Ekonomistyrning FEG100 Flashcards

Decks in this Class (15):

 • Kap 1 Ekonomistyrningens Utgangspunkter
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 2 Ekonomistyrningens Grundbegrepp
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 3 Ekonomistyrningens Styrmedel
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 4 Rorliga Och Fasta Kostnader
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Resultatplanering
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 6 Produktkalkylering
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 7 Sjalvkostnadskalkylering
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Aktivitetsbaserad Kalkylering Abc
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 9 Bidragskalkylering
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 10 Kalkyler For Sarskilda Beslut
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 11 Budgetering
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 12 Budgeteringens Grunder
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 13 Budgetprocessen
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 14 Budgetering Under Utveckling
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 15 Intern Redovisning
  0 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)