4. Defectes Refracció Flashcards Preview

Oftalmo > 4. Defectes Refracció > Flashcards

Flashcards in 4. Defectes Refracció Deck (16):
0

Quins són els límits de dioptries del lasik?

Miopia i astigmatisme menys de 6 dioptries
Hipermetropia menys de 5 dioptries

1

On es fan les insicions per a corregir miopia i hipermetropia amb laser?

Miopia: central
Hipermetropia: marges

3

En quin problema de refracció pot aparèixer estravisme quan no esta corregida?

En hipermetropia

4

Quin és el nom del test de secreció més utilitzat

Test Schirmer (n'hi ha 3)

5

Quin tipus de test és el Test de Jones?
a) Test d'epífora passiu
b) Test de secreció
c) Test d'epífora forçat
d) a+c
e) Nunca me había preguntao ezo

a) Test d'epífora passiu

6

Quina és la capa més gruixuda de la pel·lícula lacrimal?
a) Aquosa
b) Externa
c) Interna

a) Aquosa: (7 micres)

7

Quines són les glàndules encarregades de fer la llagrima de mucina?
a) Glàndules lacrimals
b) Cèl·lules caliciformes
c) Glàngules de Meibomi
d) Glàndula de krause
e) Glàndula de zeiss

b) Cèl·lules caliciformes

8

Quines són les glàndules encarregades de fer la llagrima aquosa?
a) Glàndula de Zeiss
b) Cèl·lules caliciformes
c) Glàngules de Meibomi
d) Glàndula de krause
e) Glàndules lacrimals

e) Glàndules lacrimals

9

Quines són les glàndules encarregades de fer la llagrima sebàcia?
a) Glàndula de Zeiss
b) Cèl·lules caliciformes
c) Glàngules de Meibomi
d) Glàndula de Krause
e) Glàndules lacrimals

a) Glàndula de Zeiss
c) Glàngules de Meibomi
També glàndula de moll

10

Quins són els noms de les vàlvules més importants en el conducte nasolacrimal?

Krause (2a) i Hasner (5ena)

11

Quin és el recorregut de la llàgrima drenada?

punts lacrimals - canalicles lacrimals - canalicle comú - sac lacrimal - coducte o ductus nasolacrimal - meat inferior

12

Quin és el temps normal en el test de BUT (qualitat - break up time)?

> 10segons

13

Quines d'aquestes permeten l'eliminació de la pel·lícula lacrimal?
- Corrent convecció
- Gravetat
- Morfologia corneal
- Parpelleig
- Agresió
- Evaporació
- Eh un criminàh malo

- Corrent convecció
- Gravetat
- Parpelleig
- Evaporació

14

Quines són de secreció aquosa?
a) Gl. Krause
b) Criptes Henle
c) Cèl. caliciformes
d) Gl. Meibomi
e) Gl. Wolfring
f) Gl.Zeiss
g) Gl. Moll
h) Criptes Manz
i) Glàndula principal accessòria i principal

Glàndules lacrimals accessòries (secreció basal)
a) Gl. Krause
e) Gl. Wolfring
també secreció reflex
i) Glàndula principal accessòria i principal

(En el tema de conjuntiva tambá parla de certa secrecio aquosa d'aquesta)

15

Quines són de secreció de mucina?
a) Gl. Krause
b) Criptes Henle
c) Cèl. caliciformes
d) Gl. Meibomi
e) Gl. Wolfring
f) Gl.Zeiss
g) Gl. Moll
h) Criptes Manz
i) Glàndula principal accessòria i principal

Glàndules conjuntivals
b) Criptes Henle
c) Cèl. caliciformes
h) Criptes Manz

16

Quines són de secreció sebàcia?
a) Gl. Krause
b) Criptes Henle
c) Cèl. caliciformes
d) Gl. Meibomi
e) Gl. Wolfring
f) Gl.Zeiss
g) Gl. Moll
h) Criptes Manz
i) Glàndula principal accessòria i principal

d) Gl. Meibomi
f) Gl.Zeiss
g) Gl. Moll