Toronto 1 Flashcards Preview

OB/GYN > Toronto 1 > Flashcards

Flashcards in Toronto 1 Deck (110):
1

Hvilken type uterus kan palperes på bimanuell us?

Anteverted uterus

2

Mesosalpinx: definisjon

Peritoneum som fester egglederen til det brede ligamentet

3

Hva er det anatomiske forholdet mellom ureter og uterine artery?

Water under the bridge
- Ureter går posteriørt til uterine arteru

4

Pubertet: de fire elementene (i rekkefølge)

Boobs, pubes, grow, flow:
1) Thelarche
2) Pubarche
3) Growth spurt
4) Menarche

(NB: gonadarche og adrenarche skjer før dette)

5

Normal menstruasjon

28 +/- 7 dager med blødning 2-6 dager (25-80 mL)

6

Sammenheng mellom FSH, LH, østrogen og progesteron

Østrogen stimuleres av FSH

Progesteron stimuleres av LH

7

Diagnostiske kriterier for PMS

Minst 1 affektivt og 1 somatisk symptom 5 dager før menstruasjon

Plagene går vekk innen 4 dager etter påbegynt menstruasjon

Symptomene varer minst 2 prospektive sykluser

8

Medikamentell behandling av PMS

NSAIDs og OCP (Yaz) mot somatiske Sx

Spironolakton i lutealfasen

SSRI i lutealfasen (14d) eller kontinuerlig

Leuprolid ved alvorlig, refraktær PMS

9

Førstevalg for behandling av premenstruell dysmorphic disorder (PMDD)

SSRI og OCP (Yaz)

10

Hva er forskjellen på hypomenore og oligomenore

Hypomenore = lavt volum (under 25 mL)

Oligomenore = mer enn 35 dagers sykluser

11

Hva er forskjellen på hypermenore og menoragi?

Det betyr det samme (> 80 mL)

12

Verdier for 1-step OGGT i svangerskap

Fastende >92 (5.1)
1 h > 180 (10.0)
2h > 153 (8.5)

13

Definisjoner:
- Pyometra
- Hematometra
- Hydrometra

Pyometra = pus in uterine cavity

Hematometra = blood in uterine cavity

Hydrometra = fluid in uterine cavity

14

Hva må hCG-verdien være for å oppdage graviditet på:
- Transvaginal UL
- Transabdominal UL

Transvaginal: 1500

Transabdominal: 6500

15

Hva må du gjøre før sonohysterografi (SHG) og hysterosalpingografi (HSG)

Test for STD (pga risiko for PID etter undersøkelsene)

16

Forberedelser for endometriumsbiopsi hos nulliparous kvinne

Misoprostol (cytotec)

17

Hva er formålet med å legge på acetic acid under kolposkopi?

Avslører "acetowhite areas" som indikerer økt nucleus-to-cytoplasm ratio

18

Hvilken gass brukes i kryoterapi

Nitrous oxide eller CO2

19

Når kan du gjøre manuell og elektrisk vakuum-aspirasjon

Manuell vakuumaspirasjon: frem til uke 10

Elektrisk vakuumaspirasjon: frem til uke 13

20

Indikasjoner for D og C

Diagnostisk:
- Abnormal uterine blødning
- Dysfunksjonell uterine blødning

Terapeutisk
- Fjerne POC etter abort
- Abort i første trimester
- Fjerning av små uterin polypper

21

Hvordan kan du reduserer risikoen for livmorsruptur med D og C?

Forbehandling med misoprostol (Cytotec) for å mykgjøre cervix og stimulere livmorskontraksjon

22

Komplikasjoner av D og C

Blødning og infeksjon

Livmorsruptur (reduser risikoen ved å gi cytotec først)

Asherman

Inkompetent cervix

23

Indikasjoner for hysteroskopi

Diagnostisk:
- AUB
- DUB

Terapeutisk
- Fjerning av polypper, adheranser, septa
- Endometriell ablasjon

24

Spesifikke komplikasjoner ved hysteroskopi

Absorpsjon av for mye dilatasjonsvæske:
- Hypervolemi
- Hyponatremi

Luftemboli

25

Indikasjon for endometriell ablasjon

Alternativ til hysterektomi for behandling av AUB

Tanken bak: koaguler basalis-laget for å forhindre månedlig proliferasjon og påfølgende blodtap

26

Indikasjoner for hysterektomi

Leiomyom, adenomyose, endometriose

Livmorsprolaps

AUB

Kreft (cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries)

27

Hva fjernes ved:
- TAH
- TAH-BSO
- Radikal hysterektomi
- Modified radikal hysterektomi

Total abdominal hysterektomi fjerner
- Cervix
- Uterus
- Uterine artery ligated at uterus

TAH-BSO fjerner
- Cervix
- Uterus
- Uterine artery ligated at uterus
- Fallopian tubes
- Ovaries

Radikal hysterektomi
- Cervix
- Uterus
- Øvre 1/3-1/2 av vagina
- Parametrium
- Uterine artery ligated at its origin from iliac a
- Uterosacral ligament at rectum

Modified radikal hysterektomi
- Cervix
- Uterus
- Øvre 1-2 cm av vagina
- Kun prox 1/3 av parametrium
- Uterine artery at uterus
- Midpoint av uterosacral ligament

28

Hva er indikasjonen for TAH-BSO (vs. TAH)

Endometriumcancer

Ovariecancer

Kvinner > 45

Noen tilfeller av endometriose

29

Indikasjoner
- Radikal hysterektomi
- Modifisert radikal hysterektomi

Radikal hysterektomi: cervix cancer > 1b1

Modifisert hysterektomi: cervix Ca 0-1b1

30

Hvilke cervix Ca kan behandles med modifisert radikal hysterektomi?

Cervix Ca 0-1b1

31

Definisjon: sekundær amenore

Ingen menstruasjon for 6 mnd (evt 3 sykluser)

32

Vanligste årsak til amenore (unntatt graviditet)

Funksjonell hypotalamisk amenore

33

Amenore med negativ hCG og positive progestin challenge: hva er neste steg?

Mål FSH og LH

Forhøyet
- POF
- PCOS

Normal/lav
- HPO-svikt

34

Hvordan gjennomføres progesteron challenge

Medroxyprogesteron i 10-14 dager

Uterin blødning 2-7 dager etter seponering er en positiv test

Positiv test tyder på at det er adekvate mengder østrogen tilstede for å gi proliferasjon av endometrium

35

Behandling av Asherman syndrom

Hysteroskopi med kirurgisk fjerning av synechiae

36

Behandling av POF (prematur ovariesvikt)

HRT (østrogen + progesteron)

Kan evt bruke OCP

37

Behandling av hyperprolaktinemi

Hvis hun ønsker barn:
- Bromokriptin
- Cabergolin

Hvis hun ikke ønsker barn
- OCP

Evt kirurgi hvis hypofyseadenom

38

Årsaker til anovulering (og dermed AUB)

PCOS
Dystyreose
Hyperprolaktinemi
Stress, vekttap
Lever/nyresykdom

39

Hva er patofysiologien bak AUB ved anovulering

Anovulering = ingen corpus luteum = lite progesteron

Unopposed østrogen fører til hyperproliferering av endometrium
- Først: amenore
- Deretter: uregelmessig blødning

40

Hva er den mest sensitive bildeundersøkelsen for intrauterin patologi (f.eks. polypper)?

Sonohysterogram (SHG)

41

Hvilke kvinner skal ha EMB ved AUB

Alle postmenopausale kvinner

Vurder EMB for alle kvinner over 40 år

42

Medikamentell behandling av:
- Mild DUB (AUB uten anatomisk årsak)
- Alvorlig DUB

Mild DUB
- NSAIDs
- Cyklokapron under mens
- OCPs
- Progestin, Mirena

Alvorlig DUB
- i.v. østrogen (evt OCP med høy dose østrogen)

43

Kirurgisk behandling av DUB (AUB uten anatomisk årsak)

Endometriell ablasjon (forbehandling: danazol eller leuprolid)

Hysterektomi

44

Behandling av primær dysmenore

NSAIDs (startes før smertene)

Evt OCP (for å forhindre menstruasjon)

45

Sampsons teori om endometriose

Retrograde menstruation

Transtubal seeding of endometrial cells (result: endometriosis in dependent regions of the pelvis)

46

Endometriose: DDx

Kronisk PID

Hemoragisk corpus luteum

Benign/malign ovarietumor

Ektopisk graviditet

47

Endometriom: definisjon

Endometriotisk cyste på overflaten av ovarien

= Chocolate cyst

48

Endometriose: risikofaktorer

FHx

Obstruktive GU-anomalier

Nulliparitet

Alder > 25 år

49

Vanligste stedet for endometriose

Ovariene (60%)

50

Endometriose: klassisk triade

Dysmenore

Dyp dyspareuni (cul de sac, uterosacral ligament)

Dyschezi (cul de sac, uterosacral ligament)

51

Sakral ryggsmerte ved menstruasjon: hva skal du tenke?

Endometriose

52

Hvor mange % av infertile kvinner har endometriose?

Hvor mange % av pasienter med endometriose er infertile?

15-30% av infertile kvinner har endometriose

40% av kvinner med endometriose er infertile

53

Endometriose: kliniske funn

Tender nodularity of uterine ligaments and cul de sac

Fixed retroverted uterus

Firmed, fixed adnexal mass

54

Hva slags laparoskopi-funn er typisk for endometriose

Mulberry spots (blue/brown/black implants)

Endometrioma (chocolate cyst)

Powder-burn lesions on peritoneal surface

55

Medikamentell behandling av endometriose

NSAIDs

Pseudograviditet (OCP, medroxyprogesteron)

Pseudomenopause (Leuprolin, Danazol)
- Kun kortvarig (under 6 mnd)

56

Adenomyose: definisjon

Endometrial glands and stroma in myometrium

57

Adenomyose: gjennomsnittlig alder ved diagnose

40-50 år (vs. endometriose: 25-30)

58

Adenomyose: behandling

NSAIDs,
OCP/medroxyprogesteron
Leuprolid

Definitiv Tx = hysterektomi

59

Leiomyom av økende størrelse i postmenopausal kvinne

Tenk malignitet (leiomyosarkom)

60

Leiomyom: hvordan forårsaker hormoner utviklingen av leiomyomer

Østrogen stimulerer monoklonal proliferering av glatt muskulatur

Progesteron stimulerer produksjon av anti-apoptotiske proteiner

61

Hvordan kan du skille endometriell polypp fra submukosal fibroid (leiomyom)

Sonohysterogram (SHG)

62

Hvilken type leiomyom er oftest symptomatisk?

Submukosal

63

Medikamentell behandling av symptomatisk leiomyom

NSAIDs
Cyklokapron
OCP/medroxyprogesteron
Leuprolid

64

Kirurgisk behandling av symptomatisk leiomyom

Uterine artery embolization (occludes both uterine aa)
- IKKE hos kvinner som vil bli gravide

Myomektomi (eneste som bevarer fruktbarheten!)

Hysteroskopisk reseksjon og endometriell ablasjon

Hysterektomi

65

Bør du behandle leiomyomer kirurgisk under svangerskap?

Nei (pga økt vaskularitet og stor blødningsfare)

Observer og revurder

66

Hva er det aller sikreste prevensjonsmiddelet?

Postkoital ParaGard-insettelse (99.9%)

Vasektomi (99.9%)

67

Hvor mange % sikkert er nødprevensjon?

98% (innen 24 timer)

68

Hvor mange % sikkert er kondom?

98% ved perfekt bruk

76% ved typisk bruk

69

Hvor mange % sikkert er lactation amenorrhea 6 mnd postpartum?

98%

70

Hvor mange % sikkert er p-piller (OCP, mirena)?

99.7% ved perfekt bruk

92% ved typisk bruk

71

Hvilket sted på kroppen skal p-plaster IKKE festes?

På brystet

72

Hvilket prevensjonsmiddel er mindre effektivt i overvektige kvinner?

P-plaster

73

Hva skal du gjøre hvis du har glemt en OCP-pille og det har gått mindre enn 24 timer

Ta en pille ASAP, og ta neste til vanlig tid

74

Progesteron som prevensjon: mekanisme

Prevents LH-surge

Thickens mucus

Decidualization of endometrium

Decreases tubal motility

Does NOT suppress ovulation consistently

75

Hva skal du gjøre hvis du har glemt en progestin-only pille og det har gått mer enn 3 timer

Ta ASAP, og fortsett som vanlig.
Bruk alternativ prevensjon i 48 timer

76

Eksempler på kobber-IUDs

ParaGard

Nova-T

77

Absolutte kontraindikasjoner mot IUD

Graviditet

Udiagnostisert GU-blødning

Akutt eller kronisk PID

STD

(+ Wilson og kobber-allergi for ParaGard/Nova-T)

78

Nødprevensjon: Yupze-metoden

2 tabletter Ovral (100 mikrogram østrogen + levonorgestrel)

2 tabletter til etter 12 timer

79

Hvor lenge etter ubeskyttet sex kan postkoital ParaGard settes inn som nødprevensjon

7 dager

80

Hvorfor foretrekkes levonorgestrel fremfor Yupze-metoden som nødprevensjon

Fordi Yupze eksponerer kvinnen for store mengder østrogen (= bivirkninger)

81

Hvordan kan du vurdere eggløsning

Dag 3: FSH, LH, TSH, prolaktin, DHEAS, testosteron

Dag 21-23: progesteron (bekrefter eggløsning)

Mål kroppstemperatur (skal være bifasisk)

82

Når skal du starte screening for infertilitet

Under 35 år: 1 år
Over 35 år: 6 mnd

83

Hvordan fungerer clomifen som eggløsnings-induksjon

Clomifen er en østrogen-antagonist

Fører til redusert negativ feedback, med påfølgende stigning i FSH og LH

84

Vanligste mannlige faktor til infertilitet

Varicocele

85

Hvem skal behandles for bakteriell vaginose

Symptomatiske

ALLE gravide (symptomatisk eller asymptomatisk)

86

STD-testing:
- Vaginal swab
- Cervical swab

Vaginal swab: candida, trichomonas, bakteriell vaginose

Cervical swab: gonore, klamydia

87

Testing for klamydia

Cervical (ikke vaginal) swab

NAAT

88

Behandling av klamydia

Doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dager

Evt azitromycin 1 g i enkeltdose

89

Hvilke pasienter skal re-testes for å bekrefte behandlingseffekt av klamydia

Gravide kvinner (gjøres 3-4 uker etter behandling)

90

Klamydia: assosierte perinatale infeksjoner

Pneumoni

Konjunktivitt

91

Kjønnsvorter: indikasjoner for sectio

Kun hvis de obstruerer

92

Behandling av kjønnsvorter i svangerskap

Kjønnsvorter tenderer til å vokse i svangerskap, og må vurderes behandlet tidlig

Gjør eksisjon eller BCA/TCA (IKKE bruk imiquimod)

93

HSV på vulva: hvilken type?

90% HSV-2

10% HSV-1

94

Assosierte symptomer med HSV-2 genital primærinfeksjon

Inguinal lymfadenopati, feber og slapphet

95

HSV: indikasjoner for daglig acyklovir

> 6-8 utbrudd i året

96

Sekundær syfilis: symptomer

Makulopapulært utslett

Condyloma lata

Alopecia areata

97

Hvilken syfilis-test er anti-treponemal antistoff-test

FTA-ABS

(VDRL er non-treponemal screening)

98

PID: diagnostiske kriterier

Lower abdominal pain + one of the following
- Cervical motion tenderness
- Adnexal tenderness

99

Hydrosalpinx (fri væske i egglederen) på ultralyd: hva skal du tenke?

PID

100

ABx-behandling av PID

FOXY DOXY
- Cefoxitin
- Doxycyklin

101

Toksisk sjokksyndrom: symptomer

Akutt innsettende feber

Sår hals

Erytrodermi

Refraktær hypotensjon og tegn på MOF

Eksfoliering 1-2 uker etter symptomdebut

102

Menopause: endelig diagnose

KLINISK!! Retrospektiv diagnose etter 12 mnd med fraværende menstruasjon

Kan evt bruke FSH > 40 IU/L, men denne er usikker

103

Absolutte kontraindikasjoner mot HRT

ABCD

Akutt leversykdom

udiagnostisert vaginalBlødning

Cancer (bryst, endometrium), Cardiovasculær sykdom

DVT (tromboemboliske hendelser)

104

Bivirkninger av HRT

AUB

Mastodynia

Humørendringer

105

Årsak til pelvic prolapse

Weakness/defect in cardinal or uterosacral ligaments

106

POP-Q: gradering

0 = no descent during straining

1 = > 1 cm above hymen ring

2 = 0-1 cm above or below hymen ring

3 = > 1 cm below hymen ring

4 = complete eversion

107

Treatment of pelvic prolaps

Uterine prolaps: hysterectomy + McCall culdoplasty

All others: colporrhaphy

108

Hva er det eneste "true hernia" i pelvis?

Enterocele (fordi peritoneum hernierer med tynntarmen)

109

Gullstandard for diagnostikk av stressinkontinens

Multichannel urodynamics

110

Overaktiv blære = hvilken type inkontinens?

Urge inkontinens