Kaplan 1 Flashcards Preview

OB/GYN > Kaplan 1 > Flashcards

Flashcards in Kaplan 1 Deck (136):
1

Uterus: embryologisk opphav

2 Mullerian ducts

2

Uterus: vanligste posisjon

Anteverted

3

Blodforsyning til egglederene

Ascending uterine artery

Ovarian artery

4

Tanner stages: bryster

1: ingen kjertelvev

2: breast buds

3: breasts elevates

4: areola forms a secondary mound

5: areola returns to contour of surrounding breasts

5

Satisfactory colposcopy: definisjon

T-sonen går IKKE inn i den endocervikale kanalen

6

Cone-biopsi (konisering): typer og indikasjoner

Wide-shallow cone: hvis Pap smear er verre enn den kolposkopi-guidede biopsien (altså; du vet ikke hvor lesjonen er)

Narrow-deep cone: hvis lesjonen går fra exocervix inn i den endocervikale kanalen

7

Komplikasjoner av dyp cone-biopsi (konisering)

Cervikal stenose

Inkompetent cervix

8

LEEP (loop electrosurgical excision procedure): hva gjøres

En tynn elektrisk wire kutter ut abnormalt cervikalt vev som har blitt sett ved kolposkopi

9

Hvordan følger du opp LEEP (loop electrosurgical excision procedure)?

Pap hver 3-6 mnd i 2 år (for å utelukke residiv)

(Samme med kryoterapi)

10

Hysterektomi: typer

Subtotal: tar kun ut corpus
- Tar IKKE ut cervix
- Disse må ta Pap-smear

Total: fjerner både corpus og cervix

Radikal: fjerner uterus OG broad ligament (ved cervix cancer med mistanke om spredning til pelviske lymfestasjoner)

11

Kirurgisk behanlding av endometrium cancer

TAH-BSO

Total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy

12

Når skal du starte mammografi?

Ingen risikofaktorer: 40 år

Risikofaktorer: 34 år

13

Vaginalprolaps: hva heter det ved prolaps av
- Anterior
- Posterior
- Pouch of douglas

Anterior: cystocele (blæren)
- Vanligst

Posterior: rectocele (rektum)

Pouch of Douglas: enterocele (tynntarm)
- Minst vanlig

14

Ikke-kirurgisk behandling av vaginalprolaps (cysto-, rekto, enterocele)

Kegel-øvelser

Topikal østrogen (hvis postmenopausal)

Pessaries

15

Kirurgisk behandling av prolaps

Livmorsprolaps: vaginal hysterektomi

Anterior/posterior wall prolapse: colporrhaphy

16

Reseptorer i blæren

Detrusor:
- ACh (contracts)
- Beta-adrenerge (relaxes)

Blærehalsen
- Alfa-adrenerge (contracts)

17

Normalt blærevolum:
- Residualvolum
- Urge volum

Residual: under 50 mL

Urge volum: 500 mL

18

Irritativ inkontinens: årsaker

Involuntære detrusorkontraksjoner sekundært til
- Infeksjon
- Tumor
- Nyresten
- Fremmedlegeme

19

Hvordan tester du S2-S4 nerverøttene?

Stryk labia (eller klitoris)

Skal se kontraksjon av analsfinkteren

20

Stressinkontinens: årsak

Anatomisk problem! (tap av anatomisk støtte til blærehalsen og proksimal urethra)

Økt intraabdominalt trykk (ved hosting/nysing) fører til økt trykk i blæren. NB! Dette skjer UTEN kontraksjon av detrusor.

21

Stressinkontinens: typisk Hx

Tap av små urinmengder med hosting/nysing

Den eneste formen for inkontinens som ikke skjer på natten

22

Hvilken er den eneste typen inkontinens som ikke skjer på natten?

Stressinkontinens

23

Inkontinens: positiv Q-tip test - hva skal du tenke?

Stressinkontinens

24

Behandling av stressinkontinens

Ikke-kirurgisk:
- Kegel-øvelser
- Østrogen (hvis postmenopausal)

Kirurgisk:
- Urethropexy (Burch, MMK)
- Mid-urethral sling

25

Tap av store urinvolum uten forvarsel: hva skal du tenke?

Urge inkontinens

26

Eneste type inkontinens som er assosiert med detrusor hyperaktivitiet

Urge inkontinens

27

Type inkontinens som er assosiert med:
- Detrusor hyperaktivitet
- Detrusor hypoaktivitet

Detrusor hyperaktivitiet: urge inkontinens

Detrusor hypoaktivitiet: overflow inkontinens

28

Overflow inkontinens: årsak

Hypoton (nevrogen) blære fører til underaktivitet av detrusor-muskelen

Når urin bygger seg opp i blæren blir til slutt trykket i blæren høyere enn trykket i urethra. Dette fører til inkontinens av små volum urin

29

Type inkontinens hos pasienter med MS

Overflow inkontinens (hypoaktiv/nevrogen blære)

30

Hvilken type inkontinens er assosiert med forhøyet resturinvolum?

Overflow inkontinens

31

Behandling av overflow inkontinens

Intermitterende selv-kateterisering

Kolinerge medikamenter (stimulerer detrusor)
- F.eks. bethanechol

32

Bypass inkontinens: Dx

IV pyelogram eller IV blå kontrast

33

alfa-adrenergiske blokkere: effekt på blæren

Fører til avslapning av blærehalsen

34

Hvilke vulvovaginitter er assosiert med kløe og brennende følelse

"vaginittene":
- Trichomonas vaginitt
- Cadida vulvovaginitt

IKKE vaginosen (bakteriell vaginose)

35

Vanligste årsak til vaginal discharge?

Bakteriell vaginose (etterfulgt av candida)

36

Vagina: normal pH

Under 4.5

Skyldes at Lactobaciller produserer laktose, som omdannes til laktat

37

Hvilke bakterier "tar over" plassen til laktobacillus ved bakteriell vaginose?

Anaerobe baciller (Bacteroides, Peptostreptococcus)

Før trodde man at dette skyldes primært Gardnerella, men dette skyldes at de anaerobe døde grunnet feil dyrkning

38

Bakteriell vaginose i svangerskap: komplikasjoner

Prematur ROM

Preterm fødsel

Postpartum endometritt

39

Symptomer på bakteriell vaginose

Fiskelukt (pga anaerobe bakterier)

Ingen kløe/brennende følelse (vs. vaginittene)

OBS! 50% av pasientene er asymptomatiske

40

Behandling av bakteriell vaginose

Metronidazol
- Bruk peroral Flagyl i svangerskap

KUN til symptomatiske pasienter!!!

41

Strawberry cervix: assosiasjon

Trichomonas vaginitt

42

Hvilken type vaginitt er den eneste som er assosiert med normal vaginal pH (under 4.5)

Candida vulvovaginitt

43

Hva er den eneste vulva-lesjonen som IKKE trenger biopsi

Condyloma accuminata (klinisk diagnose pga karakteristisk utseende)

44

Hvilken gyn-malignitet presenterer tidligst (gjennomsnittlig)

Cervix (i 40-årene)

45

Vulvar intraepitelial neoplasi: farge

Hvit, rød, pigmentert eller lik farge som huden rundt

46

Pruritisk vulvar lesjon: hva skal du tenke?

Preinvasiv eller invasiv vulvar carsinom

47

Vulvar carcinom: staging

0: carcinoma in situ (full thickness VIN)

1: Under 2 cm, ingen lymfeknuter

2: Over 2 cm, ingen lymfeknuter

3: Affeksjon av nedre urethra, vagina eller anus, med ensidig lymfeaffeksjon

4: Affeksjon av øvre urethra, blære eller rektum, med bilateral lymfeaffeksjon

48

Metastase av vulva-cancer: hvilke lymfeknuter affiseres?

Inguinal

49

Behandling av vulvar cancer

Radikal vulvektomi med inguinal lymfadektomi

50

Behandling:
- Vulvar dysplasi (partial thickness VIN)
- Vulvar CIS (full thickness VIN)

Dysplasi (partial thickness VIN): eksisjon

CIS (full thickness VIN): laser

51

Cervikale polypper: assosiasjoner

Kronisk inflammasjon

Abnormal respons til østrogen (f.eks. i svangerskap)

Tromboserte cervikale blodårer

52

Cervikal dysplasi: hvor mange utvikles til cancer?

Kun 10% utvikles til cancer
- De med HPV 16, 18, 31, 33

Dette tar ca 10 år

53

Hvilken HPV-type gir oftest
- SCC
- Adenocarcinom

SCC: HPV 16 (vanligst!!)

Adenocarsinom: 18

54

Risikofaktorer for cervical CA

Tidlig seksuell debut (umoden T-zone)

Mange sexpartnere

Røyking (cotinin)

Immunsuppresjon

55

Pap smear: start og intervaller

21 år (eller 3 år etter seksuell debut)

Årlig frem til 30 år
- Deretter hvert 2-3. år hvis det er 3 normale

56

Cytologiske tester: LSIL og HSIL. Hva er de ekvivalente histologiske resultatene

LSIL cytologi = CIN 1 histologi

HSIL cytologi = CIN 2/3 histologi

57

Er Pap smear diagnostisk?

Nei. Pap smear er en screening-test. Diagnosen stilles ved biopsi

58

Hva er forskjellen på CIN 1, CIN 2 og CIN 3?

Graden av intraepitelial dysplasi
- CIN 1 = mild (1/3 av tykkelsen)
- CIN 2 = moderat (50% av tykkelsen)
- CIN 3 = alvorlig (opp til CIS)

NB! Basement membran er IKKE penetrert

59

Hvordan kan du redusere forekomsten av ASC-US?

Gjør thin liquid prep av Pap smear

Gjør HPV DNA-testing av residualcellene
- Kun oppfølging av pasienter med høyrisiko serotyper

60

ASC-US (på thin liquid prep): tiltak

Gjør HPV DNA-testing
- Høyrisiko HPV: kolposkopi og biopsi
- Lavrisiko HPV: gjenta Pap om 1 år

Andre alternativer
- Hyppig Pap-testing (hver 6. mnd)
- Kolposkopi

61

Tiltak ved forskjellige Pap-resultater
- ASC-US
- ASC-H
- LSIL
- HSIL
- Cancer

ASC-US
- HPV DNA testing
- Hyppig Pap-smears (hver 6. mnd)
- Kolposkopi

Alle andre (ASC-H, LSIL, HSIL, Cancer)
- Kolposkopi

62

Abnormal Pap smear: diagnostiske tiltak

Kolposkopi med acetic acid (undersøk T-zone og endocervikal kanal)

Dersom lesjonen går inn i endocervikal-kanalen (non-satisfactory colposkopy): gjør endocervikal curettage (IKKE i gravide)

Ektocervikal biopsi - indikasjoner
- Mosaicism
- Punctation
- White epithelium
- Abnormal vessels

Sammenlikne biopsien (histologi) med Pap (cytologi)
- Pap skal IKKE være verre (da har du biopsert feil sted)

Diagnostisk cone biopsi (konisering) - indikasjoner
- Pap verre enn histologi
- Abnormale celler på endocervikal curettage
- Lesjonen går inn i EC-kanalen (unsatisfactory colposcopy)
- Biopsi viser mikroinvasiv cancer

63

Abnormal Pap smear: hva er indikasjonene for å gjøre ektocervikal biopsi ved kolposkopi

Miosacisim

Punctation

White epithelium

Abnormal vessels

64

Indikasjoner for diagnostisk cone biopsi (konisering)

Pap verre enn histologi (kolposkopi-guidet biopsi)

Abnormale celler på endocervikal curettage

Lesjonen går inn i EC-kanalen (unsatisfactory colposcopy)

Biopsien viser mikroinvasiv cancer

65

Komplikasjoner ved deep cone biopsy (konisering)

Cervikal stenose

Inkompetent cervix

66

Behandlingsalternativer av (pre-)malign cervikal lesjon

Observasjon
- Gjenta Pap
- Kolposkopi
- HPV DNA testing

Ablasjon (kryo, laser)

Eksisjon
- LEEP (brukes på ektocervikale lesjoner)
- Cold knife cone (på endocervikale lesjoner)

Hysterektomi (kun for residiverende CIN 2 eller 3)

67

Behandlingsalternativer for CIN 1

Observasjon (gjenta Pap, kolposkoi, HPV DNA testing)

Ablasjon (kryo, laser)

Eksisjon (LEEP, cold-knife cone)

68

Behandlingsalternativer for CIN 2 og 3

Ablasjon (kryo, laser)

Eksisjon (LEEP, cold-knife cone)

69

Cervikale (pre-)maligne lesjoner: hvilke teknikker brukes for eksisjon?

Konisering (med LEEP eller Cold-knife cone)

LEEP brukes for eksisjon av ektocervikale lesjoner

Cold-knife cone brukes for eksisjon av endocervikale lesjoner (deep cone biopsy)

70

CIN-lesjon: indikasjoner for hysterektomi

KUN for residiverende CIN 2 eller 3

71

Hva gjør du ved følgende tilfeller:

1) Unsatisfactory colposcopy (plateepitel går inn i endocervikale kanalen)

2) Lesjoner på ektocervix (hvitt epitel, mosaikisme, punktuering, abnormale årer)

3) Lesjon som går inn i endocervikal kanal

1) Unsatisfactory colposcopy (plateepitel går inn i endocervikale kanalen)
- ENDOCERVIKAL CURETTAGE

2) Lesjoner på ektocervix (hvitt epitel, mosaikisme, punktuering, abnormale årer)
- EKTOCERVIKAL BIOPSI

3) Lesjon som går inn i endocervikal kanal
- DEEP CONE BIOPSY (COLD KNIFE)

72

Vanligste symptom på invasiv cervikal cancer?

Postcoital blødning (hos en kvinne i 40-årene)

73

Behandling av invasiv cervix cancer stage 1: typer hysterektomi

Ia1: simpel hysterektomi
- Kun corpus

Ia2: modifisert hysterektomi
- Corpus + liten del av brede ligamentene

Ib: radikal hysterektomi
- Cervix + uterus + brede ligamentene

74

Cervikal neoplasi i svangerskap
- Gjør man kolposkopi og biopsi?
- Gjør man endocervikal curettage?

Kolposkopi og biopsi: ja

Endocervikal curettage: nei

75

Hva gjør du hos en pasient med CIN i svangerskap?

Pap og kolposkopi hver 3. mnd

2 mnd postpartum: reevaluer og behandle

76

Hva gjør du hos en GRAVID pasient med cervical cancer Ia2 (mikroinvasjon)?

Cone biopsi for å utelukke frank invasjon (Ib; altså > 5 mm)

Konservativ observasjon
Vaginal fødsel

2 mnd postpartum: behandling av gjenværende lesjoner

77

Hva gjør du hos en GRAVID pasient med cervical cancer med frank invasjon (Ib; altså > 5 mm)?

Under 24 uker GA: ignorer svangerskapet - Tx kreften
- Tx = radikal hysterektomi

Over 24 uker GA: vent til 32 uker GA, deretter gjør sectio og start Tx

78

Gardasil: ACOG-anbefalinger

Alle kvinner mellom 8-26 (optimalt 11-12)

Fortsett regelmessige Pap smear

Du trenger IKKE HPV-test før vaksinen

OK hvis allerede seksuelt aktiv

OK hvis tidligere CIN

OK i graviditet, men ikke anbefalt

79

Hvordan oppstår unicornuate uterus?

Manglende utvikling av Mullerian duct på den ene siden

80

Didelphus uterus: årsak

Didelphus uterus = dobbel uterus grunnet komplett mangel på fusjon av de 2 Mullerian ducts
(vs. delvis mangel på fusjon, som gir bicornuate uterus)

Hver Mullerian duct utvikles til en unicornuate uterus

81

Most common congenital uterine anomaly?

Bicornuate uterus (failure of fusion between the mullerian ducts AT THE TOP)

Complete failure of fusion gives didelphus uterus

82

Septate uterus: årsak

Mullerian ducts fuses normally, but there is a failure in DEGENERATION OF THE MEDIAN SEPTUM

83

T-shaped (hypoplastic) uterine cavity: assosiasjon

DES-eskponering in utero

84

Forstørret livmor: DDx

Graviditet

Leiomyom (asymmetrisk)

Adenomyose (globalt forstørret)

85

Hvilken type leiomyom gir oftest blødning

Submukosal

86

Hva forårsaker rask vekst av leiomyom

Økte nivåer østrogen (svangerskap)

Rask vekst kan gjøre at de vokser fra blodforsyningen (som fører til iskemisk degenerering)

87

Hvordan krymper leiomyomer?

Ved reduserte østrogen-nivåer
- Menopause
- Leuprolid

(Evt ved embolisering, som gir iskemisk degenerering)

Du kan gi prekirurgisk leuprolid for å redusere størrelsen på leiomyomet før myomektomi

88

Kirurgisk behandling av leiomyom:

Hvis hun vil bli gravid: myomektomi, embolisering

Hvis hun ikke vil bli gravid: hysterektomi

89

Pelvisk undersøkelse:
- Leiomyom
- Adenomyose

Leiomyom
- Irregulært forstørret livmor
- Hard
- Ikke øm

Adenomyose
- Globalt forstørret livmor
- Myk
- Øm

90

Adenomyose: triade

Forstørret livmor

Dysmenore

Menorragi

91

Behandling av adenomyose

Kirurgisk: hysterektomi

Ikke-kirurgisk: Mirena (levonorgestrel IUD)
- Stabiliserer endometrium, og reduserer blødning

92

Menopause: definisjon

12 mnd amenore med forhøyede gonadotropiner

93

Endometriumscancer: gjennomsnittlig debutalder

61 år

94

Endometriums CA: er overvekt en risikofaktor?

Ja. Mye fettvev gir økt aromatisering. Økte estron-nivåer gir risiko for hyperplasi og cancer)

95

Hvor mange av kvinnene med postmenopausal blødning har endometrial carcinom

Kun 15% (men du MÅ utelukke det i alle tilfeller)

96

Endometriell hyperplasi/carcinom: patogenese

Unopposed østrogen

Fører til hyperstimulering av endometrium uten den stabiliserende virkningen til progesteron

97

Risikofaktorer for endometriell hyperplasi/carcinom

Overvekt
HTN
Diabetes

Unopposed østrogen
- Nulliparitet
- Sen menopause
- PCOS

98

Endometriell hyperplasi/carcinom: diagnostiske tester

ENDOMETRIUMS-BIOPSI!!!

Hysteroskopi
Saline sonogram

99

Hvor tynn skal endometrium være hos en postmenopausal kvinne?

Under 4 mm

100

Kirurgisk behandling av endometriell carcinom

TAH-BSO gjøres for ALLE stadier

Stage 1: TAH-BSO

Stage 2: TAH-BSO + RTx

Stage 3/4: TAH-BSO + RTx + CTx

101

Endometriell hyperplasi/carcinom: prevention

Postmenopausale kvinner med uterus som skal ha HRT: gi østrogen OG PROGESTIN!!

Kvinner med PCOS (tonisk økt østrogen-nivå): gi progestin only!!

102

Endometriell hyperplasi: utvikling

1) Simpel hyperplasi, ingen atypi

2) Kompleks hyperplasi, ingen atypi

3) Kompleks hyperplasi med atypi

4) Endometriell carcinom

103

Behandling av endometriell hyperplasi:
- Simpel hyperplasi, ingen atypi
- Kompleks hyperplasi, ingen atypi
- Kompleks hyperplasi med atypi

Simpel hyperplasi, ingen atypi:
- Progestin

Kompleks hyperplasi, ingen atypi
- Progestin

Kompleks hyperplasi med atypi
- Hysterektomi eller progestin

104

Hvordan påvirker OCPs risikoen for endometriell carcinom

OCPs REDUSERER risikoen for endometriell cancer (fordi de inneholder progestin)

105

Hvilken SERM er assosiert med økt risiko for endometriell hyperplasi/cancer

Tamoxifen
- Østrogenantagonist i bryst
- ØstrogenAGONIST i endometrium

106

Funksjonell ovariecyste (follikulær cyste, corpus luteum cyste): utseende

Tynn vekk, væskefylt

INGEN septae eller kalsifikasjoner

Som regel unilateralt

107

Funksjonelle ovariecyster: typer

Follikulær cyste (preovulatorisk)

Corpus luteum cyste (postovulatorisk)

108

PCOS: patogenese

Økt LH stimulerer theca cellene til å produsere androgener

Androgenene øker insulin-nivåene

Økt androgen + økt insulin arresterer follikelutvikling i ovariene

109

Hvilket medikament er assosiert med utvikling av PCOS?

Valproat

110

Ovarisk hyperthecose: definisjon

Nøster av theca celler i ovarisk stroma som produserer androgener

Gir kliniske symptomer som tilsvarer PCOS

Ses som regel i postmenopausale kvinner!! (gammel dame med skjegg)

111

Hvordan behandler du ovarian hyperthecosis?

OCPs som gir to effekter:

1) Reduserer produksjonen av androgener (ved å redusere LH-stimulering afv theca cellene)

2) Reduserer frie androgener (ved å øke SHBG)

112

"Luteomas of pregnancy": definisjon

Bilaterale cyster som oppstår i svangerskap og går vekk etter graviditeten

Kan produserer androgener, som kan gi maternell og føtal hirsutisme/virilisering

113

Theca-lutein cyster: assosiasjoner

Blæremola og multippel gestasjon (høye hCG-nivåer)

114

Kirurgisk diagnostikk av prepubertal ovarie-masse

Simpel cyste: laparoskopi

Kompleks cyste (kan ikke utelukke malignitet): laparotomi

115

Behandling av prepubertal ovarie-masse

Benign: cystektomi med årlig oppfølging

Malign: unilateral salpingo-oophorektomi
- Gjør staging
- Som regel germ cell tumors (responderer godt på RTx)

116

Kan en prepubertal jente ha funskjonell ovariecyste?

NEI!! Derfor må ALLE prepubertale jenter med ovarie-masser diagnostiseres via kirurgi (laparatomi/laparoskopi)

117

Vanligste neoplastiske pelvic mass hos premenopausale kvinner

Dermoid cyst (mature teratoma)

Dysgerminoma

118

Behandling av torkvert ovarie

Øhjelp laparotomi

119

Vanligste årsak til "pelvic mass" i premenopausale kvinner

Graviditet

120

Vanligste årsak til "complex pelvic mass" i premenopausale kvinner

Dermoid cyst (mature teratoma)

121

Behandling av "pelvic mass" i premenopausale kvinner:
- Simpel cyste
- Kompleks cyste

Simpel: observasjon

Kompleks: cystektomi eller ooforektomi

122

Tumor markører for ovarisk germ cell tumor

Dysgerminom: LDH

Endoderm sinus: AFP

Choriocarcinom: hCG

123

Insidens av gyn-malignitet

Endometrium > ovariene > cervix

124

Finnes det en screening test for ovariecancer?

Nei!!

Ultralyd: 97% falske positive

CA-125: for lite sensitiv OG spesifikk

125

Ovariecancer: gjennomsnittlig alder ved Dx

69 år

126

Ovariecancer: risikofaktorer

BRCA-1

FHx

Mye ovulering

127

Ovariecancer: protektive faktorer

Færre eggløsninger
- OCPs
- Kronisk anovulering
- Tubal ligering
- Sen menarche/tidlig menopause

Amming

128

Vanligste symptom på ovariecancer?

Svært diffuse, og minimale symptomer

75% har GI-symptomer 3 mnd før diagnosen
- Oppblåsthet, tidlig metthet, abdominalsmerter

Postmenopausal kvinne med GI-symptomer: tenk gyn tilsyn

129

Behandling av intraperitoneal spredning av ovariecancer

Kirurgi og kjemoterapi (kan ikke gi stråleterapi pga total abdominal affeksjon)

130

Vanligste epitele ovarietumores?

Serous

131

Hvilken ovarietumor produserer østrogen? Hvilken produserer testosteron?

Østrogen: granulosa cell tumor

Testosteron: Sertoli-Leydig cell tumor

132

Krukenberg tumor: definisjon

Metastatisk bilateral ovariecancer fra MAGEN!!

133

Benigne årsaker til forhøyet CA-125

Leiomyom

Adenomyose

Endometriose

PID

Graviditet

Menstruasjon

134

Skal du screene ovariecancer med CA-125?

NEI! Den er hverken sensitiv eller spesifikk

135

Symptomer på gestational trophoblastic neoplasia?

Vaginalblødning, kvalme og oppkast

"Uterus larger than dates"

136

"Uterus larger than dates" - hva skal du tenke?

Gestational trophoblastic neoplasia