Terminology Week 1 Flashcards Preview

Herbs 1 > Terminology Week 1 > Flashcards

Flashcards in Terminology Week 1 Deck (13)
Loading flashcards...
0

Latin: Caulis
Pin Yin: Teng

vine, stalk, stem

1

Latin - Cortex
Pin Yin - Pi

bark, peel, skin

2

Latin - Flos
Pin Yin - Hua

flower

3

Latin - Folium
Pin Yin - Ye

leaf

4

Latin - Fructus/Semen
Pin Yin - Zi (usually smaller), Ren (usually larger)

fruit, seed, nut, pit

5

Latin - Herba
Pin Yin - Cao

plant, herb, grass (entirely above ground), wood

6

Latin - Lignum
Pin Yin - Mu

wood

7

Latin - Os
Pin Yin - Gu

bone

8

Latin - Pericarpium
Pin Yin - Pi

peel, husk, skin

9

Latin - Radix (goes down)
Pin Yin - Ben/Gen

root

10

Latin - Radice(s)
Pin Yin - Ben/Gen

roots

11

Latin - Ramulus
Pin Yin - Zhi

small branch

12

Latin - Rhizoma (goes down and to the side)
Pin Yin - Ben/Gen

mass of roots, underground part of plant