This class was created by Brainscape user Jimmu Jimmu. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (21)

OB/GYN-eksamen 1
B hcg nivaer,
Ultralydpavisning av gestational ...,
Definisjon embryo foster spedbarn...
149  cards
OB/GYN-eksamen 2
Definisjoner premature rupture of...,
Rupture of membranes rom diagnose,
Bishop score hva er det og hvilke...
148  cards
OB/GYN-eksamen 3
Sga liten for svangerskapsalder s...,
Intrauterine infeksjoner som fore...,
Hvilke trisomier er assosiert med...
156  cards
OB/GYN-eksamen 4
Postpartum vaksinasjoner av moren,
Rho gam mekanisme,
Hvor lang bekkenhvile anbefales e...
120  cards
OB/GYN-eksamen 5
Labiafusjon arsak,
Hymen imperforata komplikasjoner,
Transvers vaginal septum patogenese
123  cards
OB/GYN-eksamen 6
Normal menstruasjonssyklus,
Dysmenore definisjon,
Dysmenore klassifisering
118  cards
OB/GYN-eksamen 7
Infertilitet definisjon,
Fecundability definisjon,
Vanligste kvinnelige arsaker til ...
63  cards
NMS 1
Nar blir fosterets endokrine orga...,
I hvilken periode dobles hcg hver...,
Hvor lenge etter fodsel kan hcg f...
61  cards
Kaplan 1
Uterus embryologisk opphav,
Uterus vanligste posisjon,
Blodforsyning til egglederene
136  cards
Kaplan 2
Pre eklampsi for uke 21 hva skal ...,
Passage of grapes through vagina ...,
Gestataional trophoblastic diseas...
116  cards
Kaplan 3
Pavirkes menopause alder av gravi...,
Definisjon prematur menopause pre...,
Perimenopause definisjon
106  cards
Kaplan 4
Cervikal cerclage nar settes den ...,
Hvilke tre elementer er hoyere en...,
Storste risikofaktor for multippe...
61  cards
Slides
Vanligste kromosomfeil hos levend...,
Bakgrunnsrisikoen for down syndrom,
Recurrence risk ved down syndrom
111  cards
Cancer
Preinvasive neoplastiske vulvales...,
Vin vulvar intraepitelial neoplas...,
Vin vulvar intraepitelial neoplas...
117  cards
Toronto 1
Hvilken type uterus kan palperes ...,
Mesosalpinx definisjon,
Hva er det anatomiske forholdet m...
110  cards
Toronto 2
Urgeinkontinens etiologi,
Medikamentell behandling av urgei...,
Hnpcc er assosiert med hvilken ty...
85  cards
Toronto 3
Definisjoner preterm term postterm,
Dilatasjon latent vs aktiv fase,
Forskjellige fosterpresentasjoner
68  cards
UW 1
Neonatal tyreotoksikose arsak,
Behandling av neonatal tyreotoksi...,
Krysser maternelle tyroideahormon...
111  cards
UW 2
Skal du gjore external cephalic v...,
Behandling av abruptio,
Symptomer pa abruptio
112  cards
Slides 2
63 ar gammel kvinne med 2 cm lesj...,
18 ar gammel dame med smertefull ...,
21 ar gammel dame pa college har ...
38  cards
Siste innspurt
Graafian follicle storrelse,
Mistanke om dermoid cyst mature t...,
Ektopisk graviditet recurrence rate
260  cards

More about
ob/gyn

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Jimmu Jimmu's OB/GYN flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

OBS and GYN
 • 42 decks
 • 1018 flashcards
 • 10 learners
Decks: Nov 21 Test, Nov 22 2020, Nov 23 2020, And more!
K10: gyn
 • 45 decks
 • 1656 flashcards
 • 5 learners
Decks: 1 Forelasning Empowerment I Gynstolen, Modrahalsovardens Verksamhet, Tentafragor Ob, And more!
OBGYN Clerkship
 • 30 decks
 • 1617 flashcards
 • 20 learners
Decks: Gynecology, Diseases Of The Fetus And Newborn, Gynecologic Anatomy And Surgery, And more!
Ob Gyne 3
 • 17 decks
 • 326 flashcards
 • 2 learners
Decks: Uterine Pathology, Chromosome Abnormalities, Spinal Pathology, And more!
Make Flashcards