1. Anatomia Ocular Flashcards Preview

Oftalmo > 1. Anatomia Ocular > Flashcards

Flashcards in 1. Anatomia Ocular Deck (11):
0

Quin és el múscul innervat per el IV parell cranial?

Oblic superior

1

Quin és el múscul innervat per el VI parell cranial?

Recte lateral

2

Quines parts té la conjuntiva i on es troba situada?

Conjuntiva Bulbar, conjuntiva palpebral i fòrnix. Es troba a la part més anterior de l'esclera, aquella coverta per la parpella, sense arribar a la còrnia.

3

Quina és la capa que produeix la vermellor ocular en conjuntivitis?

Conjuntiva bulbar

4

Què conforma la úvea?

La úvea està dividida en anterior (iris i cos ciliar - procés ciliar i múscul ciliar-) i úvea posterior (coroides)

5

Quines són les capes de la coroides?

Capa de grans vasos
Capa coriocapil·lar
Mmebrana de Bruch

6

De les següents, quina és la que produeix més dolor al lesionar-se?
a) Esclera
b) Còrnea
c) Coroides
d) retina
e)Conjuntiva bulbar

b) Còrnia. MOLT DOLOROSA!! (ehh un crimià maloo!)

7

Quin tipus d'innervació rep l'iris?

III: ms constrictor/esfñinter de la pupil·la o iris (miosi)
V simpàtica (nervi oftàlmic del trigèmin): ms dilatador de la pupil·la (midriasi)

8

Digues cert o fals:
a) Els músculs extraoculars estan irrigats per l'artèria central de la retina
b) Els músculs extraoculars reben irrigació de dos artèries
c) El múscul recte lateral rep irrigació doble
d) El múscul recte mig rep irrigació doble
e) Els músculs extraoculars reben irrigació d'una artèria excepte un d'ells

a) Fals (irrigats per artèries musculars)
b) Fals (el recte mig només d'una artèria)
c) Cert
d) Fals (només d'una artèria, és l'excepció)
e) Fals (al contrari, tots menys un reben irrigació de dues artèries)

9

Quines són les venes que drenen l'ull?

Vena central de la retina, venes vorticoses i venes ciliars anteriors

10

Quines són les capes de la còrnia?

Epiteli
Membrana de Bowmann/Estroma
Endoteli