NMS 1 Flashcards Preview

OB/GYN > NMS 1 > Flashcards

Flashcards in NMS 1 Deck (61):
1

Når blir fosterets endokrine organer funksjonelle?

I uke 11

2

I hvilken periode dobles hCG hver 48. time

Fra 6 dager til 6 uker etter konsepsjon

3

Hvor lenge etter fødsel kan hCG finnes i mors blod/urin

Ca 4 uker etter fødsel

Etter spontanabort eller elektiv terminering kan hCG ses i mors urin/blod i opp til 10 uker

4

Screening for trisomi 21 og trisomi 18 i første trimester

Fritt hCG
PAPP-A
Nakkefoldtykkelse

5

Mest sensitiv markør for Down syndrom i andre trimester?

Forhøyet hCG

6

Abnormalt høy hCG: DDx

Multiple placentaer (multippel gestasjon)

Blæremola (hydatidiform mole)

Choriocarcinom

7

Abnormalt lav hCG: DDx

Spontanabort

Ektopisk graviditet

8

Human chorionic somatomammotropin (hCS) aka human placental lactogen (hPL): hvordan påvirkes mors og fosterets metabolisme

hCS er insulinantagonistisk og induserer lipolyse

Gjør at mor metaboliserer FFAs, slik at mer glukose krysser placenta

9

Kilder til prolaktin under svangerskapet

Mors fremre hypofyse

Føtal fremre hypofyse

Decidual tissue of the uterus

10

Prolaktin: nivåer i svangerskap

10-dobles grunnet østrogen-stimulering

Laktasjon skjer ikke under svangerskapet fordi østrogen hemmer ende-organstimulering

11

Østrogen: typer og potens

Fra sterkest til svakest:
- Estradiol
- Estron
- Estriol

12

Hvilket østrogen er sterkest

Estradiol

13

Kan placenta produsere østrogen de novo?

Nei, fordi placenta mangler enzymet som konverterer pregnenolon til androgen-forløpere (17 alfa-hydroksylase)

Fosterets binyrer produserer DHEA, som deretter blir omdannet i placenta

14

I hvor mange uker er svangerskapet avhengig av corpus luteum

8 uker GA

15

Hvilket østrogen utgjør 80% av østrogenet som produseres i svangerskap

Estriol

16

Anencefali hindrer produksjonen av hvilket hormon

Estriol

17

Hvor lenge må menstruasjonen være forsinket for at man skal begynne å tenke på graviditet?

10 dager

18

Når kjenner som regel kvinnen fosterbevegelser?

16-20 uker etter LMP

19

I hvilken uke skal fundus være på høyde med navlen?

Uke 20 GA

20

Chadwick's tegn

Blålig misfarging av vaginale mukosa (ses i graviditet)

21

Hvor lenge etter eggløsning kan hCG påvises i plasma?

8-9 dager etter eggløsning

22

Når kan du bekrefte fosterets hjertetoner?

Doppler: 10 uker
(Hjerteaktivitet kan ses etter 6 uker)

Auksultering: 17-19 uker

23

Når ses chorionic (gestational) sac?
Når ses fosteret inne i gestational sac?

Gestational sac: 5 uker

Foster inne i gestational sac: 6 uker

24

Gjennomsnittlig fødselvekt

3300 gram

25

Daily fetal kick count: hva er en godkjent test

10 spark/bevegelser ila 2 timer

Testen bør gjøres daglig i tredje trimeseter

26

Uttalt vaginalblødning i tredje trimester: DDx

Placenta previa (smertefri)

Placenta abruptio (smertefull)

27

I hvilke situasjoner ses tidlig føtal lungematurasjon (uke 32-35)?

Maternell HTN
PROM
IUGR

Alle disse situasjonene øker føtalt stress (som fører til økt produksjon og sekresjon av føtal kortisol)

28

Typer av breech presentation

Komplett: hofter og knær flektert

Inkomplett: en hofte er IKKE flektert

Frank: hoftene er flektert, knærne er ekstendert

29

Puerperium: definisjon

Fra fødsel til GU-traktus har gått tilbake til non-gravid tilstand (4-6 uker)

30

Lochia: definisjon

Livmors-sekret etter fødsel (kan vare 3-4 uker)

Illeluktende lochia er et tegn på infeksjon

31

Illeluktende lochia

Tenk infeksjon

32

Lochia: hvordan endres den over tid?

Første dagene: lochia rubra

4-10. dag: lochia serosa (lyserød)

Etter 10. dag: lochai alba

33

Hvor lenge etter fødsel normaliseres kvinnens nyreprøver?

Etter ca 6 uker

34

Når ses menstruasjon etter fødsel

Ikke-ammende kvinner: menstruasjonsblødning etter ca 6-8 uker

Hos ammende kvinner kan amenore vare mye lenger (opp til 18 mnd)

35

Påvirker IUD melkeproduksjon?

Nei, men de settes som regel ikke inn før etter 6 uker postpartum

36

Postpartum blødning: definisjon

Tap av > 500 mL (eller > 1000 mL ved sectio) ila første 24 timer

37

Hvordan fører livmor-atoni til blødning?

Manglende kompresjon av blodårene der placenta var

38

Hvilken arterie kan ligeres ved postpartum livmorsblødning

Hypogastric artery

39

Definisjon av puerperal infeksjon

GU-infeksjon med > 38 graders feber som varer minst 2 av de første 10 dagene postpartum (UNNTATT første 24 timer)

40

Vanligste puerperal infeksjon?

Endometritt

41

Risiko for endometritt ved sectio

Uten ABx-PTx: 30%

Med ABx-PTx: 20%

42

Parametritt: definisjon og årsaker

Infeksjon i retroperitonealt pelvisk bindevev

Skyldes:
- Lymfatisk spredning av mikrober
- Cervikale laserasjoner
- Ekstensjon av pelvis tromboflebitt

43

Behandling av puerperal tromboflebitt?

IV ABx og heparin

44

Melkeproduksjon og let-down: hvilke hormoner er involvert

Prolaktin stimulerer melkeproduksjon
- Kontinuerlig nippel-stimulering opprettholder høye prolaktin-nivåer postpartum

Oxytocin gir let-down refleks (i respons til nippel-stimulering)

45

Mistenkt graviditet (positiv hCG) hos en kvinne som ikke husker LMP. Hva er neste steg?

Gjør kvantitativ hCG (plasma) for å vurdere om du skal gjøre UL for å se etter GS

46

Hva skal du gjøre dersom det er > 2 cm diskrepans mellom fundushøyde og GA?

Gjør UL for å vurdere fosterstørrelse og AFI

47

Antepartum: hva gjør du med kvinner som ikke har adekvate anti-rubella Ab

Vaksiner, og be hun vente 1 mnd med å forsøke å bli gravid

48

Gjennomsnittlig varighet av svangerskap

280 dager (40 uker)

49

TPAL-klassifiseringen: hva skal inkluderes i "A"

Alle aborter (elektive eller spontane), samt ektopisk graviditet

50

Pelvimetri: definisjoner
- Diagnoal conjugate
- Obstetrical conjugate

Diagonal conjugate:
- Fra anterior inferior pubic symphysis til sacral promontory

Obstetrical conjugate
- Trekk 1.5-2 cm fra diagonal conjugate
- Korteste AP-diameteren fosterets hode må passere

51

Vanligste type bekken

Gynecoid (rund)

52

Når gjøres første trimester aneuploidi-screening

Mellom uke 10 og 13

hCG, PAPP-A og NT

NB!! Dette er IKKE en screening for NTDs

53

Når gjøres QUAD-test?

Andre trimester (15-20 uker)

54

Aneuploidi-screening: hva er forskjellen på sequential og integrated screening

Kombinerer første trimester screening (hCG, PAPP-A, NT) og andre trimester screening (QUAD)

Sequential: foreldre/lege får resultatet av første test

Integrated: resultatet av første test frigis ikke (du får en kombinert vurdering etter andre test også er gjennomført)

55

Etter uke 41: hvor ofte skal du gjøre NST?

2 ganger i uken

56

Medikamenter som tilhører hvilke FDA-kategorier kan gis til gravide

Kategori A og B

57

Vanligste årsaker til maternell dødelighet

Hypertensive tilstander i svangerskapet

Obstetrisk blødning

Tromboembolisme

58

Komplikasjoner assosiert med økt maternell alder (over 35 år)

Spontanabort og fosterdød

Genetiske abnormaliteter (trisomi)

Maternell HTN, DM, pre-eklampsi

Multippel gestasjon

Sectio

59

Konsekvenser av stort koffein-inntak

Spontanabort

60

Preterm fødsel: risiko for residiv

50%

61

Kroniske hjertesykdommer som er farlige for gravide kvinner?

Eisenmenger

Primær pulmonal HTN

Marfan syndrom

Signifikant mitral/aorta-stenose