16. Tumors intraoculars Flashcards Preview

Oftalmo > 16. Tumors intraoculars > Flashcards

Flashcards in 16. Tumors intraoculars Deck (20):
1

Quin és el tumor intraocular més freqüent en nens? i en adults?

Nens: retinoblastoma
Adults: melanoma

2

Quina és la principal característica clínica del retinoblastoma? I al TC?

Es presenta com a leucocòria (20% estrabisme quan afecta a macula). A TC veiem calcificació intraocular.

3

A quina edat aproximada es fa el diagnòstic del retinoblastoma?

Als 18 mesos (abans en controls si hi ha història familiar)

4

El retinoblastoma és preferentment genètic o espontani?

Espontani el 90% dels cops

5

Quin és el gen que està alterat en el retinoblastoma genètic?

-Mutació gen RPEI a totes les cèl·lules però els dos al·lels només en les cèl·lules retinianes.
-Delecció 13q14

6

Amb què fem DxD del retinoblastoma?

Amb Ratinopatia del prematur i amb Malaltia de Coast

7

En quina patologia ocular trobem les rossetes de Fletxner-Wintersteiner?

En retinoblastoma. En serio, el fletxer aquest no podria tenir un cognom més rar?

8

Quin és el tractament del retinoblastoma?

Fotocoagulació (<6mm), QT+làser o crioteràpia+Braquiteràpia, RT externa, anucleació

9

Quina és la localització prínceps del melanoma ocular?

Coroides (iris o cos cil·liar)

10

Amb què fem el DxD del melanoma?

Nevus

11

Què ens permet diferencia el melanoma del nevus?

El melanoma característicament té: >5mm diàmetre i >1mm gruix, metamorfòpsies visuals, pigment i DR serós perilesional.

12

Quins són els melanomes oculars de millor i pitjor pronòstic?

De millor a pitjor pronòstic: Cèl·lules fusiformes > mixt > cèl·lules epiteliodes

13

Quin és el tractament principal per al melanoma ocular?

Braquiteràpia (<10mm), RT externa, Termoteràpia, Rediocirurgia estereotàxica o anucleació.

14

Quina herència té la malaltia de Von Hipple-Lindau (Hemangioma capil·lar)?

HAD del cromosoma 3

15

Amb quines patologies fem principalment el DxD de la malaltia de Von Hipple-Lindau?

Malaltia de Coast i RD (retinopatia diabètica)

16

Quines són les patologies que poden donar una lesió semblant al melanoma amelanoide?

Gemangioma coroideu localitzat i metàstasi

17

Quina és la localització més freqüent de les metàstasis a l'ull?

coroides (pol posterior)

18

D'on provenen les metàstasis oculars?

Pulmó en homes
Mama en dones

19

Les metàstasis solen ser uni o bilaterals?

Unilaterals

20

Quin és el limfoma ocular més comú?

Limfoma No Hodgkin tipus B