Kaplan 3 Flashcards Preview

OB/GYN > Kaplan 3 > Flashcards

Flashcards in Kaplan 3 Deck (106):
1

Påvirkes menopause-alder av graviditet eller OCPs?

Nei

2

Definisjon:
- Prematur menopause
- Prematur ovariesvikt

Prematur menopause = 30-40 år

Prematur ovariesvikt = under 30 år

3

Perimenopause: definisjon

3-5 år før meonpause

Menstruasjonen blir færre og etter hvert anovulatorisk

4

Menopause: diagnose

Forhøyet FSH i over 3 mnd

5

Menopause: årsak

Ingen gjenværende funksjonelle follikler

6

Hvilke menopausale kvinner har mindre hot flashes?

Overvektige (fordi de aromatiserer androgener i adipøst vev)

7

Alvorlige komplikasjoner av menopause

Kardiovaskulær risikoprofil

Osteoporose

Alzheimer

8

Hvilke kvinner skal ha BMD-testing (DEXA)

Alle kvinner over 65 år

Yngre postmenopausale kvinner med > 1 risiko faktor

Postmenopausale kvinner med benbrudd

9

Effekt på brystmelk
- Prolaktin
- Oxytocin

Prolaktin: produksjon av melk

Oxytocin: ekskresjon av melk (kontraksjon av myoepitele celler)

10

Mammografi: retningslinjer

Start før 35 hos kvinner med risikofaktorer

Årlige mammografier fra 40 år

11

Brystforandringer: indikasjoner for eksisjonsbiopsi

Blodig cystevæske på fin-nålsaspirering

Persisterende masse etter fin-nålsaspirering

Blodig sekret fra nippel

Hudødem/erytem

12

Vanligste type brystkreft

Infiltrating ductal carcinoma (starter som DCIS, som deretter invaderer basement membrane)

13

Brystkreft:
- Hvilken type er vanligst
- Hvilken type har best prognose

Infiltrating ductal carcinoma (fra DCIS) er vanligst

Infiltrating lobular carcinoma (fra LCIS) har best prognose

14

Hvilken type brystkreft er assosiert med peau d'orange?

Inflammatorisk carcinom

15

Hvilken type brystkreft kan likne eksem/psoriasis?

Pagets sykdom

16

hCG: hvilken subenhet er unik?

Alfa-subenheten er lik som FSH, LH og TSH

Beta-subenheten er unik (derfor måler du Beta-hCG)

17

hCG: funksjon

Opprettholder corpus luteum (progesteron-produksjon) til uke 8-10

18

På hvilke måter støtter progesteron et svangerskap

Tidlig i svangerskapet: gjør at endometrium er egnet for implantering

Senere i svangerskapet: stabiliserer myometrium (hindrer premature kontraksjoner)

19

Hvilket østrogen dominerer i:
- Ikke-gravide, fertile kvinner
- Gravide kvinner
- Postmenopausale kvinner

Ikke-gravide, fertile kvinner:
- Estradiol
- Produseres i folliklene

Gravide kvinner
- Estriol
- Produseres av placenta

Postmenopausale kvinner
- Estrone
- Produseres i fettvev

20

Chloasma=

Hyperpigmentering av hud i svangerskap

21

Endringer i systolisk og diastolisk blodtrykk i svangerskap

Systolisk blodtrykk synker

Diastolisk blodtrykk synker enda mer

22

Hva skjer med slagvolum, puls og cardiac output i svangerskap

Slagvolum: øker

Puls: øker

Cardiac output: øker

23

Når i svangerskapet er moren mest utsatt for hjertesvikt?

Umiddelbart postpartum (pga autotransfusjon av uteroplacentalt blod til perifer sirkulasjon)

24

Hvilken bilyd høres normalt i sangerskap

Midt-systolisk ejeksjonsbilyd

25

Infeksjonsparametere i svangerskap

Økt WBC (opp til 16.000)

Økt SR (pga økt antall immunglobuliner)

26

Redusert glatt muskel-tonus i svangerskap: GI-komplikasjoner

Refluksøsofagitt

Obstipasjon

Kolelitiase

27

Endringer i lungevolum i svangerskap

Tidalvolumet går opp (resultat: høyere minuttventilering)

Alt annet går ned

Vitalkapasiteten er uendret

28

Hva er det eneste proteinet som ikke stiger i svangerskap?

Albumin

29

In utero shunts

Ductus venosus
- Sender blod fra umbilical vein til IVC
- Bypasser leveren

Foramen ovale
- Sender blod fra høyre til venstre atrium
- Bypasser lungene

Ductus arteriosus
- Sender blod fra pulmonary artery til descending aorta
- Bypasser lungene

30

I hvilke uker skjer organogenese

Uke 4-8 (6-10 GA)

31

Fusjon av mullerian ducts gir opphav til...

Egglederne
Uterus
Cervix
Proksimale 1/3 av vagina

Disse 4 struktuerene mangler ved:
- Mullerian agenese
- Androgen insensitivity syndrome

32

Hvilke celler produserer MIF?

Hvilke celler produserer testosteron?

Sertoli celler produserer MIF
- Hemmer Mullerian

Leydig-celler produserer testosteron
- Stimulerer Wolffian

33

Effekt av teratogener etter uke 8?

Påvirker enten hypertrofi eller hyperplasi

34

T-shaped uterus: assosiasjon:

DES-eksponering in utero

35

DES-eksponering in utero: konsekvenser

T-formet livmor

Inkompetent cervix

Klarcellecarcinom

36

Fingerneil-hypoplasi: assosiasjon

Fenytoin

37

Tetracykliner: teratogenisitet

Misfarging av tenner

38

Vanligste årsak til maternell mortalitet?

Embolisme (tromboembolisme, amniotic fluid embolisme)

39

Når blir embryoet til et foster?

Etter uke 8 (uke 10 GA). Altså etter organogenesen

40

Risikoen for Down syndrom hos kvinner som er 35 år

1:365

41

Vanligste årsak til aneuploidi ved økende maternell alder?

Nondisjunction

42

Økende maternell alder er assosiert med...

Økende paternell alder er assosiert med....

Økende maternell alder er assosiert med aneuploidi

Økende paternell alder er assosiert med nye mutasjoner

43

Aneuploidi: definisjon

Cellene inneholder ikke 2 komplette sett av 23 kromosomer

44

Polyploidi: definisjon

Alle cellene inneholder flere enn sett av 23 kromosomer (f.eks. triploid - 69 XXY)

45

Karyotype ved inkomplett (partiell) mole

69 XXY (triploidi)

46

Ovariesvikt før 30 år: genetiske assosiasjoner

Turner mosaikk

47

Vanligste aneuploidi hos levende fødsler

Trisomi 21

48

Turner syndrom: årsak

Tap av PATERNELT x-kromosom

49

Hvilken er den eneste aneuploidien som ikke er assosiert med lav høyde?

Klinefelter

50

Double bubble sign

Ses ved duodenal atresi (Down syndrom)

51

Amniotic fluid ved Down syndrom

Kan ofte se polyhydramnios sekundært til duodenal atresi

52

Hvilken aneuoploidi er IKKE assosiert med mental retardasjon?

Turner syndrom

53

Eksempler på sykdommer med X-linked recessiv arv

Hemofili

Fargeblindhet

54

Når er CNS ferdig utviklet?

Uke 4 (6 uker GA)

55

Vanligste metoden for indusert abort i første trimester

Suction D and C
- Profylaktisk ABx
- Conscious sedation
- Paracervikal blokk
- Cervix dilateres mekanisk

Komplikasjoner
- Endometritt
- Tilbakeholdt POC

56

Medikamentell abort i første trimester

Mifepriston (progesteron antagonist) + misoprostol (PGE1)
- Kan brukes i opp til 63 dager etter amenore

57

Vanligste metoden for indusert abort i andre trimester?

D og E
- Cerix dilateres
- Fosteret fjernes med tang (i biter)

Komplikasjoner
- Livmorsruptur
- Blødning og infeksjon
- Tilbakeholdt POC
- Cervix-traume og cervikal insuffisiens

58

Føtocidale medikamenter som brukes ved indusert abort via indusert fødsel i andre trimester

KCl og digoxin

59

Typer av abort

Lukket cervikal os + levende foster
= Threatened abortion
- Observer

Lukket cervikal os + ikke-levende foster
= Missed abortion
- Elektiv D og C

Åpen cervikal os + intakt gestational sac
= Inevitable abortion
- Øhjelp D og C

Åpen cervikal os + noe POC er fortsatt i uterus
= Incomplete abortion
- Øhjelp D og C

Åpen cervikal os + all POC er ute av livmoren
= Complete abortion
- Observer

60

Vanligste årsak til spontanabort i første trimester

Aneuploidi
- Turner syndrom
- Trisomi 16

61

Vaginalblødning i første trimester: DDx

Cervikale/vaginale lesjoner

Spontanabort

Ektopisk graviditet

Blæremola

62

Fosterdød: definisjon

Død mellom 20 uker GA og termin

63

Fosterdød (20 uker - termin): tiltak

1) Se etter DIC (PLT, fibrinogen, D-dimer, INR, aPTT)

Hvis DIC: umiddelbar forløsning
- Før 20 uker: D og E
- Etter 20 uker: indusert fødsel (PG)

2) Hvis ikke DIC: er moren psykologisk klar for å indusere fødsel?

Hvis ikke: ukentlige DIC-tester

64

Kleihauer-Betke test

Differensierer føtale celler i maternelt blodutstryk

Vurderer graden av føtal-maternell blødning

65

Ektopisk graviditet: klassisk triade

Ensidige smerter

Vaginalblødning (f.eks. spotting siste 3 dager)

Amenore (f.eks. LMP 6-8 uker siden)

66

Ektopisk graviditet: behandling

hCG under 6000: metotrexat
- Ukentlig hCG til negativ

hCG over 6000: laparoskopi
- Ukentlig hCG til negativ

67

Ektopisk graviditet: vanligste sted

Ampulla (egglederen)

68

Cervical motion tenderness: DDx

PID

Ektopisk graviditet

69

Hvordan diagnostiseres ektopisk graviditet?

hCG over 1500 + transvaginal UL viser ingen intrauterin graviditet

70

Når gjøres crown-rump length?

Første trimester (uke 8-12)

71

Når gjøres UL for å vurdere nuchal translucency?

Første trimester (uke 10-14)

72

Når gjøres CVS?

Når gjøres amniocentese?

CVS: 10-12 uker

Amniocentese: etter 15 uker

73

Hva er en stor fordel med amniocentese (vs. CVS)

Amniocentese kan vurdere nevralrørsdefekter (vha AFP i fostervæsken)

74

Når settes cerclage?

Uke 14-20

Du vil gjerne kontrollere fosterets anatomi med ultralyd før du setter cerclage

75

Datering av svangerskap:
- Conceptual dating
- Menstrual dating

Conceptual dating: 266 dager (38 uker) fra fertilisering

Menstrual dating: 280 dager (40 uker) fra første dag i LMP

76

Hvor ofte skal en gravid kvinne til legen

Uke 0-28: hver 4. uke

Uke 28-36: hver 2. uke

Uke 36-fødsel: hver uke

77

Årsaker til høy MFSAP

Feil datering

Tvillinger

Nevralrørsdefekter

Abdominaveggdefekter

Føtal nyresykdom

78

Hvilken abdominalveggdefekt er vanligere hos yngre mødre?

Gastroschise

79

Hvilken abdominalveggdefekt er assosiert med andre anomalier?

Omfalocele

80

Hvilken abdominalveggdefekt er omringet av peritoneum

Omfalocele

81

Årsaker til vaginalblødning i tredje trimester

Cervikale: erosjoner, polypper

Vaginale: åreknuter, laserasjoner

Placenta-årsaker:
- Abruptio (smerter)
- Placenta previa (smertefri)
- Vasa previa (smertefri)
- Livmorsruptur (smerter)

82

Livmors-smerter og konstante livmorskontraksjoner etter stumpt traume

Abruptio placenta

83

Vanligste årsak til vaginalblødning i tredje trimester

Abruptio placenta

84

Vanligste OBGYN-relaterte årsak til DIC

Abruptio placenta

85

Abruptio placenta: typer

Overt

Concealed

86

Risikofaktorer for abruptio placenta

Tidligere abruptio

Hypertensjon, kokain

Stump traume til abdomen

87

Couvelaire uterus: assosiasjon

Abruptio placenta

88

Hvilke placenta previa-pasienter kan forsøke vaginalfødsel

Marginal previa > 2 cm fra indre os

89

Anomalier assosiert med
- Transvers fosterposisjon
- Seteposisjon

Transvers: placenta previa

Sete: uterint septum

90

Hvem blør ved placenta abruptio/previa?

Hvem blør ved vasa previa?

Placenta abruptio/previa: mors blod
- Påvirker både maternelle og føtale vitalia

Vasa previa: fosterets blod
- Påvirker kun føtale vitalia

91

Vasa previa: klassisk symptomtriade

Vannavgang (ROM)

Vaginalblødning

Føtal bradykardi

92

Behandling av vasa previa

ALLTID øhjelp sectio

93

Tilbakegang av fetal station: hva skal du tenke?

Livmorsruptur

94

Føtal sepsis og bilateral pneumoni timer etter fødsel: mest sannsynlig diagnose

Gruppe B strep sepsis

95

SGA: definisjon (i gram)

Under 2500 g

96

Kongenital toxoplasmose: triade

Symmetrisk IUGR

Intrakranielle kalsifikasjoner

Korioretinitt

97

Når er toxoplasmose farligst for fosteret?

Når skjer som regel toxoplasmose-smitte?

Mest skadelig: 1. trimester

Vanligst: 3. trimester

98

Korioretinitt hos en nyfødt: hva skal du tenke?

Kongenital toxoplasmose

99

Vanligste neonatale komplikasjon av rubella

Medfødt hørselstap

100

Kongenital rubella: triade

Hørselstap

PDA

Katarakt

101

Blueberry muffin rash: hva skal du tenke?

Kongenital rubella

102

Nyfødt med IUGR og petekkier

Kongenital CMV

103

Vanligste kongenitale infeksjon?

CMV

104

4 Vanligste STDs

1) HPV
2) Trichomonas
3) Klamydia
4) Herpes

105

Genital herpes: smittevei

Mukokutan kontakt

106

VDRL og FTA-ABS i primær og sekundær syfilis

Primær syfilis:
- VDRL -
- FTA-ABS +

Sekundær syfilis
- VDRL +
- FTA-ABS +