13.Retina Flashcards Preview

Oftalmo > 13.Retina > Flashcards

Flashcards in 13.Retina Deck (25):
0

Quins son els fotoreceptors de la macula?

Cons

1

Quins son els fotoR per visió "crítica" o central?

Cons (pensar en que per veure una petita regió, podem agafar un conus per veure-la millor, més centrada).
C: crítica, cons, central

2

A quina capa li arriba primer la llum?
A) membrana limitant interna
B) epiteli pigmentat
C) cons i bastons
D) coroides
E) cèl.lules bipolars

A) membrana limitant interna

3

Quins son els fotoR per visió "basta" o perifèrica?

Bastons (els avis veuen malament i han d'anar amb bastó)
B: basta i bastó

4

Quina patologia causa el deficit de ornitina-delta-transferasa?

Atrofia girata

5

Cert o fals?
En atrofia girata, la visió del camp visual es perd de fora a dins

Cert, com en el glaucoma

6

A quins fotoreceptors afecten les Retinosis Pigmentàries?

Bastons

7

Quina es la triada diagnostica de la retinosis pigmentaria?

Atenuacio arteriolar
Espicules ossies
Papil.la

8

Quina és la causa de la DMAE (degeneracio macular associada a l'edat)?

NO N'HI HA!!

9

Digues quines d'aquestes son CAUSES de DMAE (degeneracio macular associada edat)
A) tabac
B) DM
C) genetica
D) radiacions
E) cap

E) cap. Tots aquests són FACTORS DE RISC, LA CAUSA NO ES CONEIX

10

Quina DMAE és més agressiva?
A) la seca
B) la humida

B) la humida

11

Em quina DMAE trobem neovasos?

DMAE humida

13

Quin és el tractament d'elecció em DMAE?

Antiangiogènics

14

Què són la hialoides anterior i posterior?

Membrana que separa el vitri de la retina anterior / posterior

15

Com es distribueixen les venes i artèries retinianes?

totes tenen 4 parts: arcada superior nasal/temporal, arcada inferior nasal/temporal

16

Com s'anomenen les capes de sinapsis de la retina? Quines sinapsis es fan en cada una?

Capes plexiformes
Interna: Bipolars + ganglionars
Externa: FotoR + Bipolars

17

Quina és la patologia retiniana que pert visió igual que en el glaucoma?

Coriodermia (sobretot de nit) i Atròfia girata (increment ornitina)

18

Quina és la tríada diagnòstica de la retiniosis pigmentària?

Atenuació arteriolar, espícules òssies i papil3la pàl·lida

19

Quines són les distròfies vitreoertinianes?

Sd. Stickler i Retinoquisis congènita

20

Com s'anomena a la degeneració on la retina es divideix en 2? com s'anomenen les capes?

Requinosquisis congènita. capa externa o coroidea, capa interna o vítrea.

21

Quina és la principal causa de ceguera mundial? i Europea?

Cataractes . DMAE

22

Tipus de DMAE

Seca o cicatricial o atròfica / Humida o exsudativa o neovascular

23

Etiologia DMAE

Desconeguda

24

Quina és la DMAE de pitjor pronòstic? Què succeeix?

DMAE humida/neovascular/exsudativa. Membrana neovascular coroïdal (hemorràgies subretinianes neovasos)

25

DX diferencial de neovasos a la retina?

Retinopatia diabètica