שם עצם 11 Flashcards Preview

עברית שלי > שם עצם 11 > Flashcards

Flashcards in שם עצם 11 Deck (101):
1

אִפּוּר

makeup

2

בּוֹסֶם

perfume

3

פֵּאָה

wig

4

כּוֹבַע

hat

5

הַפרָטָה

Privatization

6

אֲתַר אִינטֶרנֶט

Website

7

יִתרוֹן

Advantage

8

שְׁגִיאָה

Error
Mistake

9

פרידה

farewell

10

שֵׁנָה

sleep

11

מַטְבֵּעַ

Coin

12

חֶרֶס

Clay

13

אֶזרָחִי

civilian
citizen

14

צִיוֹנִי

Zionist

15

קשיים

Difficulties

16

אֲדָמָה

land
earth
soil

17

הַצלָחָה

success

18

הִסתַדְרוּת

organization

19

הסתדרות המורים

teachers union

20

נוֹצְרִי

Christian

21

עַצמָאוּת

independence

22

מלחמת עצמאות

war of independence

23

תְלוּת
הִתָלוּת

dependence

24

קוֹם

establishment

25

לאחר קום

after the establishment

26

מַר

mister

27

סֵרוּב

refusal

28

פִּרסוֹמֶת

advertisment

29

שְׁתִיקָה

silence

30

הַגדָרָה

definition

31

צַפָּר

bird watcher

32

קִרבָה

closeness

33

הִתחַיְבוּת
מְחוּיָבוּת

commitment

34

תְשׁוּקָה

desire

35

אַשׁמָה

guilt

36

הַצָגָה

presentation

37

תַקלִיטוֹר

C D

38

שמורת טבע

nature reserve

39

מִגרָשׁ

yard

40

חוּצפָּה

impertinence

41

צְבִיעוּת

hypocrisy

42

חָנֵף

hyporcrite

43

תִסכּוּל

frustration

44

מִשְׁמַעַת

discipline

45

לַחַץ

stress

46

כְּלוּב

cage

47

תוֹר

queue

48

אַלִימוּת

violence

49

מַפַּל מַיִם

waterfall

50

אֲפֵר

mask

51

בתחום בריאות נפש

mental health

52

קוֹשִׁי

difficulty

53

פְּתִיחוּת

openness

54

רָגוּעַ

calm

55

תְבִיעָה

claim

56

תְמִיכָה

support

57

תוֹחֶלֶת חַיִים

life expectancy

58

זיקוקין

fireworks

59

מְנִיפָה

fan

60

גִלגוּל

avatar

61

תוֹעֶלֶת

benefit

62

הִגוּי

pronunciation

63

כִּשָׁרוֹן

talent

64

דְמוּת

likeness

65

אוקיינוס ​​האטלנטי

Atlantic Ocean

66

אוקינוס השקט

Pacific Ocean

67

באוקיינוס ​​הודי

Indian Ocean

68

אוקיינוס ​​הארקטי

Arctic Ocean

69

תְהוֹם

abyss

70

סָפֵק

doubt

71

תַפרִיט

menu

72

יַהֲלוֹם

diamond

73

כֵּלֵא

jail

74

גַאֲוָוה

pride

75

מֵמַד

dimension

76

עוֹמֶק

depth

77

מֶשֶׁך

Length

78

רוֹחַב

width

79

גוֹבַה

Height

80

אֵבֶל

Mourning
grief
sorrow

81

בְּנִיָה

construction

82

טִירָה

castle

83

חֵרֶם

boycott

84

מֵידָע

information

85

אַפִּיפיוֹר

pope

86

תא קולי

voicemail

87

חוֹר

hole

88

בּוֹר

pit

89

מַחֲנֶה רִכּוּז

Concentration camp

90

מַחֲנֶה

camp
encampment

91

רֶצַח עַם

genocide

92

רֶצַח

murder
assassination

93

מוֹסָד

institution

94

מַרְאָה

mirror

95

עָרוּץ

channel

96

בִּטוּחַ לֵאוּמִי

social security

97

בִּטוּחַ

Insurance

98

דֶלֶק

fuel

99

רְשׁוּת
sh

permission

100

רְשׁוּת
sh

permission

101

מְנוֹחָה

rest