22- Maculopaties Flashcards Preview

Oftalmo > 22- Maculopaties > Flashcards

Flashcards in 22- Maculopaties Deck (31):
1

Quines són les primeres 2 causes de ceguera central permanent en >50a?

Cataractes > DMAE

2

Què es veu afectat en DMAE (capes)?

EPR, fotoR, mb.Bruch, mb. coriocapil·lar

3

Què és característic del FO de DMAE seca? i la seva evolució?

Druses i atròfia de l'EPR
Evolució: Druses dures - druses toves - despreniment drusoide de EPR - cúmuls pigmentaris - druses calcificades - atròfia EPR

4

Dx DMAE seca? i de humida? com fem el DxD?

OCT és d'elecció. Amb FO podem veure diferències però principalment la diferència la veiem amb 'angiografia de fluorescència

5

Què no trobem al FO de la DMAE humida?
a) DR exsudatiu
b) Degeneració EPR
c) DR serós neuroepiteli
d) Hemorràgies
e) Exsudats lipídics


b) Degeneració EPR

6

% DMAE seca que progressa a exsudativa?

10-20%

7

% Bilateralitat DMAE exsudativa? En quant de temps?

40% però no ho fa simultàniament, normalment als 5 anys

8

ttm DMAE?

Seca: no té ttm (donem vitamines por si las moscas)
Exsudativa: fotocoagulació làser, teràpia fotodinàmica+veteroporfina, triamcicolona IV, *ANTI-VEGF*, (cirurgia)

9

En les distròfies retinianes què és característic?
-Adquiries
-Bilaterals
-Unilaterals
-Progressives
-Agudes i limitades

-Bilaterals
-Progressives
(són HEREDITÀRIES, no adquirides)

10

Noms de distròfies retinianes?

-Retinosi pigmentària
-Malaltia de Best
-Malaltia de Stragardt
- Distròfia dels Cons

11

Herència de retinosis pigmentària?

HAD, HAr, HLLX

12

Tria la falsa:
a) Retinosi pigmentària és adquirida
b) Retinosi pigmentària és per alteració del gen de la rodopsina
c) Retinosi pigmentària afecta ppalment als cons
d) a+c
e) Retinosi pigmentària hi ha pèrdua de visió nocturna i perifèrica en

d) a+c

13

Característiques en el FO de la Retinosi pigmentària?

-Pigmentació retinial en espícules òssies
-atenuació arteriolar
-papil·la pàl·lida
-Atròfia EPR
-Maculopatia en paper de cel·lofana

14

On és típic trobar al Fo:
a) "espícules òssies"
b) FUndus flavimaculatus
c) maculopatia per paper cel·lofana
d) Ull de bou/ cor batut
e) Ou ferrat

a) "espícules òssies": Retinosi pigmentària
b) Fundus flavimaculatus: Stragartd
c) Cel·lofana: Retinosi pigmentària
d) Ull de bou/ cor batut: Stragardt
e) Ou ferrat: Best

15

On veiem un ou ferrat en la màcula? QUè és?

Malaltia de Best. És dipòsit de lipofuscina

16

Herència i gen de malaltia de Best?

HAD, gen VMD2 (Best1)

17

Què s'altera a la malaltia de Best?

Distròfia EPR que no pot bombejar líquid subretinià

18

Quines són les fases evolutives de la malaltia de Best?

Estadi sublínic (només EOG alterat)

Estadi clínic:
1 - dispresió EPR macular
2Viteliforme - quist fòvea, ou ferrat
3Pseudohipopion - reabsorció parcial
4Viteloruptica - ou remenat

Estadi atròfic: trencament quist, atròfia EPR, pèrdua AV central

19

Herència i patologia de la malaltia de Stragardt?

HAr, dèficit enzimàtic que fa que s'acumuli N.retinildenes-fosfatilidilentanolamina en fotoR i EPR

20

Edat d'inici de la malaltia de Stragardt?

10-20a

21

Què s'altera a la malaltia de Stragardt?

N.retinildenes-fosfatilidilentanolamina s'acumula en fotoR i EPR i els destrueix

22

Com veiem el FO de malaltia de Stragardt?

Fase inicial: fundus flavimaculatus
Fase d'estat. cor batut o ull de bou (DxD amb ull de bou per cloroquina i distròfia cons)

23

Respecte a la distròfia de cons:
a) HAD
b) HAr
c) Ull de bou
d) Afectació bastons
e) Tot és cert

e) tot és cert
(ppalment és HAD, però també pot ser HAr o HLLX)
(Tot i que es digui dels cons, pot arribar a afectar als bastons)

24

Edat distròfia de cons?

10-30a

25

FO distròfia de cons?

Normal -> ull de bou, atenuació arteriolar, cñumuls pugment macular, atròfia geogràfica EPR

26

Com és la clínica de distròfia de cons?

Pèrdua d'agudesa visual, pèrdua visió cromàtica, fotosensibilitat, escotomes centrals

27

Quin és el pronòstic i el tractament de la distròfia de cons?

Pronòstic dolent, progressió lenta perqupe NO EXISTEIX TRACTAMENT

28

Quins són factors de risc a fer membrana epirretiniana?

DR, Fotocoagulació, uveïtis, Despreniment posterior vitri

29

Clínica i ttm membrana epiretiniana?

Metamorfòpsies, pèrdua AV, edema macular, DR.
RESOLUCIÓ ESPONTÀNIA o Cirurgia només en simptomàtiques (vitrectomia + retirar mb)

30

Principal complicació de membranes epirretinianes? Quin és el seu ttm i Dx?

Forats maculars. Es Dx amb FO, on es veuen forats o taques vermelles, o amb OCT. Es tracten quirúgicament si hi ha simptomatologia

31

Factors de risc DMAE i protectors?

Risc: >50anys, Tabac, alcohol, HTA, DM, DLP, arteriosplerosis
Protector: dieta en luteïna i antioxidants (sbtt en DMAE exsudativa)