הפעיל Flashcards Preview

עברית שלי > הפעיל > Flashcards

Flashcards in הפעיל Deck (103):
1

לְהַגֵן על

defend
protect

2

מֵגֵן על
מְגִנָּה על
מְגִנִּים על

I protect / defend
He, we

3

לְהַקִים

establish
erect

4

לְהַשְׁווֹת

compare
equalize

5

לְהָבִיא

bring
fetch
present

6

לְהַצְבִּיעַ

vote
indicate

7

לְהַתְחִיל ל

start
begin
commence

8

לְהֶאֱמִין ב
לְהֶאֱמִין ל

Believe ב
Trust ל

9

לְהַצְלִיחַ ל
לְהַצְלִיחַ ב

succeed ל
prosper ב

10

לְהַסבִּיר

explain
clarify

11

לְהַפְסִיק

stop
cease
interrupt

12

לְהַרְאוֹת

show

13

לְהַסִיעַ

transport
give a ride

14

לְהַמשִׁיך

continue

15

לְהַזמִין

invite
order (goods)

16

לְהַספִּיק

suffice
(be) enough

17

לְהַגִיעַ ל

reach ל
arrive ל
approach

18

לְהַפְרִיעַ ל

disturb ל

19

לְהַבטִיחַ

promise
assure

20

לְהַקְשִׁיב ל

listen to ל
pay attention

21

לְהַצְחִיק

(make) laugh

22

לְהַרִיחַ

sniff
smell
sense

23

לְהַפְסִיד

lose
miss out on
forfeit

24

לְהַכִין

prepare
provide

25

לְהַעֲדִיף

prefer

26

לְהַרְגִישׁ

feel
sense

27

לְהַשְׁלִים

Complete
Reconcile בין

28

לְהַחלִיט

decide

29

לְהַצִיעַ

suggest
propose
make a bed

30

לְהַגִיד

tell
inform

31

לְהַסכִּים ל

Agree ל
Consent ל

32

לְהַדלִיק

light
kindle

33

לְהַאִיר

light
shine
illuminate

34

לִהַבִין

understand
comprehend

35

לְהַשְׁקִיעַ

invest
put in

36

לְהַעְתִיק

copy
transfer

37

לְהַבִּיעַ

express
?mean?

38

לְהַעֲבִיר

transfer
?pass?

39

לְהַגִיהַ

proofread

40

לְהַרְעִיד

shake
cause to tremble

41

לְהַשְׁפִּיעַ
על

influence על
affect

42

לְהַכרִיז
על
על

announce על
declare על
proclaim

43

לְהַפתִיעַ

Surprise

44

לְהַרְגִיז

annoy
irritate
anger

45

לְהַחלִיף

replace
exchange
change

46

לְהַחזִיר

return
replace

47

לְהוֹסִיף

increase
add

48

לְהַקְצוֹת

allot
allocate

49

לְהַדגִים

model
demonstrate
exibit

50

לְהַרְתִיחַ

infuriate
boil

51

לְהַקְפִּיא

freeze
congeal

52

לְהַחרִים

Boycott

53

לְהַחלִים מ

recuperate מ

54

לְהַשְׁאִיל

lend
loan

55

לְהַשִׂיג

achieve
catch up
gain

56

לְהַרְשׁוֹת

alloiw
permit

57

לְהַפְגִין

demonstrate

58

לְהַחלִים מ

recuperate מ

59

לְהַשְׁאִיל

lend
loan

60

לְהַשִׂיג

achieve
catch up
obtain

61

לְהַרתִיעַ

deter
dissuade
discouage

62

לְהַבהִיל

scare
freighten

63

לְהַזעִיק

frighten
intimidate
scare

64

לְהַקְלִיט

record

65

לְהִרָדֵם

fall asleep
anesthetize

66

לְהַדרִיך

guide
cancel
direct

67

לְהַסרִיט

film

68


לְהָזִיעַ

perspire
sweat

69

לְהַעֲרִיך

appreciate
valuate

70

לְהוֹפִיעַ

appear
come out
perform

71

לְהַעֲנִיק

award
grant
provide

72

לְהוֹכִיחַ

prove
rebuke

73

לְהַגעִיל

disgust
nausiate

74

לְהַזהִיר

warn

75


לְהוֹדִיעַ

inform ל
announce

76

לְהַפְעִיל

activate
operate

77

לְהַמתִין ל

wait ל

78

לְהַגבִּיל

limit
restrict

79

לִהַמצִיא

invent
fabricate

80

לְהַשְׂכִּיל

(become) wiser

81

לַחכּוֹם

(become) wise

82

לְהַחרִים

ban
boycott
confiscate

83

לְהַשְׁמִין

to put on weight
fatten
grow fat

84

להזיז
לְהַזִיז

move
shift

85

להיוולד

Be Born

86

להרשות ל
לְהַרְשׁוֹת ל

Allow ל
permit ל

87

להציג


לְהַצִיג

Display
exhibit
introduce

88

להנהיג

Lead
impose (regulation, custom)
introduce (regulation, custom)

89

להודות ל
לְהוֹדוֹת ב

Thank ל
admit ב
acknowledge ב

90

להמליץ על
לְהַמלִיץ על

Recommend על

91

להזכיר ל

Remind ל

92

להכיר

Recognize

93

להמחיז

Dramatize

94

להגיב על

React על
respond
retort על

95

להרים

lift
Pick Up
raise

96

להרוויח

לְהַרְוִיחַ

Make ($)
earn
gain
profit

97

להבריא מ

Get Healthy
cure מ
recuperate מ

98

להתאים ל
לְהַתְאִים ל

Fit
match
suit

99

להציל
לְהַצִיל

Rescue
Save

100

להפריד בין
לְהַפרִיד

Separate בין

101

להעיר
לְהָעִיר

Wake
remark

102

להגשים

fulfill
materialize
realize

103

להגשים

fulfill
materialize
realize