24- Malalties sistèmiques Flashcards Preview

Oftalmo > 24- Malalties sistèmiques > Flashcards

Flashcards in 24- Malalties sistèmiques Deck (40):
1

Quines malalties sistèmiques ens poden repercutir a l'ull?

HTA, DM, VIH, esclerosis múltiple, la patologia tiroidea i el sd de sjogren....

2

A quines parts de l'ull afecta la HTA?

A la retina, a la coroides i al nervi òptic

3

Què provocara la HTA a la retina? i alhora que tindrem per culpa d'això?

1- fallo en la barrera hematoretiniana
2- canvis en la permeabilitat capialr
Veurem dilatacions venoses, exsudats durs i blancs, hemorràgies i edema per l'extravassació de líquid

4

Què forma la barrera hemoretiniana interna i externa?

La interna: Gap junctions de l'endoteli capilar
Externa: epiteli pigmenari de la retina

5

Què produeix a la retina la aterosclerosis?

estretament arteriolar, modificació del brillo arteriolar, disminució de la relació A/V, augment del calibre venós, modificació dels entrecreuaments A/V

6

Què és la classificació de Keith - Wagener - Barker? Què veurem en el grau 4?

Una classificació per la retinopatia hipertensiva.
- veurem edema de papila que ens indica que ja tenim HTA maligna

7

Quan tipus d'exsudats tenim?

2, els exsudats blandos o algodonosos (indiquen isquèmia a nivell de la capa de fibre) i els exsudats durs o lipídics (que indiquen extravassació de lípids i proteïnes)

8

Què són els signes de Gunn? quants graus té?

classificació que gradua com l'artèria va pressionant a la vena. Hi ha 4 graus

9

La HTA maligna, és greu? que veiem a nivell histològic?

és una emergència mèdica!
Hemorràgia, necrosis isquèmica, edema retinià i repercussió amb la disfunció sistèmica.

10

amb que està relacionada l'afectació a la retina de la diabetis? Quins signes veurem en el fons d'ull? com que es genera una situació d'hipòxia, que passarà?

Amb el temps d'evolució i amb el mal control metabòlic.
- veurem aneurismes, exsudats i hemorràgies
amb l'hipòxia s'estimula la producció de neovasos

11

Quins dos tipus de retinopatia tindrem?

Retinopatia diabètica proliferativa (hi ha formació de neovasos), serà més greu.
Retinopatia diabètica no proliferativa (no es formen neovasos) i és més lleu

12

Que podrem veure en la maculopatia diabètia?

Isquèmia macular i edema macular per acumulació de líquid (que serà reversible en les primeres fases o irreversible en les fases més tardanes).

13

Què provoquen els neovasos de la retinopatia diabètica proliferativa? i quin serà el seu ttm?

Provoquen hemovítreo i desprendiment de retina.
El seu ttm és la fotocoagulació làser amb el làser d'argó!

14

Què ens prodria produir un glaucoma neovascular?

Si la proliferació de neovasos es fa a l'angle iridocorneal (rubeosis del iris), cosa que provocarà una obstrucció del drenatge de l'humor aquós.
qualsevol trombosis de retina també el pot produir.

15

Quina és la cataracta associada a la diabetis?

Cortical!

16

Quines lesions veiem en la població habitual però amb més frequència a les persones amb VIH (Immunodeprimides)?

Blefaritis,en la conjuntiva ( sarcoma de kaposi, carcinoma i microangiopatia), a nivell orbitari tenim més tumors (limfomes i del cervell), a nivell corneal (més queratitis més greus o be amb patògens poc comuns), uveitis anterior i posterior i a nivell de la retina (CMV, toxoplasmosis, necrosis aguda, microangiopatia sida, sd de la reconstitució autoimmune i limfoma de retina).

17

Què pot provocar el CMV en la retina? quins dos tipus hi ha?

pot provocar una disminució de la agudesa visual
hi ha la afectació indolent i la de tipus fulminant (patró de formatge i tomàquet)

18

Quins dos tipus de lesions ens poden provocar la lesió per toxoplasmosi a la retina?

- las agudas (lesions groguenques) i les cròniques(atrofiques i hiperpigmentades, de color marró)

19

Quin percentatge de presentació ocular té la esclerosis múltiple? pot afectar al nervi òptic?

un 20% amb forma de pèdua de visió
Afecta al nervi òptic, tant anterior (1/3, veurem paplitis i els bordes esborrats) com retrobulbar (2/3, no veurem res en el fons d'ull, però utilitzarem el DPAR)

20

Què és el DPAR? quan veurem el DPAR?

defecte pupilar aferent (quan s'ilumina un ull i l'altre no fa la miosis corresponent pel reflex consensuat).
ho veurem tant a l'afectació anterior com a la retrobulbar.

21

Quines diferències hi ha entre la papilitis i l'edema de papila o papiledema? Quines causes ens poden provocar un papiledema?

La papilitis és unilateral i el papiledema és bilateral
- HTA maligna, HIC i el pseudotumor cerebri

22

Quins signes trobarem en oftalmopatia tiroidea? quin factor de risc hi ha associat?

Exoftalmos, retracción palpebral i alteración de la motilidad (diplopia).
el factor de risc associat és el Tabac (per variar).

23

Que valora el CAS (clinical activity score)?

El dolor, la inflamació, retracció,

24

Què ens formarà la capa lípida de la llàgrima i la capa de mucina?

les glàndules de zeiss de i de Meibomi
- les cèlules caliciformes

25

Quines causes ens causaran sequetat ocular?

Infeccions, sd. Sjogren, limfomes, eritema multiforme, penfigoide amiloidosis, sarcoidosis....

26

Quines situacions poden exacerbar la queraconjuntivitis seca?

el fum, el calor o l'ordinador

27

Quins tests podem utilitzar per valorar la qualitat de la llàgrima?

el test de Shimer i el tems de ruptura lacrimal

28

Qui composa la BHR?

Interna: Endoteli capil·lar
Externa: EPR

29

Què veiem a la HTA a l'ull?

- Dilatacions venoses: Disminució relació diàmetre A/V
- Exsudats tous o durs
- Hemorràgies
- Edema
- Creuaments patològics A/V
- Ateroesclerosi: estretament per hialinització i modificació brillo arterial

30

Quins són els ppals factors de la DM que afecten a la retina?

Temps d'evolució i mal control metabòlic

31

Quin % de DM tenen retina afectada?

50% als 15-20a

32

Quina és la cataracta típica de DM?

Cortical

33

Què diferència HTA maligna de benigne?

HTA maligna és urgent, té hemorràgia, necrosi isquèmica, edema de retina i disfunció sistèmica. l'EDEMA és el que diferencia ppalment.

34

Què és exsudat en estrella macular?

Quan cronifica l'exsudat s'endureix

35

Què diferencia un mussol de calaci? En quina malatia sistèmica els trobem?

Mussol és agut (meibomi i Zeiss), Calaci és crònic (sbtt Meibonio). Es troben en VIH

36

Què indica el patró en formatge i tomàquet?

Una pizza!
i CMV fulminant: necrosi, hemorràgia, edema i exsudat

37

De què és patognomònic un anell a la retina amb puntets (de confluència)?

En limfoma de retina, quan hi a VIH

38

Quines són les persones amb més risc d'esclerosi multiple?

Dones 30-40a

39

Quin és el ppal signe de l'esclerosi múltiple? Quina és la clínica ppal?

DPAR. Neuritis, sobretot retrobulbar

40

Què diferencia la papil·litis de l'edema de papil·la? en quina malaltia sistèmica és freqüent trobar-lo?

Papil·litis: unilateral
Edema papil·la o papil·ledema: bilateral. HTA, HIC, pseudotumor cerebri o neuritis anterior d'esclerosi multiple