פעל ALL Flashcards Preview

עברית שלי > פעל ALL > Flashcards

Flashcards in פעל ALL Deck (91):
1

לִבכּוֹת

Cry
Weep
Wine

2

לִנְהוֹג

drive

3

לִסְפּוֹר

count
number

4

לִגנוֹב

steal

5

לִזְכֹּר

remember
recall

6

לחיות

live

7

ליכול

can
may
(be)able to

8

לַעֲזוֹב

leave

9

לקנות

buy

10

לשתות

drink

11

לשחות

swim

12

לעשות

do
make

13

לֶאֱכֹל

eat

14

לשיר

sing

15

לריב עם

dispute
quarrel

16

לָשִׂים

place
put
set

17

לִצְחוֹק

laugh

18

לִגמוֹר

Finish
complete
conclude

19

לִמְסוֹר

deliver
hand over
transmit

20

לִפְתוֹחַ

Open

21

לַהֲפוֹך

turn over
invert
become ל

22

לִפְנוֹת

turn
apply אל

23

לֶאֱהוֹב

love
like

24

ללכת

Go (on foot)
Walk
Leave

25

לָתֵת

Give
Allow

26

לִשְׂכּוֹר

rent from

27

להיות

ל

To Be

Become ל

28

לבוא מ
לבוא ל
לבוא עם

Come from
Come to
Come with

29

לִמְדוֹד

measure

30

לִמצוֹא

find
discover

31

לַעֲצוֹר

stop
intercept
arrest

32

לִבדוֹק

check
examine
test

33

לִקְרוֹא

read
name
call

34

לַחֲלוֹת ל

fall sickל
(be) sick ל

35

לִשְׂמוֹחַ

rejoice
(be) happy

36

לִגדוֹל

grow

37

לִבנוֹת

build
construct

38

לָצֵאת

leave from מ
exit
depart
go out

39

לַחֲלוֹם

dream

40

לַחתוֹם

sign על
subscribe to (magazine)
seal

41

לִשְׁטוֹף

wash (floors, dishes)
rinse
flood

42

לִקְרוֹת

happen
occur

43

לָקַחַת

take

44

לשכוב לִשְׁכַּב

sleep with עם
lie (down)

45

לִלבּוֹשׁ

wear
put on (clothing)
dress

46

לִסְבּוֹל
אני סובל מ

tolerate
suffer מ

47

לִכעוֹס על

(be) angry על
lose one's temper

48

לַחֲגוֹג

celebrate
observe (holiday)

49

לִשְׁבּוֹר
שבר

break (tr)

50


לוֹמַר
ל

Say
Tell ל

51

לִרְצוֹת

Want

52

לַחֲזוֹר

return

53

לִשְׁמוֹר על

keep על
guard על
watch על

54

לִסְגוֹר

close
shut

55

לִפְגוֹשׁ

meet

56

לִלמוֹד

learn
study

57

לַחשׁוֹב

think

58

לַעֲבוֹד

work
dupe (slang) על

59

לִשְׁלוֹחַ

send

60

לעזור ל

Help ל
Aid
Assist ל

61

לנסוע

Travel by vehicle ל
Ride

62

לכתוב

Write

63

לבחור ב
לִבְחֹר ב

Choose
Pick
Select

64

לַעֲמֹד

stand

65

לִכְעֹס על

Be Angry

Lose one's temper

66

לִשְׁאוֹל

request
ask
borrow

67

לִזְכֹּר

Remember
Recall

68

לגמור

Finish
Complete
Conclude

69

לַהֲרוֹג

kill
slay

70

לַחפּוֹר

dig
excavate
tunnel

71

לִמְאוֹס ב

despise ב
detest ב

72

לַעֲרוֹב ל

guarantee ל
vouch for ל

73

לִצְבּוֹעַ

color
paint

74

לִנְבּוּחַ

bark

75

לְהַזִיז

move

76

לַעֲרוֹב ל

guarantee ל
vouch for ל

77

לִצְבּוֹעַ

color
paint

78

לִתְרוֹם

contribute

79

לֶאֱזוֹל

run out

80

לִנְשׁוֹך

bite

81

לִנְחוֹר

snore

82

לִקְטוֹף

pick (flowers,fruit)
pluck

83

לִמְנוֹעַ

prevent
hold back מ

84

לִלְכּוֹד

capture
trap

85

לִשְׂרוֹד

survive

86

לִטעוֹן

claim /argue/ assert
load

87

לַחשׁוֹד ב

suspect ב

88

לִכלוֹא

imprison
lock up

89

לקטון

diminish
decrease
(become) smaller

90

לקפוץ

jump
leap

91

לִקְלוֹט

absorb
receive (transmission)