te laisse pas avoir 

45

Översätt till svenska:

 

cela ne posait aucun problème

det(ta) innebar inget problem

46

Översätt till svenska:

 

Je pensais que ce n’était pas important, que tu ne le saurais jamais. 

Jag trodde att det inte var viktigt/inte spelade någon roll, att du aldrig skulle få veta/reda på det. 

47

Översätt till svenska:

 

S’il était dans le train, il m’aurait déjà envoyé un texto. 

Om han var på tåget skulle han redan ha skickat ett sms till mig. 

48

Översätt till franska:

 

det(ta) innebar inget problem

cela ne posait aucun problème

49

Översätt till franska:

 

Jag stötte på henne när jag kom, hon väntade på mig på trottoaren framför ingången

Je suis tombé sur elle en arrivant, elle m’attendait sur le trottoir devant l’entrée

50

Översätt till svenska:

 

Ne décroche pas, s’il te plaît. 

Snälla, svara inte. 

51

Översätt till svenska:

 

Je suis tombé sur elle en arrivant, elle m’attendait sur le trottoir devant l’entrée

Jag stötte på henne när jag kom, hon väntade på mig på trottoaren framför ingången

52

Översätt till franska:

 

Hur ser han ut/Hur verkar han 

Il a l’air de quoi

53

Översätt till svenska:

 

Que les rues de Paris étaient bruyantes. 

Så bullriga gatorna i Paris var. / Så mycket oväsen det var på gatorna i Paris.