עוד מילים Flashcards Preview

עברית שלי > עוד מילים > Flashcards

Flashcards in עוד מילים Deck (117):
1

עבר

Past

2

הווה

Present

3

עתיד

Future

4

לפני

Ago

5

קודם

Before

6

אחר כך

After

7

אפשר

Possible

8

מתוך

From

9

לבד

Alone

10

דפוס

Print

11

כתב

Script

12

שום

Any

13

אם

If

14

דבר

Thing

15

כמו

Like

16

דומה

Similar

17

שונה

Different

18

לעומת

Compared To

19

בניגוד ל

Unlike

20

לעומת זאת

However

21

ואילו

Whereas

22

מעט

Few

23

צפון

North

24

דרום

South

25

מזרח

East

26

מערב

West

27

מוקדם

Early

28

מאוחר

Late

29

אף פעם

Never

30

יותר

More

31

סוף סוף

At Last

32

סוף

End

33

יחד

Together

34

כבר

Already

35

הבא

Next

36

לכן

Therefore

37

אלכסון

Diagonal

38

שורה

Line

39

מְנוּגָד / כְּנֶגֶד

Opposite

40

קדימה

Forward

41

אחורה

Backwards

42

שייך

Belong

43

בנוסף

Additionally

44

למרות

Even Though

45

מאז

Since

46

במשך

During

47

בערך

Approximately

48

כדי

In Order To

49

כאשר

When

50

תמיד

Always

51

רבים

Plural

52

מדוע

Why

53

נא

Please

54

נגד

Against

55

עצמו

Himself

56

noun + בגלל

Because Of + negative reason or noun
because cold weather we will not be playing

57

בין

Between

58

ועוד

Plus

59

שווה

Equals

60

פחות

Less

61

כפול

times x

62

לחלק

Divided

63

בדרך כלל

Generally

64

לפעמים

Sometimes

65

עד

Until

66

ישר

Straight

67

קרוב

Close

68

רחוק

Far

69

ליד

Near

70

על יד

Next To

71

מול

Across / facing

72

לפני

In Front

73

צד

Side

74

ימין

Right

75

שמאל

Left

76

אחרון

Last

77

בדיוק

Exactly

78

אותו

Same

79

שוב

Again

80

הרבה

Many

81

עוד

Another

82

משהו

Something

83

מישהו

Somebody

84

זהה

Identical

85

כמעט
כִּמעַט

Almost

86

מפני

Because

87

למשל

For Example

88

אפילו

Even

89

במיוחד

Especially

90

יוצא כלל

Exception

91

מתחת

Under

92

מעל

Above

93

בעד

In Favor

94

ככה

Like This

95

בטח

for Sure

96

בפנים

Inside

97

בחוץ

Outside

98

למעלה

Up

99

למטה

Down

100

יָחִיד

Singular/ only

101

עדיין

Still/Yet

102

של מי

Whose

103

תחת

UNDER

104

עם מי

WITH WHO

105

על מה

ON WHAT

106

מול

OPPOSITE/ FACING

107

כ

AS / ABOUT/ LIKE/ ACCORDING TO

108

כבר לו

No longer

109

בתוך ה

IN the

110

מחוץ ל

OUT

111

איזו

WHAT / WHERE

112

בזכות

THANKS to

113

כדאי

Worthwhile to

114

אַחֲרֵי ש

AFTER THAT

115

כש

WHEN

116

חוש הומור

SENSE OF HUMOR

117

לפני ש

BEFORE THAT