OB/GYN-eksamen 7 Flashcards Preview

OB/GYN > OB/GYN-eksamen 7 > Flashcards

Flashcards in OB/GYN-eksamen 7 Deck (63):
1

Infertilitet: definisjon

Manglende graviditet etter 12 mnd med ubeskyttet samleie

2

Fecundability: definisjon

Evnen til å bli gravid ila en menstruasjonssyklus

3

Vanligste kvinnelige årsaker til infertilitet

Eggløsnings-problemer
- Defekt HPG-akse
- PCOS
- Økt maternell alder

Eggleder-abnormaliteter (inkludert adheranser)
- PID, tidligere ektopisk graviditet
- Ikke-gynekologisk infeksjon (appendicitt/divertikulitt)

Endometriose

4

PCOS: hvordan fører hyperinsulinemi til hyperandrogenisme?

Hyperinsulinemi stimulerer androgensyntese i ovariene og reduserer SHBG (fører til økt mengde frie androgener)

Hyperandrogenisme påvirker HPG-aksen, noe som resulterer i kronisk an/oligo-ovulering

5

Eggleder-årsaker til infertilitet

Adheranser (f.eks. fra PID)

Tidligere ektopisk graviditet

Ikke-gynekologiske infeksjoner (appendisitt, divertikulitt)

6

Livmor/cervix-relaterte årsaker til infertilitet

Livmor:
- Medfødte abnormlaiteter
- Submukosale leiomyomer
- Polypper
- Intrauterine adheranser (Asherman)

Cervix
- Medfødte abnormaliteter
- Cervikalstenose
- Cervicitt/kronisk inflammasjon
- DES-eskponering in utero

7

Utredning av infertilitet: Hvordan vurderer/oppdager man eggløsning?

Mål basaltemperatur

Mål midt-luteal progesteron-nivå (dag 21-23)

Ovulation prediction kit (LH i urin)

Dag 3 FSH-nivå
- Kvinner med funksjonelle ovarier produserer nok østrogen til å hemme FSH
- Økt FSH på dag 3 tyder på dysfunksjonelle ovarier

Dag 3 estradiol nivå

Antral follicle count (AFC) på ultralyd

Anti-Mullerian hormone (AMH)
- Høyt nivå tyder på funksjonelle ovarier

Clomifen citrate challenge test (CCCT)

8

Hvordan kan du vurdere om egglederne er åpne?

Hysterosalpingogram (HSG)

9

Mikrobiologiske tester som skal gjøres i alle kvinner som utredes for infertilitet

Klamydia/gonore NAAT

Pap smear

10

Kan du medikamentelt behandle infertilitet forårsaket av endometriose?

Nei

Kirurgisk sanering og fjerning av adheranser kan gi økt fertilitet

11

Behandling av infertilitet grunnet eggleder-obstruksjon

Mikrokirurgisk tuboplasti med tubal re-anastomose

In vitro fertilisering er mer effektivt enn tuboplasti hos disse pasientene

12

Mest effektiv behandling av cervix-assosiert infertilitet

Intrauterin inseminering (IUI)

13

Infertilitet: hvor ofte er det kun paternelle årsaker?

35%

14

Infertilitet grunnet redusert sperm transport, motilitet eller funksjonell kapasitet: behandling

In vitro fertilisering (IVF)

Intracytoplasmisk sperminjeksjon (ICSI)

15

Hvordan fungerer clomifen som ovulasjons-induksjon

Clomifen = anti-østrogen

Reduserer negativ feedback til hypofysen

Resulterende økning i FSH og LH fører til follikelvekst og eggløsning

16

Hvordan fungerer Letrozole som ovulasjons-induksjon?

Letrozole = aromatase-hemmer

Reduserer omdannelse av androgener til østrogener (estradiol, estron)

Lavere østrogen-nivåer reduserer negativ feedback til hypofysen

Resulterende økning i FSH og LH fører til follikelvekst og eggløsning

17

Indikasjoner for ovulasjons-induksjon (Clomifen, Letrozole)

Fraværende eller sjelden ovulering hos kvinner med
- PCOS
- Mild hypotalamisk amenorre

Disse medikamentene har ingen effekt hos kvinner med primær ovariesvikt (fordi de ikke har noen follikler)

18

Hva skal du gi til an-/oligo-ovulerende kvinner (f.eks. PCOS) som ikke oppnår eggløsning med clomifen/letrozole?

Human menopausale gonadotropiner (hMGs): LH og FSH

Gis som i.m. i den follikulære fasen

19

Hvilke bivirkninger er assosiert med ovulasjons-induksjon (clomifen/letrozole)

Multippel gestasjon

Ovarisk hyperstimulerings syndrom (OHSS)
- Økt størrelse av ovariene kan føre til ruptur eller torkvering

20

Hvordan gjennomføres in vitro fertilisering (IVF)

1) Ovum modnes in vitro

2) Legg til vasket sperm

3) Bekreft fertilisering etter 14-18 timer (to pronuclei)

4) Befruktet egg implanteres i livmoren

21

Hvordan gjennomføres intracytoplasmisk sperminjeksjon (ICSI)

Sperm blir direkte injisert inn i cytoplasm til en oocytt

Dette blir deretter implantert i livmoren

22

Doser av PGE2-gel for modning av cervix

Intracervikal (preptidi-dinoprost)
- PGE2 0.5 mg hver 6. time (opptil 3 ganger)

Intravaginalt (cervidil-dinoprost)
- PGE2 1-2 mg hver 6 time (opptil 3 ganger)

23

Svangerskapsalternativer for kvinner med primær/prematur ovariesvikt?

In vitro fertilisering med donoregg

24

Når skal du starte utredning for infertilitet?

Friske kvinner under 35: etter 12 mnd

Du kan starte utredning etter 6 mnd hos kvinner:
- Over 35 år
- Med uregelmessige sykluser
- Risikofaktorer for infertilitet (f.eks. endometriose)

25

Infertilitet av ukjent årsak: første tiltak

Clomifen med eller uten intrauterin inseminering (IUI)

26

Preinvasive neoplastiske sykdommer på vulva

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Pagets sykdom

Melanoma in situ

27

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN): definisjon og klassifisering

Cellulær atypi i epitelet

Koilotypisk atypi (tidligere VIN 1 - mild atypi)
- Reaktive forandringer
- HPV
- Condyloma

VIN (tidligere VIN 2 og VIN 3)

Differensiert VIN

28

Risikofaktorer for vaginal intraepitelial neoplasi (VIN)

HPV-infeksjon

Røyking

Immunkomprommitering

29

VIN (vulvar intraepitelial neoplasi) kan bli...

VAIN (vaginal intraepitelial neoplasi) kan bli...

VIN kan bli plateepitelkarsinom

VAIN kan bli plateepitelkarsinom eller adenokarsinom

30

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN): epidemiologi

PREMENOPAUSALE KVINNER
- Gjennomsnittlig alder: 40 år

31

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN): symptomer

50% er asymptomatiske

Kan ha:
- Vulvar pruritus
- Palpabel abnormalitet
- Perineal/perianal brennende følelse
- Dysuri

Typisk: residiverende "candidiase" uten effekt av antimykotika

32

Hva skal du tenke hos en kvinne som har blitt diagnostisert med residiverende candidiase, men ikke responderer på antimykotika

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Lichen sclerosis

33

Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN): risiko for progrediering til cancer?

Varierende

Spontan regresjon ses noen ganger hos kvinner under 40 år

Risikoen for progrediering av ubehandlede lesjoner er opp mot 100% hos kvinner over 40 år

34

Behandling av vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Lokaleksisjon
- Sykdomsfri margin på minst 5-10 mm

Multifokale lesjoner:
- Laservaporisering
- Superficial skinning vulvectomy

35

Høyrisikopasienter for å svangerskapsdiabetes

35-40 år

Alvorlig overvekt (BMI > 30)

Tidligere svangerskapsdiabetes

Tidligere LGA-fødsel

Glukosuri

Familehistorie (DM/svangerskapsdiabetes hos moren)

36

Når skal man screene for diabetes?

Første besøk:
- Fastende glukose for alle
- Høyrisikopasienter: OGGT

OGGT uke 24-28 for alle (one step vs. two-step)

37

Screening for svangerskapsdiabetes: one step vs. two step

One step: 75 g peroral glukose
- Mål bls etter 1 og 2 timer
- Dx > 180 (10) etter 1 time eller > 153 (8.5) etter 2 timer
- Må gjøres på morgenen etter > 8 timers faste
- Skal IKKE spise druer eller kake på kvelden

Two-step:
1) 50 g glukose non-fasting
2) Hvis positiv: 100 g

38

Kan du diagnostisere DM type 2 i svangerskapet?

Nei, du må teste henne etter fødsel

6 uker etter fødsel

39

One-step screening for svangerskapsdiabetes

One step: 75 g peroral glukose
- Mål bls etter 1 og 2 timer
- Dx > 180 (10) etter 1 time eller > 153 (8.5) etter 2 timer
- Må gjøres på morgenen etter > 8 timers faste
- Skal IKKE spise druer eller kake på kvelden

40

Svangerskapsdiabetes: hvor lenge etter fødsel skal du sjekke om hun har utviklet diabetes?

6 uker postpartum

41

Diabetikere: hvilken HbA1c-verdi skal tilstrebes før unnfangelse?

Under 6.1%

42

Long-term profylaktisk tokolyse i PPROM

PERORAL!! MgSO4 til uke 36

i.v. atosiban kan IKKE gis lenger 48 timer!! (pga tachyfylakse)

43

Antikoagulasjon ved sengehvile for PPROM

Gi LMWH (ikke marevan)

44

Hvorfor skal man ha sengehvile ved PPROM?

For å forhindre kollaps av navlestrengen

45

Hvilken steroide brukes for å modne lungene

Bemetason 12 mg x 2 med 24 timers mellomrom

SKAL IKKE GIS MER ENN 2 GANGER

46

Monitorering av infeksjon i svangerskap

CRP, prokalsitonin, leukocytose

47

Hva er det sterkeste tokolytikum?

Atosiban (oxytocin-antagonist)

48

DM/Svangerskapsdiabetes: hva er adekvat glykemisk kontroll?

Fastende glukose 60-90 (3.3-5.0)

1 time postprandialt: under 120 (6.7)

Mellom kl 02-04: over 60 (3.3)

49

Hva er maks dose østrogen i prevensjon

35 mg (du begynner med 20 mg)

Østrogendosen økes hos kvinner som sliter med spotting etc (med mindre hun har kontraindikasjoner mot østrogen)

50

Hvilke prevensjonsmidler er kombinasjonspreparater?

Pills
Patch (orth evra)
Ring

51

Kombinasjonspreparater: hva skiller dem (østrogen eller progestin)

Alle har samme østrogen

Progestin er forskjellig

52

Hvilket prevensjonspreparat har forlenget return av eggløsning

P-sprøyte (depo-provera)

53

Talkum-pulver øker risikoen for hvilken type kreft....

Ovariekreft

54

Røyking og ovariekreft

Røyking REDUSERER risikoen for ovariekreft

55

ROMA-scaling: hva er høy risiko for kreft i
- Premenopausale
- Postmenopausale

Premenopausale: > 7.4%

Postmenopausale: > 25.3%

56

Hvilken RMI er høy malignancy index?

Over 250

57

Prevensjon hos ammende kvinner?

Kun progestin (østrogen reduserer melkeproduksjonen)

58

Antiandrogen effekt av P-piller

Øker SHBG, resulterer i lavere nivåer av frie androgener

59

Hvordan bruker du p-plaster (orth evra)

3 uker på, 1 uke av

60

Rekkefølge: thelarche, pubarche, growth spurt, menarche (i følge Gorecka)

Thelarche
Pubarche
Growth spurt
Menarche

61

Hvordan skiller du testosterone insensitivity syndrome (testicular feminization) og Mullerian agenese

Karyotype

62

Pap-smear: når skal det tas?

Start: 21 år

Alle damer mellom 21 og 30:
- Hvert 2. år

Alle damer over 30
- Hvert 3. år

Hvis du går på OCPs eller har immunsuppresjon
- Hvert år

Du SKAL ta Pap-smear før oppstart OCPs

HPV-typing gjøres KUN på LSIL (ikke på HSIL)
Co-testing gjøres KUN på de over 30 år

63

Hvordan regner man ut free androgen index? (for å finne fritt testosteron=

(Total testosteron x 100)/SHBG = FAI