עוד מילים 3 Flashcards Preview

עברית שלי > עוד מילים 3 > Flashcards

Flashcards in עוד מילים 3 Deck (48):
1

בקרוב

Soon

2

חבל

Too Bad

3

לתוך

Into

4

תוך

Within

5

כמה

Some

6

כמובן

Of Course

7

וכן

Also

8

זהו

That's It

9

מזמן

Long Ago

10

הצילו

Help

11

בינתיים

Meanwhile

12

כל עוד

So Long As

13

בעוד

While

14

למכירה

For Sale

15

כאילו

As If

16

פי

Times

17

שלם

Whole

18

וכולי

Etcetera

19

סך הכל

Total

20

באופן כללי

Generally

21

סה"כ

Total

22

לנצח

Forever

23

לבסוף

Finally

24

בלעדי

Without

25

מאשר

Than

26

ציווי

Imperative

27

בכבוד רב

Sincerely

28

כיוון

Because

29

האם

Are / Do / Will ?

30

תכף

In A Minute

31

ייתכן

Possibly

32

על ידי

By

33

לריק

In Vain

34

למען

For

35

להפך

Vice Versa

36

גם כן

As Well

37

בלבד

Only

38

רק

Just

39

אילו

If

40

בקלות

Easily

41

עקב

Because

42

אלא אם כן

Unless

43

לבסוף

Eventually

44

במקרה

By Chance

45

במהלך

During

46

לְאַחֵר

After

47

מוכרח

Force(verb)
Must use היה type for past and יהיה type for future

48

חייב

Must (verb)
Must use היה type for past and יהיה type for future had to