שם תואר 3 Flashcards Preview

עברית שלי > שם תואר 3 > Flashcards

Flashcards in שם תואר 3 Deck (72):
1

צִבּוּרִי
פּוּמְבֵּי

Public

2

פְּרָטִי

Private

3

אִישִׁי

Personal

4

נפלא

Wonderful

5

עַצבָּנִי

Nervous

6

אַמִיץ

Brave

7

זָהִיר

Careful

8


גָדוּשׁ

Packed

9

חָסֵר

Missing

10

עָגוֹל

Round

11

שָׁטוּחַ

Flat

12

מְדוּיָק

Accurate

13

רָגִיל

Ordinary
Standard

14


רֵיק
ריקים

Empty

15

מָלֵא
מלאים

Full

16

מְעוּבֶּרֶת
בְּהֵרָיוֹן

Pregnant

17

מוֹדֶה

Grateful

18

צָנוּעַ

Modest

19

מוּכשָׁר

Talented

20

חָשׁוּד

Suspicious

21

מַלכּוּתִי

Royal

22

הֲדָדִי

Mutual

23

אַלִים

Violent

24

צָפוּף

Crowded

25

מְשׁוּתָק

Paralyzed

26

מְתוּסכָּל

Frustrated

27

חָצוּף

Sassy

28

קָשׁוּר
sh

Related

29

מָסוּר

Devoted

30

קָבוּעַ

Permanent

31

זְמַנִי

Temporary

32

גֵאֶה

Proud

33

מִקצוֹעִי

Professional

34

קִצוֹנִי

Extreme

35

תָפוּס

Busy (phone)

36

בֵּין לְאוּמִי

International

37

מַרשִׁים

Impressive

38

שלווה
Shalvah

Peaceful

39

לְאוּמִי

National

40

מַשְׁמָעוּתִי

Meaningful

41

הפוך

opposite

42

לְשֶׁעָבַר

former
past

43

עָמוֹק

deep
profound

44

מְעוּנייָן

interested

45

מְסוּיָם

specific
certain
particular

46

בִּלעָדִי

exclusive

47

בִּקָרתִי

critical
unfavorable

48

מְמוּצָע

average

49

מוּדָע

aware
conscious

50

מְדוּכָּא

depressed

51

עָקוֹם

crooked
wry

52


חַד מַשׁמָעִי

unequivocal

53

מוּרכָּב

complex
complicated

54

חֶברָתִי

social

55

חוֹרפִי

winter (adj)

56

אביבי

spring (adj)

57

סתווי

autumn (adj)

58


קַיִץי

summer (adj)

59

צָלוּל

clear
transparent
pure

60

צִמחוֹנִי

vegetarian

61

טִבעוֹנִי

vegan

62

צִבעוֹנִי

colorful

63

רְפוּאִי

medical

64

כַּלְכָּלִי

economic

65

בְּעָיָתִי
פּרוֹבּלֶמָטִי

problematic

66

חִנוּכִי

educational

67

חַקלָאִי

Aagriculture / farming

68

נִגמָר

finished

69

גָדוֹל

big
great
large

70

צְפוֹנִי

northern
northerly

71

מַעֲרָבִי

western
westerly

72

הספרותי

סִפְרוּתִי

literary