UW 2 Flashcards Preview

OB/GYN > UW 2 > Flashcards

Flashcards in UW 2 Deck (112):
1

Skal du gjøre external cephalic version før uke 37

NEI!!

De fleste seteleier spontanendres til vertex før uke 37

2

Behandling av abruptio

Ustabile maternelle/føtale vitalia: øhjelp sectio

Stabile maternelle/føtale vitalia + > 34 uker: forsøk vaginalfødsel

3

Symptomer på abruptio

Smertefull vaginalblødning

Høyfrekvente kontraksjoner av lav intensitet

Hyperton og øm livmor

4

Peripartum kvinne som ønsker å slutte amming (eliminere melkeproduksjon): metode

Stram BH og isposer

Du skal IKKE gi bromokriptin etc (pga fare for bivirkninger)

5

Stegvis tilnærming ved palpabel tumor i brystet

Under 30 år
1) Ultralyd
Simpel cyste: FNA
Kopleks cyste: core Bx

Over 30 år
1) Mammografi + UL
Mistenkelig: gjør core Bx

6

Hva er den beste måten å diagnostisere primær syfilis på?

Dark field microscopy

7

Tzanck smear oppdager hvilke virus?

HSV, VZV og CMV

8

Bildeundersøkelse ved mistanke om appendisitt i svangerskap

Ultralyd (se etter dilatasjon og non-compression av appendiks)

9

Endometriose: de 3 D'ene

Dysmenore
Dyspareuni
Dyschezi

10

Hva er målet med behandlingen av endometriose

Målet er å forhindre eggløsning (OCPs, progestin, leuprolid)

11

Hvordan skiller smerten i abruptio seg fra smertene ved fødsel

Abruptio: konstante smerter (også mellom kontraksjonene)

Fødsel: intermitterende smerter (IKKE mellom kontraksjonene)

12

Smertefulle genitale ulcerasjoner + lymfadenopati

Genital herpes

13

Bilaterale brystsmerter kort tid (innen 5 dager) etter fødsel

Breast engorgement

Går over av seg selv (kan gi NSAIDs, paracet og kalde kompresser som smertelindring)

14

Hvordan kan du skille mastitt fra plugged ducts

Mastitt har feber

15

Hvordan behandler du plugged ducts

Forbedre amme-teknikken

Plugged ducts som blir komplisert av galactocele trenger aspirasjon

16

Bilateral grå-aktig nipple discharge: hva skal du tenke

Galaktore

17

Mistanke om galaktore: biokjemiske prøver

Prolaktin, TSH og hCG

18

Behandling av mastitt

Amming hver 2-3. time

Dikloksacillin

19

Kan du bruke ekstrakorporeal sjokkbølge litotripsi i svangerskap

Nei

Gravide kvinner som trenger intervensjon for nyresten skal behandles med ureteroskopi eller nefrostomi

20

Digital and fingernail hypoplasia

Hydantoin syndrome (fenytoin)

21

Indikasjoner for HPV-vaksine
- Kvinner
- Menn

Kvinner: 9-26 år

Menn: 9-21 år

Uavhengig av seksuell debut og HPV-status

22

Flytskjema ved endometriell hyperplasi

Endometriell hyperplasi uten atypi: progestin

Endometriell hyperplasi med atypi
- Vil bli gravid: progestin
- Vil ikke bli gravid (+ behandlingssvikt med progestin): hysterektomi

Gjenta EMB etter 3 mnd med progestin for å vurdere effekten

23

Kan du gjøre endometriell ablasjon hos en pasient med endometriell hyperplasi

Nei. Endometriell ablasjon er KONTRAINDISERT hos pasienter med endometriell hyperplasi fordi det umuliggjør videre vurdering av endometrium (med EMB)

24

Medikament som brukes for HER2+ brystkreft

Trastuzumab

Medikamentet er kardiotoksisk, så du må gjøre ekko før oppstart

25

Hvordan kan du skille PMS fra menstruasjons-assosiert migrene?

Migrene har ikke brystømhet

26

Hva skiller PMDD fra PMS

Irritabilitet og aggresjon

27

Mistanke om PMS, men pasienten klarer ikke å gjenkjenne et klart mønster: neste steg

Menstruasjons-dagbok

28

Hvilken diett-endring anbefales til pasienter med PMS?

Reduksjon i koffein-inntaket

29

Konstante bekkensmerter i tredje trimester: DDx

Abruptio

Livmorsruptur

Korioamnionitt

30

Arrest of labor in 1st stage: definition

Dilation > 6 cm with ROM + 1 of the following

- No cervical change for > 4 hours despite adequate contractions

- No cervical change for > 6 hours with inadequate contractions

31

Hvordan beregner du om livmorskontraksjonene er adekvate

Summer sammen Montevideo-verdiene for alle kontraksjonene på 10 minutter

32

Torkvert ovarie: definisjon

Ovarien torkveres over infundibulopelvic ligament (suspensory ligament of the ovary) og utero-ovarian ligament

33

Torkvert ovarie: hvilken side er oftest affisert

Høyre side

34

Hvordan kan du skille torkvert ovarie fra rumpert ovariecyste

Torkvert ovarie er ledsaget av kvalme og oppkast

35

Vanligste årsak til redusert feriltitet hos kvinner > 30 år som fortsatt har regelmessig menstruasjon

Decreased ovarian reserve

36

Hvorfor er bactrim kontraindisert i første trimester

Hvorfor er bactrim kontraindisert i tredje triemster

T1: NTD (folat-antagonist)

T3: kernikterus

37

Hvilke infeksjoner skal testes i ALLE gravide kvinner (uavhengig av risikoprofil)

Syfilis, HIV og hepatitt B

38

Hva er det først du skal gjøre i utredning av infertilitet

1) Sædanalyse

2) Ovulering
3) Tubal integritet

39

Behandling av vaginismus

Kegel-øvelser og gradvis dilatasjon

40

Late-onset CAH: årsak og symptomer

Skyldes delvis 21-hydroksylase mangel

Presenterer i ungdomsårene med hyperandrogenisme (hirsutisme, acne) og økte nivåer av 17-OH progesteron

NB! 17-OH progesteron er NORMAL i PCOS

41

Tamoxifen - effekt i bryst og i endometrium

Østrogen antagonist i bryst

Partiell agonist i endometrium (risiko for endometriell hyperplasi)

42

Abruptio: når kan du forsøke vaginalfødsel?

Over 34 uker GA

Stabile føtale og maternelle vitalia

Ingen kompliserende placenta previa

43

Vanligste type brachial plexus-skade ved skulderdystoki?

Erb-Duchenne parese (waiters tip): C5-C7

44

Cefalohematoma: definisjon

subperiosteal scalp swelling

More common with instrumental delivery

Spontaneously resolve wihtout sequelae

45

Hva gjør du:

hCG 1500 med påvist GS i egglederen på TVUL

hCG 1500 uten påvist GS på TVUL

hCG 1500 med påvist GS i egglederen på TVUL = diagnostiser ektopisk graviditet

hCG 1500 uten påvist GS på TVUL = gjenta hCG om 48 timer (manglende dobling = XU)

46

Urinanalyse: SLE nefritt vs. preeklampsi

Begge kan være assosiert med uttalt nefrotisk proteinuri

SLE nefritt har RBC-sylindre (vs. pre-eklampsi)

47

Severe features of pre-eclampsi

BP > 160/110 on 2 occasions > 4 hours apart

Trombocytes under 100.000

Creatinin > 1.1

Elevated transaminases

Pulmonary edema

New-onset visual or cerebral symptoms

48

Blodtrykksbehandling ved alvorlig pre-eklampsi: alternativer

iv hydralazin

iv labetalol

po nifedipin

49

Hva slags utflod ses fysiologisk ved eggløsning

Eggehvitte-liknende (spinnbarkeit)

50

Når starter du å gjøre NST?

Fra uke 32 i høyrisikokvinner (f.eks DM)

51

Vanligste årsak til non-reaktiv NST?

Fosteret sover

Gjør vibroakustisk stimulering

52

Neste steg:

- Reduserte fosterbevegelser

- Ingen fosterbevegelser

Reduserte fosterbevegelser etter uke 32: NST

Fraværende fosterbevegelser: ultralyd

53

Brachial plexus-skade som ofte ledsages av ipsilateral Horner syndrom

Klumpke parese (C8-T1)

54

Maternell alder som er særlig assosiert med økt insidens av spontanabort

> 35 år

55

Spontanabort: hva skal du gjøre etter D og C

Gi RhoGAM til Rh-negative

Kontroll UL om 1 uke

56

When is oxytocin used to expel POC following spontaneous abortion?

Oxytoxin is an option for spontaneous abortion in 2nd trimester. it is rarely used in first trimester

57

Hva er visceromegali

Uproposjonal vekst av alt under halsen

Ses ved maternell DM og er grunnen til at 4250 er cut-off for keisersnitt ved maternell DM

58

Indikasjoner for endometriums Bx ved AUB

Alle postmenopausale

Alle over 45 år

De under 45 år som har risikofektorer (overvekt, DM, HTN)

Unopposed østrogen (overvekt, PCOS)

59

Føtale komplikasjoner av postterm graviditet

Oligohydramnios

Mekonium-aspirasjon

Makrosomi

Kramper

60

Definisjoner

- Late-term

- Post-term

Late term = 41 - 41+6

Post-term = > 42

61

Hvorfor ses oligohydramnios ved post-term svangerskap

En eldrende placenta har redusert føtal perfusjon, som resulterer i at fosteret produserer redusert mendge urin

Oligohydramnion i postterm svangerskap er en indikasjon for IOL selv om fostertestene er betryggende

62

Maternell alder som er assosiert med pre-eklampsi

Under 18

Over 40

63

Toxoplasmose: smittekilder

Katte-avføring

Rått kjøtt

Upasteurisert geitemelk

64

PCOS øker risikoen for hvilken type kreft

Endometrium

65

Hepatitt C i svangerskap: vertikal smitte

Vertikal smitte er sterkt assosiert med maternelt virustall

Sectio er IKKE beskyttende

Scalp electrodes skal IKKE benyttes

Mødrene kan amme (men stopp ved nippel-traume)

66

Kan du vaksinere mot HAV og HBV i svangerskapet?

Ja, de inaktiverte (drepte) vaksinene mot HAV og HBV kan gis i svangerskapet

67

Behandling av Hep C i svangerskap

Ribavirin er teratogent og skal IKKE brukes

Vaksiner henne mot Hep A og B hvis hun ikke allerede er immun (de inaktiverte vaksinene mot Hep A og B kan gis i svangerskap)

68

Hva er risikoen for HCV-smitte i monogame par med en seropositiv partner?

Under 0.1%

Disse parene trenger ikke bruke kondomer

69

Vulvar pruritus med atrofiske "sigarett-papir-liknende" lesjoner

Lichen sclerosis

70

Behandling av lichen sclerosis

Topikal kortikosteroider (2 ganger daglig i 4 uker, etterfulgt av vedlikeholdsbehandling eller overgang til calcineurin-hemmer)

71

Stein-Leventhal syndrom =

PCOS

72

Kan du gjøre amniocentese i en HIV-positiv gravid dame

Kun hvis virustallet er undetectable

73

Barn født av HIV-positiv mor: hva skal skje postpartum?

Zidovudin i minst 6 uker + gjentatte HIV PCR-tester

74

Kan du gjøre artificial ROM i en HIV-positiv?

Nei

75

HIV-positiv gravid kvinne: hvor mange HAART-medikamenter

3 (2 NRTI + 1 PI eller NNRTI)

76

HIV+ with undetectable viral load: risk of vertical transmission at delivery

Less than 1 %

77

Hva kan du bruke cell-free fetal DNA (cffDNA) testing til

screening for trisomi 13, 18, 21, og sex kromosom-feil

Bestemmelse av kjønn

78

Mest sensitive metoden for GBS-screening

Dyrkning fra vagina OG retkum

79

Hvem skal ha intrapartum ABx for GBS uavhengig av screening-resultater?

De med tidligere barn med early onset GBS-sykdom

GBS bakteriuri eller GBS UVI i det aktuelle svangerskapet (selv om de har blitt behandlet)

80

Nattesvette, insomnia og uregelmessig menstruasjon i en middelaldrende kvinne: DDx

Hypertyreose

Menopause

81

Kontraindikasjoner mot external cephalic version

Abnormal placentering (abruptio, previa)

Oligohydramnion

ROM

Multippel gestasjon

82

Kan karpaltunnelsyndrom vekke opp en pasient (pga smerter)

Ja

83

Hva slags hemolyse ses i HELLP

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (sekundært til systemisk inflammasjon)

84

Vanligste årsaker til postpartum hypopituitarisme

Sheehan syndrom (iskemisk nekrose)

Lymfocyttisk hypofysitt

85

Når er det beste tidspunktet for å gjøre ultralyd for å vurdere fosterets anatomi?

18-20 uker

86

Behandling av septisk abort

iv væske og ABx

Suction curettage

Hysterektomi ved manglende respons på ABx eller utvikling av abscess

87

Septisk abort: patogenese

Infeksjon av tilbakeholdt POC etter abort

88

Sport/trening som bør unngås i svangerskap

Kontaktsport og ekstremsport

Dykking

Varm yoga

89

Hva skal du gjøre ved ASC-US (i følge UW)

21-24 år: gjenta Pap om 1 år

25 år eller eldre: HPV test

- Hvis positive HPV: kolposkopi

- Hvis negativ HPV: Pap og HPV-test om 3 år

90

Pseudocyesis

Symptomer på graviditet + angivelig positiv graviditetstest

Hos legen: normal UL og negativ hCG

91

Fetal movements and fetal tone (In BPP): what are reassuring tests

Fetal movements: 3 or more general body movements

Fetal tone: 1 or more episodes of flexion/extension of fetal limbs or spine

92

In a metabolically compromised fetus, what are the first abnormalities noted on BPP

FHR decelerations followed by absent fetal breathing movements

93

BPP: components

NST
AFI
Movement
Tone
Respiration

94

How long does the fetal sleep cycle last

20 minutes

95

Diffuse placental calcifications on ultrasound

Common in late-term pregnancies (41 - 41+6) and indicates a mature placenta

96

Androgen insensitivity syndrome: patofysiologi

X-linked mutation in androgen receptors

97

Når gir du tokolyse i PPROM

Kun før uke 34 (48 timers tokolyse for å kunne gi betametason)

98

Hvordan skiller du fibroadenom fra fibrocystisk sykdom

FIbrocystic disease endrer størrelse og gir smerter ved menstruasjon (vs. fibroadenom)

99

Leiomyom: hvordan arter menstruasjonen seg

Som regel menoragi med koagler

Som regel INGEN metroragi

100

Initial workup for a postmenopausal woman with adnexal mass

Ultrasound and CA-125

101

Leiomyom: diagnostikk

Ultralyd

Ved behov for å skille submukosal leiomyom fra polypp: sonohysterogram

102

Indikasjon for å gjøre BRCA 1/2-screening

FHx med bryst- og ovariekreft

103

Postpartum kardiorespiratorisk kollaps: DDx

Amniotic fluid embolism

Lungeemboli

Peripartum kardiomyopati

Eklampsi

104

Hva er den mest nøyaktige måten for å datere GA?

Crown rump lenght i uke 7-10 (7-14 er også bra)

105

Behandling av prematur fødsel (før uke 34)

Tokolytika

Steroider

MgSO4 (nevroprotektivt)

106

Hvor ofte gis p-sprøyte (medroxyprogesteron)

Hver 3. mnd

107

Risikofaktorer for ektopisk graviditet

Tidligere XU

Tidligere pelvic/tubal kirurgik

DES-eksponering in utero

Inflammatorisk tarmsykdom

108

Hvorfor føler pasienter med rumpert XU en trang til avføring?

Pga blod i cul-du-sac

109

Atleter med funksjonell HPO-insuffisiens: mangel av hvilket hormon fører til amenore

Østrogen-mangel

110

Hva er sammenhengen mellom hypotyreose og hyperprolaktinemi?

TRH stimulerer prolaktin-produksjon

111

Hvilket hormon stimulerer prolaktin-utslipp? Og hvilket hormon hemmer det?

TRH stimulerer prolaktin-produksjon

Dopamin hemmer prolaktin-produksjon

112

På hvilket tidspunkt i menstruasjonssyklusen er utfloden mest basisk (pH 6.5)

Ovulering