נוירואופתלמולוגיה Flashcards Preview

neuro > נוירואופתלמולוגיה > Flashcards

Flashcards in נוירואופתלמולוגיה Deck (33):
1

פגיעה בעצב 3

סטיית מבט למטה ולטראלית, פטוזיס, הרחבת אישון

2

הבדלה בין פגיעת עצב 3 לפגיעה בגרעין 3

עצב - אופתלמופלגיה חד צדדית
גרעין - פטוזיס ושיתוק שריר רקטוס עליון דו"צ

3

מסלול האות מהעצבים להנעת עיניים הוריזונטלית
brainstem gaze centers

מה יקרה לעיניים עם יש נגע ליד ה PPRF?

moving the eyes to the right:
cortical input
right PPRF - 1. right abducens (VI)
2. left oculomotor (III)

נגע - העיניים יסטו לכיוון הנגדי

4

מסלול האות מהעצבים להנעת עיניים הוריזונטלית
Cortical input

מה יקרה אם יש נגע בקורטקס פרונטלי?
מה יקרה אם יש נגע בקורטקס אוקסיפיטלי

The PPRF receives cortical input from:
1. contralateral frontal lobe -rapid eye movements (saccades),
2. ipsilateral parietooccipital lobe - slow eye movements (pursuits).

נגע פרונטלי - סטיית מבט לכיוון הנגע
נגע אוקיפיטלי - סטיית מבט לכיוון נגדי

5

אנמנזה בעיות עין -
גורמים להופעה פתאומית מול איטית, אינטרמיטנטי

פתאומית - וסקולרי
איטי - דלקת או גידול
אינטרמיטנטי - איסכמיה, MS, MG

6

פגיעה בראיית אדום מעידה על בעיה ב...

עצב אופטי

7

פגיעות שגורמות לחוסר תגובת אישונים

iris - glaucoma, iritis, trauma
CN III - SOL, aneurysm
optic nerve - MS, Optic neuritis

8

argyll robertson

neurosyphilis
small pupils, not responsive to light

9

horner syndrome - sympathetic pathway
מאפייני ההזעה כתלות במקום הפגיעה

1. diencephalon through brainstem and T1
2. sympathetic trunk - superior cervical ganglion
3. internal carotid V1 (trigeminal)

חוסר הזעה פנים וגוף - CNS
אין פגיעה בהזעה - פגיעה מעל הביפורקציה של הקרוטיד

10

מאפייני פפילאדמה

פפילאדמה תמיד דו"צ, ללא פגיעה בראייה וללא כאבים בעין
מתפתחת תוך ימים עד שבועות.
במקרים קשים תוך שעות - כמו בדימומים
בשלב מוקדם דופק ורידי נעלם
High ICP
דיפלופיה

11

Internuclear ophthalmoplegia

פגיעה ב MLF
גורם לאבדוקציה תקינה אך פגיעה באדוקציה של עין שניה
סיבה עיקרית - MS
במבוגרים או מחלה חד צדדית - וסקולי
מיאסטניה יכולה הראות דומה ולכן יש לשלול במקרה בודד
יש גם לשלול ממקרה של פגיעה בעצב 3

12

ona and a half syndrome

pons lession damagens MLF + PPRF
שיתוק הוריזונטלי איפסי לטראלי עם
INO CONTRALATERAL
גורמים:
דימום, אוטם או מיאסטניה גרביס בפונוס

13

Transient monocular blindness
(amaurosis fugax)

unilateral transient diminution or loss of vision
develops over seconds, resolves over 10 to 20 minutes.
emboli in retinal artery
incrise CVA risk
treatment - like TIAL aspirin, surgical removal of plaque

14

Optic neuritis

סיבות - דמיאלניזציה
פחות שכיח- דלקות באזור, פוסט ויראלי
נדיר - נוירוסיפיליס, טוקסינים, חוסר בי 12

קליניקה:
ירידה בחדות עין חד צדדי - מתפתח תוך שעות עד ימים
90% כאב ראש, אובדן ראיה, כאב עיניים בכלל ובהזזתם

central scotoma
טיפול בסטרואידים. ראייה יכולה לחזור

15

Anterior ischemic optic neuropathy (AION)

אוטם של עצב אופטי קדמי
גיל 50+
אובדן ראיה חד צדדי ופתאומי. בשליש מהמקרים פרוגרסיבי.
נשאר פגם ראיה עליון או תחתון
ללא כאב
נפיחות דיסק עם דימום, אופטיק אטרופי

16

giant cell arteritis (temporal)
פן אופטלמי

אוטם עורקי של עצב הראייה.
אובדן ראייה פתאומי ומוחלט
טיפול בסטרואידים
גיל 70 ומעלה
ESR and CRP - elevated

17

נגע בכיאזמה

לרוב גידולים מההיפופיזה
המיאנופסיה בי טמפורלית
הדרגתית ולעיתים החולה לא שם לכך
גורמים נוספים:
trauma, MS, demyelinsation, Berry aneurysm

18

retrochiasmal lessions

optic tract & geniculate body - ischemia
optic radiation - parietal love SOL.
occipital cortex - hemonimus hemianopsia, PCA, AVM, SOL

19

ocular nerve palsies - causes

25% - unknown
10-20% - vascular
aneurysm, trauma, neoplasm

20

OCULOMOTOR nerve palsy

25% - unknown
20% - vascular and diabetes
פגיעות במקומות שונים כמו גזע מוח, חלל תת עכבישי, קברנוס סינוס ואורביטה.
brainstem - 1. contralateral hemiplegia (Weber syndrome)
2. contralateral ataxia (Benedikt syndrome)

21

Trochlear nerve palsy .
גורמים

טראומה, גם קלה - 32%
וסקולרי, סוכרת - 20%
לא ברור - 30%

22

abducens nerve palsy

HIGH ICP
דיפלופיה הוריזונטלית

23

אופטלמופלגיה סוכרתית

פגיעה בכל העצבים -3,4,6.
לרוב ללא צניחת עפעף
סכנה לפטריות במקרה של כאב, בלט עין וחמצת מטבולית - מוקורמיקוזיס

24

פגיעה אופטלמית של מיאסטניה גרביס

חסר כאב,
90& עירוב של השרירים האוקולרים
תגובת אישונים תקינה

25

hyperthyroid - ophthalmic

midlife double vision
exophthalmus

26

OCULAR MYOPATHIES

painless s
spare pupillary function
usually bilateral.
most common- hyperthyroidism, Progressive external ophthalmoplegias

27

progressive external ophthalmoplegias

slowly progressive,
symmetric impairment of ocular movement that cannot be overcome by caloric stimulation.
Pupillary function is spared,
no pain;
ptosis may be prominent.
ocular or oculopharyngeal muscular dystrophy.

28

gaze palsis
hemispheric
midbrain
pontine

midbrain - vertical gaze paralysis
Parinaud syndrome
pontine - horizontal

29

Parinaud syndrome

Corpora quarigemina!!!

doll’s head maneuver or Bell phenomenon (elevation of the eye upon eyelid closure), nystagmus (especially on downward gaze and typically associated with retraction of the eyes), paralysis of accommodation, midsized pupils, and light-near dissociation.

30

מסלול תגובת אישונים לאור
עין ימין לצורך הדוגמא

light on right eye
afferent - left and right PRETECAL NUCLEUS
efferant -
Edinger Westphal Nucleus (from each pretecal to both EWN)
ciliary ganglions of both eyes
papillary constrictor muscle

31

מסלול הנעת העיניים לצדדי
לדוגמא מבט ימינה

left frontal cortex
right PPRF
right abducens - splits to:
1. right eye lateral rectus
2. left oculomotor nucleus - left eye medial rectus

32

foster kennedy syndrome

גידול אונה פרונטלית
פגיעת ריח באותו צד
optic atrophy and central scotoma (CN2)
papiledema due to increased ICP

33

Marcus Gunn pupil

הרחבת אישון פגוע כשמניעים מקור אור בין העיניים.
נובע מפגיעה בעצב הראיה