עוד מילים 2 Flashcards Preview

עברית שלי > עוד מילים 2 > Flashcards

Flashcards in עוד מילים 2 Deck (100):
1

מִתוֹך

Out Of

2

מתוך

Out Of

3

לבד

Alone

4

אם

If

5

דוֹמֶה

Similar

6

שׁוֹנֶה

Different

7

שונה

Different

8

מַדוּעַ

Why

9

נָא
אָנָא

Please

10

נֶגֶד

Against

11

בדרך כלל
בְּדֶרֶך כְּלַל

Usually

12

לפעמים

Sometimes

13

עד

Until

14

ישר

Straight

15

לפני

Before

16

אחרון
אַחֲרוֹן

Last

17

בדיוק

Exactly

18

אותו

Same

19

אמצע
אֶמצַע

Middle

20

מחוץ ל
לְחוּץ

Out

21

noun + בזכות

thanks to

22

עם

With

23

בְּעִקָר

Mainly

24

לגמרי
לְגַמרֵי

Totally
completely

25

קודם כל
קוֹדֶם כֹּל

First Of All

26

אחוזים
אָחוּז

Percent

27

בתוך

In

28

בקול רם
בְּקוֹל רָם

Aloud
loudly

29

יותר מדי

Too Much

30

לפחות
לְפָחוֹת
לְכָל הַפָּחוֹת

At Least

31

כל כך
כֹּל כָּך

So Much
so
that
such as

32

המון
הָמוֹן

Lots Of
plenty

33

לפני הספירה

B.C.

34

לספירה

A.D.

35

בכלל
בִּכלָל

At All
in general--generally

36

מספיק

Enough

37

אחד לשני
אֶחָד לְשֶׁנִי

Each Other

38

הכי

The Most
thus, indeed

39

אף אחד

Nobody

40

כלום
כְּלוּם
אַיִן

Nothing

41

בשביל

For

42

בִּמקוֹם

Instead Of
in place of

43

חֵלֶק

Part / section

44

כולם

Everybody

45

כל אחד

Everyone

46

לפי

According To

47

מן

From

48

רוב
רוֹב

Majority
most

49

מייד
מִיָד

Immediately
instantly

50

שניהם , שְׁנֵיהֶם
שְׁתִיהֶן

Both

51

בתודה מראש

Thanks In Advance

52

כנראה
כַּנִראֶה

Probably
apparently

53

לאחרונה, לָאַחֲרוֹנָה
לֹא מִכְבָר

Recently

54

אמש sh
אֶמֶשׁ

Last Night

55

אחר

Else

56

שלשום

Day Before Yesterday

57

נוסף
נוֹסָף

Additional

58

כלומר
כְּלוֹמַר

Namely

59

כיום
כַּיוֹם

Currently

60

היטב
הֵיטֵב

Well
Properly

61

פִּתְאוֹם

Suddenly

62

חוץ

חוּץ מִן

Except
except for

63

לכבוד
לִכבוֹד

In Honor Of, to

64

ממש
מַמָשׁ sh

Really

65

החוצה
הַחוּצָה

Out

66

פנימה
בִּפנִים

In
within

67

נו
כָּכָה

So

68

אז

Then
therefore

69

שעבר

Last

70

דרך אגב
דֶרֶך אַגַב

By The Way
in passing

71

מסביב
מִסָבִיב

Around

72

מחרתיים
מָחֳרָתַיִם

Day After Tomorrow

73

חו"ל
בָּחוּץ לְאֲרֶץ

Abroad

74

בשל בְּשֶׁל

Because Of

75

חַיָב

Must / ought

76

בקיצור
בְּקִצוּר

In Short

77

סה"כ

Total

78

למעשה

Actually

79

בהדרגה

Gradually

80

כך הלאה

So On

81

בנפרד

Separately

82

כפי

As

83

הזולת

Other People

84

תלוי

Depends

85

הנדון

RE:

86

ברצוני

I Want

87

אשר
אֲשֶׁר sh

That / Which / Who

88

בקשר

Regarding
in connection with

89

אך

But

90

אלא

But Rather

91

א"נ

Dear Sir

92

משום

Because

93

במהירות
בִּמְהִירוּת

Quickly

94

סבור
סָבוּר

Of The Opinion

95

עלול

May Cause (-)

96

עשול

May Cause (+)

97

בוודאי
בְּוַדַאִי

Certainly
surely

98

לעולם לא

Never

99

כעת

Now

100

בשם
בְּשֵׁם

on behalf of