התפעל Flashcards Preview

עברית שלי > התפעל > Flashcards

Flashcards in התפעל Deck (100):
1

לְהִתְלַבֵּשׁ

Get dressed

2

לְהִתְקַדֵם

Progress / Advance

3

להתרחץ

Bathe
Wash one's self

4

לְהִתְכּוֹנֵן ל

prepare (oneself) ל
get ready ל

5

לְהִתגַעגֵעַ ל

miss (someone) ל
yearn ל
long (for) ל

6

לְהִתְחַתֵן
לְהִתְחַתֵן עם

get married
marry עם

7

לְהִשְׂתַתֵף ב

participate ב
take part in

8

לְהִסְתָדֵר

get along with
manage

9

לְהִשְׁתַמֵשׁ ב

use ב
utilize ב

10

לְהִתְקַלֵחַ

shower

11

לְהִתְקַיֵם

Take Place
Exist
Occur

12

לְהִתְפַּלֵל

Pray

13

לְהִסְתַפֵּר

(have) haircut

14

לְהִתְגַרֵשׁ מ

(be) divorced from מ
get divorced מ

15

לְהִתְפַּטֵר
מ

quit
resign מ

16

לְהִתְנַגֵד ל

resist ל
oppose ל

17

לְהִתְוַכֵּחַ
עמ

debate
argue עם

18

להתרגל
לְהִתְרַגֵל ל

get used to
(become) accustomed ל

19

לְהִתְנַהֵג

Behave
Conduct ( oneself)

20

להתרגש

(become) excited
(be) moved (emotionally)

21

להתקשר ל
לְהִתְקַשֵׁר

contact ל
telephone

22

לְהִתְאַמֵן ב

train ב
practice ב
exercise

23

לְהִצְטַרֵך

need
require

24

לְהִתְכַּוֵן ל

mean ל
intend ל

25

לְהִתְנַצֵל

apologize

26

לְהִתְפַּרֵץ

erupt
burst
break out/in

27

לְהִתְנַדֵב ל

volunteer ל

28

לְהִתְעַלֵם מ

ignore מ
disregard מ

29


לְהִתְעַרֵב ב

intervene ב
interfere ב
bet

30

לְהִתְלוֹנֵן על

complain על

31

לְהִתְאַהֵב ב

fall in love ב

32

לְהִתְכַּתֵב עם

correspond (write) עם
exchange letters

33

לְהִתְעַצֵל

(be) lazy

34

לְהִתְקַבֵּל

(be) accepted

35


לְהִתְרַכֵּז ב

concentrate ב
focus

36

לְהִתְעַלֵל ב

abuse ב
maltreat ב

37

להתיידד

to friend (not physical)

38

לְהִתְעַלֵס עם

make love עם

39

לְהִצְטַעֵר

be sorry

40

להתבייש

Be Ashamed
(shy) (maybe)

41

לְהִסְתָכֵּל

watch ב
observe
look (at)

42

לְהִתְחַבֵּר עם

associate עם
unite עם
hook up

42

לְהִתְחַבֵּר עם

associate עם
unite עם
hook up

43

לְהִתְעַלֵל ב

abuse ב
maltreat ב

44

לְהִתְגַיֵס

enlist

45

לְהִשְׁתַנוֹת

change

46

לְהִתְבּוֹלֵל

assimilate

47

לְהַתְאִים

adjust

48

לְהִתְגַשֵׁם

(be) realized
come true
materialize

49

לְהִשְׁתַחְרֵר

free one's self

50

לְהִשְׁתַלֵב ב

integrate ב
fit in

51

לְהִתְפַּרְנֵס מ

earn (a living) מ

52

לְהִתְיָאֵשׁ מ

despair

53

להתפוצץ


לְהִתְפּוֹצֵץ

explode

54

להשתעל

cough

55

להתעטש
לְהִתְעַטֵשׁ

sneeze

56

להתקלקל
לְהִתְקַלְקֵל

go bad
spoil
break down

57

להתחבא
לְהִתְחַבֵּא

hide

58

להצטנן

לְהִצְטָנֵן

catch cold

59

להתלבט
לְהִתְלַבֵּט

have doubts
(be) uncertain

60

להתבטל

be cancelled
be idle

61

להשתפר
לְהִשְׁתַפֵּר

improve
get better
express one's feelings

62

לְהִתְמַקֵד

focus

63


לְהִתְמַהֲמֵהַ

procrastinate

64

להתבסס

(be) based
(become) established

65

להתחבק עם
לְהִתְרַפֵּק עם

hug (each other) עם
embrace (one another) עם

66

לְהִתְעוֹרֵר

arise
wake up
awaken

67

להתחזק

become stronger

68

להתייחס על
לְהִתְיַחֵס על

Treat על
relate to ל
claim descent על

69

להתייבש

dry (oneself)
(become) dry

70

להתמודד עם
לְהִתְמוֹדֵד עם

tackle
compete
cope
pit (oneself) against )take on

71

לְהִתְחַרוֹת ב

compete ב

72

לְהִתְקַרֵב ל

draw near ל
approach ל

73

לְהִצְטַרֵף ל

join ל

74

לְהִסתָכֵּם

amount to (total)

75

להסתרק

comb (one's hair)

76

לְהִשְׁתַדֵל ל

try ל
strive ל

77

להסתיים

come to an end
end

78

לְהִשְׂתַכֵּר

earn

79

להצטיין ב
לְהִצטַיֵן ב

excel ב
surpass ב

80

לְהִתְבַּדֵחַ

joke

81

לְהִתְאַזֵן

(become) balanced
be balanced

82


לְהִתְרַסֵק

crash
smash

83

להתברר

לְהִתְבָּרֵר

Be clarified
Become clear

84

להתאבל

Mourn

85

להתגבר

Overcome

86

להתפתח

Develop
Evolve

87

להתנתק מ

(Be) disconnected
Withdraw

88

להצטלם

Be photographed

89

להזדקן

Age
Grow old

90

להשתכר מ

Get drunk מ

91

להתנדנד
לְהִתְנַדְנֵד

Swing
Oscillate

92

לְהִתְנַהֵל

(Be)conducted
(Be) Managed
(Be) Administered

93

להתרגז

Become angry

(Reflexive)

94

מתחרט

Repent
Regret
(Be) contrite

95

מתלבט ב

(Be) uncertain
Deliberate
Have doubts

96

מתבלבל ב

(Become) confused

Mixed up

97

מתאכזב

Be disappointed

98

מתרגש

Become angry

99

מתאבד

To commit suicide