20. Despreniment de retina Flashcards Preview

Oftalmo > 20. Despreniment de retina > Flashcards

Flashcards in 20. Despreniment de retina Deck (13):
1

Quines capes de se separen en el DR?

L'epiteli pigmentat de la retina neurosensorial (fotoreceptors…)

2

Quin DR es presemta amb forats/estrips?

Regmatogen

3

On es troben més freqüentment els forats o estrips de DR?

Retina temporal superior

4

Quines són les causes de DR no regmatogen (2àries)?

Inflamatòria, Tumoral, Traumàtica o vascular

5

Quins tipus d'estrips hi ha?

-En ferratura o U
-En opercle
-Diàlisi
-Gegant

6

Tipus de DR 2aris segons origen de despreniment?

-DR exsudatiu
-DR traccional

7

Quin són els símptomes de DR?

FOTÒPSIES, miodesòpsies, pluja de sutje, amputació del camp visual, micròpsia, metamorfòpsia, discromatòpsies, pèrdua de visió

8

Com són les fotòpsies del DR?

Perifèriques

9

Quins són els DR que s'operen? quins no?

S'operen els regmatogens i els traccionals, MAI ELS EXSUDATIUS

10

Quan fem profilaxis de DR? Com es fa?

Estirps amb penjoll, forats rodons amb marges sobreelevats, degeneracions perifèriques.
Es fa retinopèxia làser o crioteràpia de dehiscències.

11

Quin és el ttm de la DR regmadògena?

-Indentació (carril de silicona + energia amb diatèrmia transescleral/crioteràpia transescleral o fotocoagulació)
-Injecció amb gas + làser
-Vitrectomia (+lreparar l'estirp amb làser o crioteràpis)

12

Quin és el DR que es tracta amb antiinflamatoris?

El DR inflamatori exsudatu o serós (uveïtis o uveomeningitis)

13

Quins són els principals tumors que causen DR?

Retinoblastoma, tumor de coroides (melanoma, metàstasi ), hemangioma